γω Maren Magdalene Ramm

Maren Magdalene meldte sin ankomst tidlig på høsten og ble døpt[i] i Vang Kirke 7 september 1760. Av en eller annen grunn er hun ført in blant guttene i kirkeboken, så hun er ikke helt enkel å finne. Uansett: fadrene henne ble Major Matisen; Lars Ansteensen; Joen Dæglum; Gunvor Olsdatter Mæhlum; Elen Larsdatter Freberg; og Toresdatter Freberg – uten noen fornavn.

Foreldrene var Eilert Jørgen von Hadelen Ramm og Magdalene Wetlesen, de hadde giftet seg på Østbye i Skjeberg året i forveien; vielsen[ii] fant sted 8 februar 1752.

Faren var militær, og nevnt av Ovenstad[iii], selv om han ikke var av dem som gjorde den mest glitrende karrieren:

        «Ramm, Eilert Jørgen von Hadelen. – F. 1/2 1720 i Lom. – Sønn av kpt. Johan Henrich Ramm og hustru Anna von Hadelen. – Kom i tjenesten ca. 1734 som uoff. – Var i 1744 kom.sersj. ved N.fjeldske gev. inf.regt. – Fenr. ved 3. S-fjedske nasj. drag.regt.s Ringsakerske livkomp. 15/7 1750, men forflyttet til Stangeske komp. 28/7 1751. – Pr.lnt. ved samme regt.s Vangske komp. 2/8 1752.- Kpt.s kar. 6/5 1761. – Ved omordn.en fra 1/1 1766 blev han satt som pr.lnt. ved N. Hedemarkske komp. – Bodde da på Haavie i Vang på Hedemarken. – Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev imidlertid dette regt. nedlagt, og R. blev da overført til 1. S.fjeldske nasj. drag.regt. som pr.lnt. ved dettes Totenske komp. Men fra 1/5 1769 kom det atter ny hærordn., 3. S.fjeldske nasj. drag.regt. blev gjenoprettet, og R. blev igjen ansatt som pr.lnt. der, nu ved N. Hedemarkske komp. – Kpt. ved samme regt. og chef for Ø. Hedemarkske komp. – 11/2 1773. – Avskjed 30/1 1789 med 200 rdl. årl. pens. – Død 5/5 på gården Ringsnæs i Løiten på Hedemarken i sitt 74. år. – Gift med Magdalene Wetlesen, f. 4/5 1729 i Skjeberg, død 2/3 1813 i Vang på Hedemarken».

Om slekten i litt videre forsand kam man lese i Store Norske Leksikon[iv]:

«Slekten kom fra Kurland til Norge i 1670-årene med major ved landdragonene nordenfjells Heinrich Ramm (1654–1719). Fra hans sønnesønner major Eilert Jørgen von Hadeln Ramm (1720–93) og premierløytnant Wilhelm Ernst Ramm (1727–1803) stammer henholdsvis Hedmarksgrenen og Fredrikstadgrenen av slekten. Førstnevnte var far til skoginspektør ved Røros kobberverk Nicolai Hersleb Ramm (1756–1830), major Johan Henrik Ramm (1758–1814) og eidsvollsmannen, major Eilert Preben Waldemar Ramm (1769–1837). N.H. Ramms dattersønn, hjemstaddikteren, fogd i Sør-Østerdal Nicolai Ramm Østgaard (1812–73), var farfar til oberst Nikolai Ramm Østgaard (1885–1958). Til J.H. Ramms etterkommere hører bl.a. forfatteren Minda Ramm (1859–1924), hennes brorsønn, redaktør Fredrik Ramm (1892–1943) og dennes sønn, direktør i Den norske Bryggeriforening Fredrik Ramm (f. 1922)».

Første barn skal[v] ha vært en gutt som fikk navnet Johan Henrik og som kom til verden våren 1752: akkurat hvor er ikke slått fast, og dermed er det ikke kontrollert mot kirkebok.

Det vil si: Ramm hadde visst[vi] et barn utenfor ekteskap, Hans Eilertsen, som skal ha kommet til verden i 1741.

Storesøsteren Anne ble, visstnok[vii] født på Tomter gård i Vang på Hedemarken 26 oktober 1753. En rekke sekundærkilder, indekser og lignende forteller dette – men kirkeboken fra Vang Kirke viser ikke dette, og noen annen dåp er ikke funnet.

Den første Johan Henrik døde antagelig som ganske liten, for i 1758 kom en annen gutt til verden som fikk samme navn. Han ble døpt[viii] 14 april og fikk fadrene Berthil Mehlum; Joen Bierche; Ole Larsen Dæhlin; Sedsel paa Dæglum; og Martha Bjerke.

To år senere ble det en pike igjen da Maren Magdalene meldte sin ankomst og ble døpt[ix] 7 september 1760. Av en eller annen grunn er hun ført in blant guttene i kirkeboken, så hun er ikke helt enkel å finne. Uansett: fadrene henne ble Major Matisen; Lars Ansteensen; Joen Dæglum; Gunvor Olsdatter Mæhlum; Elen Larsdatter Freberg; og Toresdatter Freberg – uten noen fornavn.

Efter Maren Magdalene gikk det nesten fire år frem til neste barn. Dette var en gutt, Ove Willem, som ble døpt[x] Dom Invocavit -11 mars[xi] – 1764.  Fadrene hans ble Wagtmæster Lars Hovi; Jens AUdensen Hovi; Thore Olsen Hovie; Kari Olsdatter Hovi; og Gunnor Olsdatter [NN].

Anne burde vel vært konfirmert – og ble det sikkert også, siden hun senere giftet seg  i annen halvdel av 1760-årene – men opptegnelsene om denne kirkelige handlingen er ikke bevart i Vang for den perioden det er snakk om. Det er blitt sagt[xii] at det var i Furnes Kirke 2 april 1769 at det skjedde – men dette er ikke bekreftet.

Fem år Maren Magdalene så Eilert Valdemar Preben dagens lys – det var han som mange år senere skulle bli Eidsvoldsmann. Da han ble døpt[xiii] 11 mai 1769 var fadrene Rd: Major Braun; P: Werner; Frue Braun; begge Frøken Braunene; Ole Rasmusdatter Gulskegrud; Mari Olsdatter B: Peder; Fdd: Michel Pedersen Spigdahlen; Iver Olsen Gaasqverne; Peder Jensen Berg; Sedsel Baardsdatter Spigdahlen; og Mari Pedersdatter Houg. Adksilig flere enn vanlig, og helt sikkert flere enn nødvendig, men så var altså Ltn. Ramm tilbake i arbeid, og sikkert innstilt på å feire!

Siste barn – ser det ut til – i denne flokken ble født hele 7 år senere, og efter at Magdalene og familie var flyttet fra Vang. Johan Natanael ble døpt[xiv] i Løten Kirke 9 februar 1776 – fadrene hans ble valgt å være Capit; Jacob Christopher v: Hirsch; Frue Mette Margrethe Hirsch; Lieutn: Johan Georg Braaten [?]; Jomfrue Kane; [NN] Hansen Ram; og Monsr: Nicolai Hersleb Ramm.

Maren Magdalene ble konfirmert[xv] i Løten Kirke 20 oktober 1776. Hun er ført opp først av 15 piker; medregnet guttene var kullet på 35 ungdommer denne høstdagen.

Hun giftet seg aldri, Maren Magdalene, hvilket betyr at man ikke har de – vanligvis – mange barnefødslene som staker ut en vei gjennom livet og landet: langt på vei blir hun usynlig i kildene de neste årene.

I 1801[xvi], i folketellingen, dukker hun opp i lyset igjen. Hun er bosatt på Ramsmoen i Tynset – der ligger en del av museene i Østerdalen i moderne tid – der broren Nikolay Hersleb holder til med sin familie. Broren er blitt «Lieutenant og skov-inspektør» og har giftet seg – en gang i midten av 1780-årene – med Anne Endresen. De har flere barn: Maren Magdalene (14); Vilhelm Fridrik (13); og Hans (12). Maren Magdalene selv er beskrevet bare som husbondens søster; hun er 41 år gammel og ugift. På gården, og registrert som en del av én husstand. Den består, foruten familien, av tjenestepiken Dorte Mortensdatter (27); «Lottebruker» Simen Jonsen, en 56 år gammel kar gift med Aasted Olsdatter (50). De har en 15 år gammel datter, Marit. Og selv en lottebruker kan trenge en hånd: det fikk familien av tjenestedrengen Morten Estensen, en ugift kar på 41.

Senere informasjon antyder at Maren Magdalene var kommet til Tynset omkring midten av 1790-årene, da broren og familien hadde holdt til der i rundt ti år. Broren er, som offiser, omtalt av Ovenstad[xvii]:

        «Ramm, Nicolai Hersleb. – F. 4/2 1756 på Hof i Furnæs. – Sønn av maj. Eilert Jørgen Hadelen Ramm og hustru Magdalene Wetlesen. – Uoff. (vaktm.) ved 3. S.fjeldske nasj. drag.regt. til 1/7 1776, da han blev sek.lnt. ved N.fjeldske gev. inf.regt. – Blev 2/11 1785 meddelt avskjed fra sin militære stilling og beskikket som skogsinspektør ved Røros og Friderichsgaves kopperverks felles skoger. – Død 11/9 1830. – Gift 30/12 1785 i Kr.ania med Anne Endresen (Berg), f. 5/7 1754 i Kr.ania, død 20/9 1738 på Tønset».

Hit kom altså Maren Magdalene, slo seg ned, og ble værende som gjest i huset i nesten 40 år: man må være tilgitt om man tenker sitt om hvilken begeistring det vakte hos svigerinnen Anne. Hvordan livet artet seg efter at Nicolai Hersleb døde 11 september 1830 og ble begravet[xviii] 24 samme måned. Han var 75 år gammel.

Uansett – på tross av leting, ingen tegn på Maren Magdalenes nærvær i bygden er funnet, før hun døde noen år senere. Jomfru Marn Mallene Ramm, bosatt på Slaatersen, døde 74 år gammel 27 mars 1734 og ble begravet[xix] fra Tynset Kirke – den som ble bygget på den tiden Maren kom til bygden – 3 april samme år.

Efter at hun døde, rykket svigerinnen inn en annonse i avisen[xx]:

        «At mins Svigerinde Maren Magdalene Ramm, der i henved 40 Aar har været i mit og afdøde Mands Huus, ved Døden afgik den 27de d. M., i en alder af 74 Aar, tilkjendegives herved hendes Paarørende og Bekjendte.

            Tønset, den 29de Marts 1834.

                                                 A. Ramm                                                                                      født Endresen».


[i] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 132
[ii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 81
[iii] Ovenstad, Olai; Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. 2 : [I-Ø]; Norsk slektshistorisk forening, 1949; p 278; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009
[iv] Arntzen, Jon Gunnar. (2016, 6. februar). Ramm. I Store norske leksikon. Hentet 20. november 2019 fra https://snl.no/Ramm
[viii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 120
[ix] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 132
[x] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 150
[xiii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 175
[xiv] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1773-1800, s. 33-34
[xv] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1773-1800, s. 43-44
[xvii] Ovenstad, Olai; Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. 2 : [I-Ø]; Norsk slektshistorisk forening, 1949; p 280; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009
[xviii] SAH, Tynset prestekontor, Klokkerbok nr. 1, 1814-1859, s. 214-215
[xix] SAH, Tynset prestekontor, Klokkerbok nr. 1, 1814-1859, s. 222-223