δξ Dorthea Cornelia Schmidt

Dorthea Cornelia kom visstnok[i] til verden i løpet av 1791, men dåpen er ikke funnet.

Foreldrene var Kiøbmand i Strandgaden Clauds Schmidt og Johanna Kirstina Bech. De hadde giftet seg året før og var viet[ii] i huset 17 oktober 1780, efter en kongelig bevilling datert 22 september. De tilhøre Vor Frue menighet. Vielsen ble annonsert[iii] i Adressa!

Da Adelheid ble født handlet faren med et stort sortiment, slik det fremgår av en annonse[iv] fra året før:

«Til Kiøbs.

        Nyemodens Sorter Flohrs Tørklæder og Forklæder, Taftes Forklæder med Fryndser, Palentiner, alle Colleuerer Straae-Baand, Blomster og andre Sorter Silke og Traae-Flohr, sorte og coulleurte Fiærer, Glas-Perler, Silke-Baand og Tørklæder, Halm-Hatter med og uden Koll, Alluns-Handsker, Cattuner og adskillige Sorter Kram-Vahre, som og følgende Farverier og Specerier: Olive, Alluner rød, hvid, Anis Stern, Aurum Pigmentum, Berliner-Blaa, Bevergeel, Blaasten, Bleghvidt, Bomoly beste hvide, Brunel, Brun-Rød, Caneel, Cardemom, Coffe-Bønner, Coneenell, Corender, Coriander, Crap, Commen Spiis, Fernambuck, Frøe Fugel, Galæbler, Gomy-Arabium, dito Dragant, dito Gatta, Gurkemey, Indigo, Ingefær, Kobber-Røgels, Kønrøg, Krid hvid malet, Kugel-Lak, Lack Florentiner, Liim Horn, Lager Beer, Mandler alle Sorter, Menny, Muscateblom, Muscatter, Murkler, Nelleker, Ochergeel, Orlean, Oly Victriol, dito Lin, dito Terpentin, Peber sort, dito Kryder, Piper lange Tobaks, Potasch, Pomeranzer tørrede, dito Skal, Quick-Sølv, Rosiner, dito Confect, Rød Sandel, Sago-Gryn, Salmiack, Salpeter, Saffran, Semsblade, Sæbe hvid, Silberglet, Sinober, Sittgel, Smack, Stivelse, Storax, Succad, Tin raspet, Umbra hele og malet, Wiinsteen rød og hvid, Weede-Ersucter, Violen-Rød, Victril. Isenbrat, Korker og adskillig meere, som og Trøfler, Pitagie, gode Lemoner, syltede Pomeranzer, Ingefer, etc., nyeligen ankommet, sælges for beste Priser hos

Claus Schmidt
boende i Hr. Raadmand Klingebergs
forrige Gaard.»

 

Første barn var Adelheid Alette Elisabeth, som kom til verden i Trondhjem 30 juni 1781 og ble døpt[v] i Vor Frue Kirke 17 juli samme år. Da var fadrene Fru [NN] Inger Dons; Mad: Mad: Hermischen Schmidt; Jomfr Johanna Bech; Hr Etats Raad Jens Bing Dons; Sr Peter Schmidt; og Monsr Carsten Schiødte Due.

Da Adelheid var omkring et år gammel fikk hun en lillebror, Peter, den senere Eidsvoldsmannen. Han ble døpt[vi] av Hr Parelius i Vor Frue Kirke 24 juni 1782. Fadrene hans var Mad: Aletha Bejer; Mad: Maren Maria Kruse; Jomfr: Birgitha Kirst: [NN]; Hr Berg Raad Pet: Cornelius Dons; Hr Peter Petersen; og Sr [NN] Dons Bech.

Familiens neste barn var også en gutt. Dette var Olaus Michael: han ble født 11 juli 1784 og døpt[vii] 29 samme måned. Fadrene Mad: Maren Mari [NN]; Mad: Mette Schmidt; Jomfr Cath: Ulfers; Cancellie Raad Pet. Andreas Cramer; Hr Nicolaus Schmidt; og Msr Marius Breddahl.

Nicolaus Christian så dagens lys omkring årsskiftet 1785/86 og ble døpt[viii] 4 søndag efter Hellige Tre Kongers Dag – 29 januar[ix] – 1786. Det vil si, det ser ut til at gutten var hjemmedøpt, så dette var en stadfestelse. Uansett, fadrene var Kammer-Herrerinde [?] Brochdorff; mad: Karen Knudtzon; Jomfr: Abel Bech; Hr Justitz Rad Bang; Hr Lieutenant Christian Roggert; og Sr hans Finne Wiingaard.

Nicolaus døde antagelig som liten – han er ikke med i folketellingen av 1801, og er ikke funnet noe annet sted. en noen begravelse er ikke funnet.

Så fulgte Abel Margrethe. Hun meldte sin ankomst senvinters 1787 og ble døpt[x] av Hr Parelius i Vor Frue 30 mars det året. Denne gangen valgte man fadrene Frue Etatz Raadinde Collin; Jfr [NN] Karen Thode; Jomfr. Hjorth; Hr Justitz Raad Henr. Hornemann; Hr Stiftamt Skriver Christensen; og Sr Christoph: Frimann Omsen.

Det skulle bli en gutt og to piker til i denne familien. Først ute var gutten, Jacob Gottlieb. Han ble døpt[xi] tidlig i januar 1789. Fadrene var Mad: Birgitta Müller; Mad: Maren Sommer; Jomfr. Juul; Hr Raad … Assesor Willemsens; Hr Raadmand og Hospitals Forstander Christian Fyhn; og Sr Carsten Schiødtte Wahl.

Johanne Christine var siste barn i sin familie. Hun skal[xii] være født eller døpt 11 januar 1795, men ingen av disse begivenhetene er lykkes dokumentert.

Dorthe Cornelia døde antagelig som liten, for hun er ikke med i folketellingen av 1801, men begravelsen er ikke funnet.


[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0105: Ministerialbok nr. 602A03, 1774-1814, s. 38-39
[iii] Trondhiems allene kongelige privilegerede Addresse-Contoirs Efterretninger; 20.10.1780; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17801020_14_42_1
[iv] Trondhiems allene kongelige privilegerede Addresse-Contoirs Efterretninger; 02.06.1780; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17800602_14_22_1
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 52-53
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 60-61
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 78-79
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 92-93
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 100-101
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 118-119