266 Inger Marie Benedicte Lund

Inger Marie Benedicte ble født 7 mars 1811 og døpt[i] 21 samme måned. Pikebarnet fikk fadrene Cancellieraad Bøckman; [NN] Erik [NN]; Pastor Dreyer; Madme. Dreyer; og Jomfru Elizabeth Lund.

Foreldrene var Giedschken Edvardine Røring Sørensdatter Lund og Gabriel Jochumsen Lund; de hadde giftet[ii] seg i Farsund Kirke – Frelserens Kirke – 23 april 1802.Han var, på denne tiden, teologi-student men skulle senere bli en fremgangsrik forretningsmann og reder; hun var datter av en annen forretningsmann, Søren Brun Lund – ganske sikkert en slektning av ham.

Gabriel[iii] er beskrevet andre steder: velutdannet – teolog – verdensvant og beleven, suksessrik og initiativrik, styrtrik – og svært tykk. Det ble visst Dina – her kalt Edvardine – efterhvert også, i det minste i henhold til en efterkommers slekts-beskrivelse[iv]:

«Av utseende var Gabriel en høi, røslig kar. Men allerede efter et besøk i 1812 har biskop Claus Pavels (hans studiekamerat fra København) skrevet om ham, at han hadde «faaet en monstrøs Korpulence». «Ma soeur» Edvardine var liden av Væxt, men ligeså fed som ham – min tro et drøyt Egtepar».

Siden de begge var fra Farsund var det vel ikke unaturlig at de slo seg ned der, og det var det Giedschen og Gabriel fikk sitt første barn, en gutt, 27 april 1803. Jochum Brinch ble hjemmedøpt. Dåpen[v] ble bekreftet i kirken 27 mai samme år. Fadrene hans var Capt. Just von Ely; Jochum B. Lund; Søren B. Lund; Mame Inger Marichen Lund; og Jomfr. Severine Lund.

Jochum Brinch levet ikke opp, han døde bare et halvt år gammel. Han ble begravet[vi] 23 oktober 1803.

Neste barn, Søren, ble født halvannet år senere, 18 april 1805. Han ble døpt[vii] 25 mai og fikk som fadre Sr Arentz; Sr Wibye; Johannes O. Lund; Frue Carolina Ely; og Jomfr. Grethe Lund.

Enda 18 måneder senere meldte en ny Jochum Brinch seg: det skjedde 2 desember 1806. Da han ble døpt[viii] 17 samme måned var fadrene Hr Jacob Lund; Jens Michael Lund; Madme Ane Margrethe Lund; og Jomfr. Ane Severine Lund.

Året efter døde Giedschens svigerfar. Kiøbmand Jochum Brinch Lund gikk bort, 63 år gammel, og ble begravet[ix] 23 september 1807.

Fjerde barn ble også en gutt, mens de to av tre siste alle var piker. Gabriel Edvard kom til verden 6 september 1808. Da han ble døpt[x] 4 oktober samme år valgte foreldrene som fadre Hr Ejler Lund; Møller Brighel; Madme Elen Margrethe Lund; og Jomfru Grethe Urbye.

Halvannet år senere døde farmoren, enkefru Inger Marichen Lund. Hun ble 64 år gammel Begravelsen[xi] fant sted 15 mars 1810.

Tolv måneder senere fikk Giedschen sitt femte barn, og første pike: Inger Marie Benedicte.

Inger Maries lillebror Ebbe Joachim så dagens lys 26 februar 1813. Da han ble døpt[xii] 25 mars var fadrene Hr Ebbe Lund; James S. Lund; Pet. Conr. Krohn; Frue Severine Lund; Jomfr. Inger M: Dreyer.

Så opprant 1814, det ble en traktat i Kiel, Norges vei mot et brudd med Danmark begynte og det ble holdt valg til Riksforsamlingen som skulle samles på Eidsvold 10 april samme år.

Gabriel ble valgt[xiii] til førsterepresentant for Listers Amt, sammen med Fogeden i Lister, Jens Erichstrup; og Bonde Teis Jakob Torkildsen Lundegaard fra Lyngdal. Han ble visst medlem av Finanskomiteen[xiv], og Wergeland[xv] har en kort karakterisering av ham: «Flink, dannet og bereist. Var Cand. Tehologiæ med bedste Karakteer».

For å nå frem til Eidsvold til 10 april må vel Gabriel har reist fra Farsund borti to uker tidligere, uken før Palmesøndag kanskje, den falt 3 april dette året[xvi]. Så da ble Dina alene med barna – og tjenerskapet, og knaksje så hun til forretningen også. Forsamlingen hadde sitt siste møte 20 mai om eftermiddagen, så om man gir plass for noen opphold av forretningsmessig karakter underveis var vel Gabriel hjemme igjen en gang henimot midten av juni 1814.

Det neste man ser til Giedschen eller Dina er at yngstedatteren Severine Emilie Margrethe Lund kom til verden 6 mars 1817. Hun ble hjemmedøpt 26 samme måned, og fikk dåpen[xvii] stadfestet i kirken 23 april. Da var fadrene Hr. L. Sundt; Herr Ejler Lund; Hans Bøkman; Frue Bøkman; og Jomfrue Elizabeth Lund.

Neste gang man får øye på Inger Marie er ved konfirmasjonen[xviii]. Den fant sted 15 oktober 1826. Hun er ført opp først av de 14 pikene som ble konfirmert denne høstsøndagen – guttene var konfirmert uken i forveien.

Det er vel sannsynlig at hun ble med da faren ble postmester i Trondhjem – efter at det gikk feil med handelsvirksomheten – og familien flyttet dit.

Men de ble der ikke så mange årene:

Postmester Gabriel Lund, bosatt i Krambodgaden og 59 år gammel, døde 3 november 1832 og ble begravet[xix] i Trondhjem 8 samme måned.

Dødsfallet ble annonsert i Trondhjems Adresseavis[xx] og andre aviser[xxi] fra 6 november 1832:

«      Det tungeste Skjæbnens Slag rammed mig og mine ulykkelig 6 Børn, idet vi, Natten til den 2den Dennes, berøvedes vor Glæde og Støtte, min ædle, elskede Mand, Postmester Gabriel Lund. Den Forevigedes Alder blev Noget over 59 Aar, af hvilke jeg delede de 30 med ham i det lykkeligste Samliv. Ingen Mand og Fader kunde være kjerligere og trofastere med Sine end den Hedenfarne, of Faa bleve, vistnok, bitterligere begrædt. Af vore Børn møde ham 3 i de evige Boliger, hvor de visseligen med ham nedbede hos den Algode Styrke og Mod for had ulykkelige Efterladte, der igiennem Sorgens tunge Tarer velsigne hans kjere, – kjere Minde.

        Trondhjem, den 5te Novbr. 1832.

                    Gidsken Eduadine Røring Sal. Lunds».

De to barna som døde er ikke foreløpig funnet i kildene.

Moren Gidsken Edvardine, og sikkert søsknene, reiste tilbake til Farsund, og der døde hun 2 januar 1841, 59 ½ år gammel.

Dødsfallet ble gjort kjent i Morgenbladet 11 januar:

«      At vor kjære Moder, Edvardine Røring Lund, Enke efter afdøde Postmester G. Lund, afgik ved døden den 2den dennes i en Alder af 59 ½ Aar, – tilkjendegives herved sørgeligst for fraværende Beslægtede og Venner.

        Farsund, den 4de Januar 1841. Den Afdødes Børn[xxii]».

Hun ble begravet[xxiii] i Farsund 8 januar.

Inger Marie giftet seg aldri, men folketellingene kan være en anelse forvirrende, for hennes bror Jochum Brinch Lund giftet seg med en kusine med nøyaktig samme navn.

Vanskeligheten med holde de to damene fra hverandre – hvem som bor hvor, er svigerinne av hvem, eller datter av en annen gjør det problematisk å fine «vår» Inger Marie i folketellingene: man kan bare slå fast at én Inger Marie Benedicte Lund bodde i Storgaten 19 i Farsund i både 1865[xxiv] og 1875[xxv].

En byhistorie[xxvi] legger til at hun «var ugift og hadde en liten krambod med leketøi. m. v. i Farsund, hvor hun gjerne skal være omtalt som «Lange Marie».

Inger Marie Benedicte Lund sies[xxvii] å være gått bort i 1880 – men noen tilsvarende begraavelse er ikke funnet.


[i] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 145
[ii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 100
[iii] Kaye Weedon, Familien Lund fra Farsund : en bibliografi; (Cappelen), 1943; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110305024
[iv] Gabriel Lund, Farsund-Lundene; [Dybwad], 1950; p 96; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011033020026.
[v] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 106
[vi] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 108
[vii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 116
[viii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 125
[ix] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 129
[x] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 133
[xi] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 140
[xii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 157
[xiii] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte; Guldberg & Dzwonkowski, 1842; p 22, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xiv] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte; Guldberg & Dzwonkowski, 1842; p 52, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xv] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte; Guldberg & Dzwonkowski, 1842; p 29, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xvii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1815-1836, s. 8
[xviii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1815-1836, s. 251
[xix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0047: Ministerialbok nr. 601A15, 1831-1839, s. 341
[xx] Trondhjems Adresseavis; Norge, Sør-Trøndelag, Trondheim: , 18321106; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18321106_65_89_1
[xxi] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger; Norge, Sør-Trøndelag, Trondheim: , 18321106; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18321106_3_89_1
[xxiii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1836-1846, s. 112
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070702620091    
[xxiv] Folketelling 1865 for 1003B Vanse prestegjeld, Farsund ladested; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038175001203
[xxv] Folketelling 1875 for 1003B Vanse prestegjeld, Farsund ladested; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052212000145
[xxvi] Lund, Gabriel; Farsund-Lundene; [Dybwad], 1950; p 98; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011033020026