Farvelegning

Farvelegningen av fotografiet er utført av den grafiske formgiveren Kaia Svenning.

Om man er interessert i å få utført tilsvarende arbeide, for en fornuftig pris, kan hun kontaktes gjennom: 

Kaia.Svenning@gmail.com