xi Henrica Stoltz

Henrica var en ekte Bergens-pike: begge foreldrene var derifra, og det var antagelig[i] også besteforeldrene, selv om en av bestefedrene var født i Hamburg, og den andre i Köln (dette var tross alt et Hansa-Kontor), og der ble hun døpt[ii] i Nykirken 12 februar 1758. Fadrene var Mad: Elisabeth Sal: Peter Schachts; Mad: Agnetha Joh: Greves; Jomfrue Wenche Stolz; Sr Ditmer Kahrs; og Mr Samuel Rudolph Grewe.

Foreldrene hennes var Johan Stolz og Agnetha Greve, de hadde giftet seg ni år tidligere. Kjøbmand Johan Stolz og Jomfr: Agneta Greve ble viet[iii] – under domkirkens autoritet – i huset 15 april 1749.

Johan Stolz hadde vært gift tidligere, med Helene Erpecom. Disse to ble viet[iv] i huset 4 mars 1734, også den gangen under Domkirkens autoritet.

Første barn ble en gutt, Daniel. Han kom til verden våren 1735 og ble døpt[v] i Nykirken 22 mai. Fadrene ble Mad: Helene, Hr van Erpecoms; Elisabeth Brunchorst [?]; Catharine van Erpecom; Daniel van Erpecom; Johan Bochorst [?]; og Ole Commendeur.

Halvannet år senere ble det en gutt til. Jan ble døpt[vi] 5 desember 1736, også han i Nykirken. Denne gangen var fadrene Helene, Hr Daniel von Erpe Koms; Magrethe Fasmer; Engel von Erpe Kom; Abraham Forman; Johan Könning; og Johan Rolf Snedker. Barnets mor er notert som Leene – det var vel det hun brukte i det daglige.

Tredje barn var en pike. Wenkie så dagens lys rett efter nyttår 1738 og ble døpt[vii] i Nykirken 31 januar 1738. Wenkies fadre var Helene, Hr Daniel von Erpecoms; Anna, Hr von Erpecoms; Elisabeth Schacht; Søren Thode; og Nicolaus Fiigen.

Helena, oppkalt efter moren, ble døpt[viii] 14 september 1740. Fadrene hennes ble Helene, Sal: Daniel von Erpecoms; Helena, Sal: Jacob von Erpecoms; Anna Johanne Kiønnings; Daneil Schath; og Höet Thode.

Så fulgte Anna Cathrine, men først fire år senere. Dåpen[ix] hennes fant sted 4 mars 1744 og fadrene hennes var Sara von Erpecom; Grete, Jan Rolfs; Leene von Erpecom; Borgemest: Danchert Fasmer; og Capit: Hans Thode.

Siste barn i flokken var Sara Elisabet. Hun så dagens lys midsommers 1745 og ble døpt[x] 2 juli det året. Denne gangen valgte foreldrene Madame Elisabeth, Peter Schachtes; Mad: Cathrine, And. Dissingthuns; Jomfr: Juditha von Erpecom; Sr Daniel von Erpecom; og Monsr Daniel von Erpecom Junior.

Denne fødselen tok livet av Leene, eller altså Helene: hun er ikke nevnt ved navn. «Jan Stolthes Kone» ble begravet[xi] i «muuret Grav uden Liigpræd» 15 juli 1745, for hvilket det ble betalt 12 [xx] – standard-raten.

Johan Stoltz hadde sikkert midler til å holde seg med hjelp både i huset og til å ta vare på barna, og han hadde altså ikke spesielt hastverk med å gifte seg på nytt.

Men det gjorde han efterhvert, og første barn i det det nye ekteskapet var Christopher. Han ble døpt[xii]  26 april 1750. Christopher fikk fadrene Mad: Elsebe, Sal. Xstopher Greves; Demois: Margrethe Stamer; Sr Abraham Erpecom; Cornelius Jensen Reutzer; og Monsr Peter Greve.

Christopher levet ikke opp. Han døde bare to måneder gammel og ble begravet[xiii] 1 juli 1750.

Året efter ble det en pike. Helena ble døpt[xiv] 25 august 1751. Som fadre fikk hun Mad: Sara Bruchost, Dan: von Erpecoms; Jomfr: Elsebe Grewe; Jomf: Wenchie Schacht; Sr Daniel von Erpecom; og Monsr Gerhard Grewe.

Helena ble fulgt av en gutt som fikk navn efter sin avdøde storebror, altså Christopher. Han ble døpt[xv] 20 september 1752. Denne gangen var fadrene mad: Elisabeth Sal: Peter Schachts; Jomf: maren Paasche; Sr Johan Cordt Harmens; Msr Gerhard Grewe; og Mr Henrich Stoltz.

Det skulle bli tre piker til. Først av disse var Elsebe som ble døpt[xvi] 13 januar 1754. Elsebe fikk fadrene Mad: Mette Staamers; Jomf: Cathrine Grewe; Jomf. Elsebe Schacht; Seignr. Didrich Prahl; og Mr. Johan Grewe.

Så var det altså Henricas tur, og efter henne siste barn i denne flokken, Agnetha. Hun ble døpt[xvii] 7 desember 1759. Fadrene var Madme Karen Grewe; Jomfru Elsebe Stamer; Jomfr: Winnnche Rolf; Sr Petter Haan [?]; og Sr Hans Henrichsen Didechen.

Da Henrica var litt over fem år gammel mistet hun sin far. Johan – Jan – Stoltz døde midsommers, og ble begravet[xviii] på Nykirkens kirkegård klokken 2 om eftermiddagen, 12 juli 1763.

Jomfru Henricha Stolts h:[os] sin Moder Jan Stoltes Enke, gl: 16 Aar» ble konfirmert[xix] i Nykirken 1 april 1774. Hun er ført opp som den fjerde av de åtte pikene; medregnet de fem guttene var dette et kull på 13 ungdommer denne vårdagen. Det ser ut til at Sognepresten Hr Josva Schafner døde mens de leste, slik at konfirmasjonen ble utført av personel capellan Hr Laurits Wittrup. Søndagen derefter, 17 april, kom ungdommene tilbake til kirken for «Alterens Sacramente».

Fem år senere, altså, da hun var 21 år gammel, giftet Henrica seg. Brudgommen var Ungkarl og Kiøbmand Clamer Meltzer. De to ble viet[xx] i huset 6 juli 1779.

Da var Henrica allerede godt på vei med sin førstefødte, Friderich. Han kom til verden 29 september og ble døpt[xxi] i Korskirken 6 oktober 1779. Fadrene ble Alhed Margrete Meltzer Sal.; Hanneche hos Anna Meltzer;  Sr Lexander; Jacob Riech; Gerdt Hagelsteen; og Christopher Stoltz.

Om førstemann kom tidlig, lot nummer to vente på seg i fire år: Adelheit Margaretha Sudmann så dagens lys første juledag 1783. Da hun ble døpt[xxii] annen nyttårsdag 1784 var fadrene Made Venche Magelsen; Jfr Anne Riese; Hr Peder Lexau; Hr Johan Bøschen; og Jacob Ibsen.

Bare et drøyt år efter dette var et nytt barn på vei. Dette var også en pike, hun fikk navn efter Henricas mor Agnetha. Agnete ble født 6 og døpt[xxiii] 11 februar 1785. Fadrene hennes var Madme Anne Hedevich Konow; Jfr Helene Stolz-Ridd; Hr Diderik Prag; Hr Christopher Kahrs; og Jens Gran.

Agnetes fødsel kan ha vært vanskelig, eller det kan ha vært andre komplikasjoner, for Henrica døde bare noen uker senere, 27 år gammel. «Made Henriche Meltzer fød Stoltz» ble begravet 26 april 1785. Hun ble stedt til hvile i Korskirkens kjeller – med «fuld Ceremonie».


[ii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 276
[iii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1725-1826, s. 52-53
[iv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1725-1826, s. 18-19
[v] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 148
[vi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 158
[vii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 166
[viii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 182
[ix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 201
[x] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 207
[xi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1689-1759, s. 316
[xii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 234
[xiii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1689-1759, s. 330
[xiv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 242
[xv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 249
[xvi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 256
[xvii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 283
[xviii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 10, 1759-1775, s. 38
[xix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 1, 1770-1821, s. 6-7
[xx] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 7, 1719-1781, s. 140
[xxi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 181
[xxii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 212
[xxiii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 217