αθ Maren Christina Nielsdatter Koren

Maren Christina ble døpt[i] 3 desember 1755 i nærvær av fadrene Frue Ane Maria Laussen; Mad Abel Kiestine Lahusen; Jomfr Sara Cornelia Koren; Sr Wilhelm Theting; og Monsr Peter Omssen.

Foreldrene var kjøpmannen Niels Koren og hans kone, Kierstine Theting. De hadde giftet seg åtte år tidligere. Vielsen[ii] fant sted «i Huuset» 19 januar 1745, under Domkirkens autoritet.

Førte barn av dette ekteskapet var en gutt. Johan ble født utpå året 1745 og døpt[iii] i Nykirken 3 november. Fadrene var Mad Drude Maria Smid, Sal Hr Johan Korns; Mad: Sara Koren, Sal Hr Jesp Omsens; Sr Hans Rødberg; Sr Wilhelm Theting; og Monsr: Wilhelm Frimann Koren.

Nestemann var også en gutt: Ulrich Wilhelm kom til verden våren 1747 og ble døpt[iv] 8 april. Denne gangen var fadrene Mad Theting; Jomfr Else Koren; Monsr: David Bröcher; Sr: Jan Christian Sanman; og Jan Omsen.

Tredje barn ble en pike. Hun meldte sin ankomst senvinteren 1748 og ble døpt[v] 30 mars det året. Siden hun var familiens første pike, fikk hun navn efter farmoren og ble hetende Drude Maria. Fadrene hennes var Frue Anna Kierstina Leth; Mad Giertrud, Sal Peter Korens; Mad Birthe Margrete Kramer; Jan Kristie; og Adolph Thanch.

Drude døde muligens som liten eller ung, for en annen datter får samme navn mange år senere – men noen begravelse er ikke funnet.

Så ble det en gutt igjen da Georg Friderich så dagens lys senvinteren 1750. Han ble døpt[vi] 20 februar det året, og hadde fadrene Mad: Elsebe Rødberg; Ane Maria Pogenberg Randulf; Hr Krigs Commissarius Mathias Dahl; Hr Wilhelm Smidt; Monsr Claus Wilhelm Koren.

Georg Friderich døde antageligvis som ganske liten, for en annen gutt får samme navn noen år senere, men noen begravelse er ikke funnet i kirkeboken for Nykirken.

Dernest fikk de en pike, Regine. Hun ble født henimot slutten av 1751, kanskje i romjulen, og døpt[vii] 10 januar 1752. Regines fadre var Elisabeth sal Christ Sanmands; Jomfr Drude Koren; Jomfr Helena Bessel; Monsr Johan Christopher Koren; Mr Willum Koren.

Halvannet år efter dette fulgte Magdalene – eller Mallene, som det er skrevet i kirkeboken – som kom til verden i Bergen og ble døpt[viii] i Nykirken – den som brant ned i 1756 – 12 juni 1753. Fadrene hennes var Frue Dorthe Cathrine Bull; Mad: Ana Danielsen; Jomfrue Kierstine Koren; Hr Assessor Johan Laussen; og Seignr Friderich Keutzel.

Efter Magdalene var det Georg Friderich med navn efter sin avdøde storebror. Denne gutten så dagens lys tidlig på høsten 1754 og ble døpt[ix] 27 september det året. Denne gangen var fadrene Frue Else Mouritzen; Jomfr Karen Margrete Randulf; Commerce Raad Morten Olsen; Sr Herman Kramer; og Sr Jacob von Erpecom.

Så fulgte Maren Christina, og efter henne Else Elisabeth, den neste datteren, som ble døpt[x] i Domkirken i Bergen 14 mars 1761. Fadrene var Hr Friderich Arents; Hr Japhet Heggelund; Rebecca Kirstine Koren [?]; Engel Marie Christie; og Regina Teting. Om familien var flyttet, eller om det fantes andre grunner til skifte av kirke er ikke kjent.

Året efter, tidlig på våren, kom Edvard Christie til verden. Han ble døpt[xi] i Domkirken 8 april 1762 og fikk da fadrene Assessor Jörgen Bröcher; Anders Dischingthun; Olaus Peter Koren; Anne Weiner; og Anne Astrups.

Drøye to år senere kom familiens stolthet: Arnoldus von Westen Sylow, den senere Eidsvoldsmannen, ble døpt[xii] 29 juli 1764. Fadrene var Rebecca, Sal Hr Sylows; Inger Margrethe Tetings; General Auditeur Harrier Siemens Heiberg; Hr Johan Plate Bruun; og Wilhelm Schmidt.

Så fulgte Wilhelm Friman – han ble døpt[xiii] 8 desember 1765. Denne guttens fadre ble Frue Anne Christine Leth, née Smed; Jfr Drude Koren; Hr Jörgen Viggers; Hans Pavel; og Henrich Christie.

Drude Marie, den eldste av søstrene i familien, var altså kanskje i live i 1765, men to år senere var hun ganske sikkert død – for da ble en annen pike gitt samme navn. Noen begravelse er ikke funnet.

Drude Marie – den yngre – ble døpt[xiv] 22 mars 1767. Foreldrene valgte denne gangen fadrene Jfr Drude Marie Koren; Jfr Kierumgaard; Lector Arentz; Hr Clemens Schmidt; og Johan Koren.

Så kanskje det fantes annen Drude Marie i familien? Man finner en Jfr Drue Maria Korn nevnt i forbindelse med ekstraskatten i 1762[xv] i Bergen, og det kan se ut som hun bor for seg selv, men uten ytterligere opplysninger er det vanskelig å dømme.

Helt til slutt ble det en gutt igjen. Han ble døpt[xvi] 28 mai 1769 og fikk da navnet Christian Nicolai og fadrene Frøchen Edel Arentz; Margrethe Bull; Justice Raad Lyder Schulz; Justice Raad Rodahl [?]; og Johan Wallace.

Maren Christine – riktignok under navnet Karen Kierstine – ble konfirmert[xvii] av Hr J Viggers i Domkirken 6 oktober 1771. Hun er ført opp som den første av 20 piker; sammen med tre gutter var kullet på 23 ungdommer denne høstdagen.

Med det forsvinner Maren Christine av syne i noen år: hun var nok mest hjemme og hjalp til der, deltok i selskapslivet, gikk kanskje i teater eller på konsert fra tid til annen – men noen kunnskap om dette finnes ikke.

Hun dukker opp igjen i forbindelse med at hun gifter seg. Hennes utvalgte – eller for henne utvalgte – var en enkemann og kjøpmann, Jacob Bredal. De ble viet[xviii] i huset 3 mars 1789.

I henhold til flere indekser[xix],[xx] var Jacob Bredahl faktisk tre år yngre enn Maren Christine: han var opprinnelig fra Kristiansand, men allerede før midten av 1780-årene var han vel etablert som kjøpmann og tobakksfabrikant i Bergen. Der giftet han seg, 18 oktober 1784, med Barbara Severine og fikk flere barn med henne. Først Niels Kahrs, f 16 januar 1787; dernest Elisabeth Svanenhjelm, f. 1 februar 1788. Om det var dette siste svangerskapet eller et påfølgende som tok livet av Barbara Severine – eller om det var svangerskap i det hele tatt – er ikke kjent. Uansett, et år efter Elisabeth Svanenhjelm kom til verden var Jacob altså klar til å gifte seg for annen gang.

Det er ikke klart hvor paret bosatte seg, men man ser et glimt av Jacob litt senere på året, da han averterte[xxi] at han hadde til salgs kanel, «Thebohe» og plommer.

Det første av tre barn kom til verden samme år som bryllupet. Dette var sønnen Niels Christian Koren, og han ble døpt[xxii] 8 januar 1790. Fadrene hans var Mad: Marie Korn; Magdalena Korn; Hans Sund Bredal; Wilhelm Smid; og Arnoldus Koren.

Neste gang ble det en pike, Barbro Severina Kahrs. Hun ble døpt[xxiii] 18 mars 1791. Denne gangen var fadrene Mad: Cornelia Kahrs; Helene Bredal; Pauline Kahrs; Hans Hyssing; og Christian Kahrs.

Folk i de tider levet liv med mange fellestrekk med dagens mennesker, for eksempel i den grad man lett kan miste noe i en travel hverdag. I Bergens Adressecontoirs Efterretninger for 3 mars 1792 kan man lese en liten annonse fra Jacob Bredal:

«Bortkomne Sager
        Mandags Aften er fra Muur Almindingen og indefter Strandgaden tabt en barneskoe med en firkantet Søvspende. Finderen vilde, mod Douceur, lever den hos Jacob Bredal[xxiv]».

 

Man aner vel en heller stram Maren Christina i bakgrunnen!

Tredje, og antagelig siste, barn var også en pike. Hun ble døpt[xxv] 13 november 1792 og fikk da navnet Inger Severine og fadrene Mad: Engel Bredal; Magrete Bul; Justits Raad Lau; Capitain Kleve; og Hans Berjendal.

Antagelig gikk det ikke så godt med Jacob Bredahls forretninger: nesten intet er kjent om hva som skjedde – eller ikke, men i 1801[xxvi] finner man Maren Christine i Granvin.

Der bodde hun og sønnen Niels Christian hos hennes yngre bror Arnoldus von Westen Sylow Koren – den senere Eidsvoldsmannen – som på denne tiden var blitt «Sorenskriver over hardanger etc.». Han har ikke eget hus, men bor i Sogneprestens annex-hus samen med sin kone, Magdalene Margareta  Christie. De har tre barn sammen: Christine Theting Karen (5); David Werne Christel Koren (4); og Sara Cornelia Koren.

Det kan ikke ha vært lett: både Maren Christine og sønnen «underholdes af charite af sorenskriver koren». Ellers var det en masse mennesker på gården: en fullmektig; en skriver; en svensk skredder; og en forpakter – samt de sedvanlige bønder og husmenn og så videre – i alt 38 personer.

Igjen taper man Maren Christine av syne – det er ganske enkelt ikke kjent hvor hun gjorde av seg – eller om hun ble i Granvin.

Hun og mannen hadde nok ikke så mye med hverandre å gjøre i de følgende årene, frem til 1814 da han døde, og dødsfallet ble annonsert i avisen:

        «At forrige handelsmand i Bergen Jacob Bredal, som tilbragte sine sidste Leveaar paa Hafslund ved Fredriksstaad, efter langvarig Svagelighed, fuldendte sit byrdefulde Liv, der især var blevet ham tungt, efter at han havde tabt Synet, ved en rolig Død Natten til den 10de Dennes, bekjendtgjøres herved for hans fraværende Hustroe og Børn.

                    Christiania den 24 Juni 1814[xxvii]».

Året efter, ved folketellingen i 1815[xxviii], finner man Maren Christina i Bergen, er hun har søkt tilflukt hos en annen slektning, denne gangen den pensjonerte Amtmann Koren. Nøyaktig hvor han holdt til er ikke kjent, men det synes å ha vært innenfor Domkirken sogn. Det er mulig at en av døtrene bor der sammen med henne – men det hele er ganske vagt.

Efter dette forsvinner Maren Christine av syne igjen: man kan bare tenke seg hvordan hun er blitt lempet fra slektning til slektning i Bergen – velkommen i en kort tid og sikkert blitt fortalt når akkurat det var gått over.

Enkemadame Maren Christine Bredahl, født Koren, bosatt i Rode 12, gård nummer 81, døde 86 år gammel og ble begravet[xxix] fra Domkirken 13 april 1840. Dødsårsaken var ganske enkel: alderdom. Og det hadde vært et vanskelig liv.   


[i] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 267
[ii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1725-1826, s. 44-45
[iii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 209
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 217
[v] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 222
[vi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 233
[vii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 244
[viii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 253
[ix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 260
[x] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 36-37
[xi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 50-51
[xii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 76-77
[xiii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 94-95
[xiv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 110-111
[xv] Byregnskap, nr. 365.1, Bergen, 1762: Ekstraskatt 1762; https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000191467
[xvi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 134-135
[xvii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 6
[xviii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1725-1826, s. 106-107
[xxii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820
[xxiii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 22-23
[xxv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 52-53
[xxvi] Folketelling 1801 for 1234P Granvin prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058377000008
[xxviii] Folketelling 1815 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079011852
[xxix] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0015: Ministerialbok nr. A 14, 1835-1840, s. 132