Eidsvoldsdamene

Riksforsamlingen på Eidsvold hadde 112 valgte medlemmer – de skulle ha vært fler, men Nord-Norge var langt borte, og ingen derfra deltok. Ei heller kvinner – slik var tiden og tradisjonen.

Men det er en feil å tro at ingen kvinner hadde innflytelse, om aldri så indirekte: også den gangen fant menn det klokest å lytte til kvinnene i livet sitt: koner, mødre, søstre og andre.

Noen kloke, beleste, og utdannede – andre nesten uten lesning eller boklig lærdom: alle sammen viktige for de som dro til Eidsvold for å forme landets fremtid.

Det er disse  som blir hentet frem på disse sidene – for de skal også huskes som enkeltmennesker med egenverd – og ikke bare merkes gjennom sitt fravær.

En Seksjon

Her kommer det noe mer – senere

Om dette prosjektet

«Eidsvoldsdamene» er et prosjekt født av irritasjon: irritasjon over at det synes som om ingen klarer å si noe om Eidsvoldsforsamlingen uten å minne sitt publikum om at 1) det var ingen fra Nord-Norge; 2) at de alle var fra overklassen (og det er, ovenikjøpet, feil); og 3) at forsamlingen utelukkende bestod av menn.

Disse trivielle observasjonene har også den egenskap at de skjuler interessante deler av virkeligheten: noen av representantene hadde personlig bakgrunn fra Nord-Norge; enkelte representanter hadde klart sine røtter i almuen og bonde-standen, og alle hadde de hustruer, mødre, søstre.

Disse sidene vil ikke gi svar på hvem disse kvinnene var, eller i hvor stor grad de påvirket: hensikten er å trekke leserens oppmerksomhet til deres eksistens og, så langt det har vært mulig, presentere livet deres – og minne om at til alle tider har gutter og menn lagt vekt på – uten alltid å innrømme det – hva damene i livet deres syntes.

Blog

174 Lucris Nielsdatter Loftesnæs

Lucris ble født 25 august 1825 og ble døpt[i] tre dager senere. Lucris’ fadre ble Johannes Olsen Stedje; Ole Olsen Uglum; Kari Ingebrigtsdatter Stenehjem; Anna Olsdatter Uglum; og Lucris Olsdatter [NN]. Foreldrene var Berthe Olsdatter Uglum og Niels Johannsen Loftesnæs: de var blitt viet 21 juli 1814, altså straks efter Eidsvoldsforsamlingen. Loftesnæs var en gård …

Kontakt

Alle er velkommen til å gjøre disse sidene bedre – og hvis noen har rettelser, tillegg, eller synspunkter så er de svært velkommen til å si i fra. Om noen har billeder, eller gjenstander knyttet til de menneskene som nevnes, og kunne fotografere disse – eller hus der de samme har bodd – er  det også noe som blir satt pris på. Alle som bidrar vil bli nevnt – med mindre de foretrekker det motsatte!