Søstrene

Chrestine Christensdatter Skjeggestad
Malene Tønnesdatter
Gunnild Tønnesdatter
[αχ Christine Chatarina Hansdatter Holck
αψ Elisabeth Christine Hansdatter Holck                         Tre usikre
αω Henriette Margrete Hansdatter Holck]
γε Karen Kirstine Jonsdatter Nes
γζ Helje Jonsdatter Nes
γη Ingeborg Jonsdatter Nes
γθ Marte Jonsdatter Nes
γι Birth of Marte Jonsdatter Nes
δπ Sofie Heltberg Jørgensdatter Darre
δρ Ingeborg Jørgensdatter Darre
δσ Ingeborg Magrete Jørgensdatter Darre