Søstrene

Chrestine Christensdatter Skjeggestad
Malene Tønnesdatter
Gunnild Tønnesdatter
[αχ Christine Chatarina Hansdatter Holck
αψ Elisabeth Christine Hansdatter Holck                         Tre usikre
αω Henriette Margrete Hansdatter Holck]
γε Karen Kirstine Jonsdatter Nes
γζ Helje Jonsdatter Nes
γη Ingeborg Jonsdatter Nes
γθ Marte Jonsdatter Nes
γι Birth of Marte Jonsdatter Nes