348 Sigrid Olsdotter Tvedten

Sigrid så dagens lys 18 oktober 1834, sier kirkeboken. Men den dagen ble hun hjemmedøpt: kirkeboken sier 16 oktober, men det er antagelig en forbytting datoene for hjemmedåp og fødsel. Uansett: dåpen[i] ble stadfestet i kirken 16 november og da fikk hun navnet Sigrid og fadrene Fru Dahl; Tone Tjodjusdatter Omblie; Knud Qvæstad; Knud [NN] Homme; og Targjer Aammundsen.

Foreldrene var Margithe Olsdatter Tvedten og Olav Knutsson Tveiten, som hadde vært hennes nabo og, kanskje, fadder, da hun ble døpt i 1803. Han var nå 66 år gammel, og sikkert en respektert figur i bygden – tross alt var han lensmann, og tidligere Eidsvoldsmann. Vielsen[ii] fant sted 17 juni 1824.

Lensmann Olav – eller Ole – Knutsson Tveiten hadde vært gift tidligere, med Guro Gunnulvsdatter Kvestad. Disse to hadde en rekke barn: Gunhild (f. 1783); Knut (f. 1786); Bjørn (f. 1789); Gunhild (f 1792); Jorunn (f. 1796); Sigrid (f. 1799); og Birgit (f. 1804).

Guro Gunnufsdatter Tvedten døde 30 april 1822, 58 år gammel. Hun ble begravet[iii] 7 mai samme år.

Første barn var Gyro – eller Guro – som ble født 25 mai 1826 og døpt[iv] 4 juni samme år. Fadrene var Frue Ross; Thone Omblie; Ole Aanonsen; [NN] Knud Qvæstad; og Halvor Halvorsen Røyseland.

Så fulgte Gunhild, som kom til verden 18 januar 1829 og hjemmedøpt 26 samme måned. Da dåpen[v] ble bekreftet i kirken 1 februar var fadrene Fru Arnesen; Sigrid Olsdatter; Gmd. Bjørgulf Evensen Brekkes Hustrue; Gmd. Ole Aanonsen Rige; Gmd. Halvor Arnesen Brattvedt; og Gmd. Halvor Arnesen Brattvedt.  

Så fulgte tvillingene Anlaug og Sigrid – så dagens lys 20 april 1832. De ble begge hjemmedøpt av Gaardmand Kittil Danielssen Hafstad. Dåpen[vi] ble stadfestet i kirken 6 mai det året.

Anlaug[vii] fikk fadrene Torbjør Olsdatter; Biørn Arnesen Mostufts Hustru, Guro Knudsdatter; Gmd. Ole Knudsen Qvæstads Hustrue; [NN] Ole Poulsen Kjellberg; Gmd. Ole Poulsen Sagviken; og Inderst Ole Olsen Lagneskar.

Sigrids[viii] fadre ble Birgithe Knudsdatter, [NN] Biørn Olsen Qvæstads Hustru; Birgithe Olsdatter, Gmd Ole Gundersen Hougens Hustru. Mdsk. Knud Knudsen Qvæstad; Gmd. Ole Johnsen Kjellberg; og [NN] Dreng Thorsen Lunden.

Sigrid fikk ikke leve. Hun døde 20 mai 1832 og begravet[ix] 29 den måneden.

Og så, som siste barn i denne flokken, den piken det her handler om, Sigrid.

Storesøsteren Gunhild skulle ikke få vokse opp. Hun døde 8 mai 1836, bare syv år gammel. Begravelsen[x] fant sted 19 samme måned.

Sigrid mistet faren sin da Lensmannen og Eidsvoldsmannen Ole Knudsen døde på Tvedten 5 oktober 1837, 80 år gammel. Han ble begravet[xi] 20 samme måned.

Sigrid Olsdatter Tvedten ble konfirmert[xii] 27 april 1851. Hun fikk karakteren temmeligen i kristendomskunnskap, og god i oppførsel – og er ført opp sist av de 12 pikene i dette kullet, som medregnet guttene tellet 29 ungdommer som stod for presten den vårsøndag.

Sigrid giftet seg aldri, og dermed er det ikke lett å følge henne i offentlige dokumenter, der det helst var menns handlinger som satte spor efter seg – når det ikke gjaldt kirkelige slike.

Faktisk er det ikke sett noe til henne før hun er 31 år gammel, ved folketellingen for 1865[xiii]. I det minste: gjetningsvis finner man henne dette året på gården Rige, hos enkemannen Paul Knudsen hvis stedatter hun sies å være. Bortsett fra navnet – og et noenlunde riktig fødselsår – er én grunn til å tenke seg at dette er riktig kandidat at søsteren Anlaug og hennes mann, Targei, bor på samme gård.

Som sin elder søster Anlaug fikk Sigrid efterhvert en liten pensjon av stortinget, i egenskap av Edsvoldsdatter Dette ble avgjort av Stortinget[xiv] i mars 1871:

        «Sag No. Indstiling fra Gagekomiteen angaaende nogle Pensioner.

        1ste Post: Til Eidsvoldsmand O. K. Tvedtens Datter, Sigrid Olsdatter Rige, bevilges i Pnesion 40 Spd. Aarlig. – 2den Post: Til Eidsvoldsmand O. K. Tvedtens Datter, Anlaug Olsdattere Stigamellem, bevilges i Pension 40 spd. Aarlig … – Samtlige Poster bifaldtes enstemmig og uden Debat».

Fire år senere, i 1875[xv], finner man Sigrid på gården Hommesvalestuen i Valle, der hun bodde hos den 24 år gamle «Gaardbruger Forpagter» Torjus Halvorsen og hans fire år eldre kone, Jorand Kittelsdatter. Sigri Olsdatter beskrives som «Inderst» og «Pensjonistinde Datter af Eidsvoldsm. Ole Tvedten».

Neste gang Sigrid kommer til syne er i 1891[xvi]: nå er hun tilbake på Rike der hun bor som «Logerende hørende til Familien» hos Gjermund Rike og konen Birgit og deres barn.

Og der bor hun fremdeles ved folketellingen for 1900[xvii] – nå som «Pensionist-inde». Gjermund, husbonden er den samme, men har en videre virksomhet: «Gaardbruger selveier: smed, (Haandverker) og murmester».

I 1910[xviii] er hun samme sted, men nå er Gjermund død og sønne Paal har overtatt gården. Sigrid lever av pension, men noen flere detaljer finner man ikke om henne.

Sigrid skulle bli forholdsvis gammel for sin tid – hun døde 85 år gammel 18 september 1919 og ble begravet[xix] 27 samme måned. Jordpåkastelsen fant sted en måned senere, 27 oktober. Dødsårsaken var enkel: Elde.

En tilføyelse i kirkeboken forteller dette:

«Dotter til Eidsvollsmannen Ole Tveiti og Difor pensjon»


[i] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 31
[ii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 195
[iii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 101
[iv] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 24
[v] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 29
[vi] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 11
[vii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 11
[viii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 11
[ix] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 253
[x] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 266
[xi] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 269
[xii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 177
[xiii] Folketelling 1865 for 0940P Valle prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038171000449
[xv] Folketelling 1875 for 0940P Valle prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052208002030
[xix] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fb/Fbc/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1890-1928, s. 283