344 Gyro Olsdotter Tvedten

Gyro – eller Guro – ble født 25 mai 1826 og døpt[i] 4 juni samme år. Fadrene var Frue Ross; Thone Omblie; Ole Aanonsen; [NN] Knud Qvæstad; og Halvor Halvorsen Røyseland.

Foreldrene var Margithe Olsdatter Tvedten og Olav Knutsson Tveiten, som hadde vært hennes nabo og, kanskje, fadder, da hun ble døpt i 1803. Han var nå 66 år gammel, og sikkert en respektert figur i bygden – tross alt var han lensmann, og tidligere Eidsvoldsmann. Vielsen[ii] fant sted 17 juni 1824.

Lensmann Olav – eller Ole – Knutsson Tveiten hadde vært gift tidligere, med Guro Gunnulvsdatter Kvestad. Disse to hadde en rekke barn: Gunhild (f. 1783); Knut (f. 1786); Bjørn (f. 1789); Gunhild (f 1792); Jorunn (f. 1796); Sigrid (f. 1799); og Birgit (f. 1804).

Guro Gunnufsdatter Tvedten døde 30 april 1822, 58 år gammel. Hun ble begravet[iii] 7 mai samme år.

Så giftet altså Margithe og Olav seg, og Gyro var deres første barn. To og et halvt år senere fulgt Gunhild. Hun kom til verden 18 januar 1829  og hjemmedøpt 26 samme måned. Da dåpen[iv] ble bekreftet i kirken 1 februar var fadrene Fru Arnesen; Sigrid Olsdatter; Gmd. Bjørgulf Evensen Brekkes Hustrue; Gmd. Ole Aanonsen Rige; Gmd. Halvor Arnesen Brattvedt; og Gmd. Halvor Arnesen Brattvedt.  

Margithe og lensmannen skulle få tre barn til, alle piker. Først ute var tvilligene Sigrid og Anlaug som kom til verden 20 april 1832. De ble begge hjemmedøpt av Gaardmand Kittil Danielssen Hafstad. Dåpen[v] ble stadfestet i kirken 6 mai det året.

Anlaug[vi] fikk fadrene Torbjør Olsdatter; Biørn Arnesen Mostufts Hustru, Guro Knudsdatter; Gmd. Ole Knudsen Qvæstads Hustrue; [NN] Ole Poulsen Kjellberg; Gmd. Ole Poulsen Sagviken; og Inderst Ole Olsen Lagneskar.

Sigrids[vii] fadre ble Birgithe Knudsdatter, [NN] Biørn Olsen Qvæstads Hustru; Birgithe Olsdatter, Gmd Ole Gundersen Hougens Hustru. Mdsk. Knud Knudsen Qvæstad; Gmd. Ole Johnsen Kjellberg; og [NN] Dreng Thorsen Lunden.

Sigrid fikk ikke leve mer enn en måned og døde 20 mai 1832. Hun ble begravet[viii] 29 den måneden.

Lensmannsparets siste barn så dagens lys 18 oktober 1834. Da hun ble hjemmedøpt: kirkeboken sier 16 oktober, men det er antagelig en forbytting mellom denne og fødselsdatoen. Dåpen[ix] ble stadfestet i kirken 16 november og da fikk hun navnet Sigrid og fadrene Fru Dahl; Tone Tjodjusdatter Omblie; Knud Qvæstad; Knud [NN] Homme; og Targjer Aammundsen.

Lensmannen og Eidsvoldsmannen Ole Knudsen døde på Tvedten 5 oktober 1837, 80 år gammel. Han ble begravet[x] 20 samme måned.

Dødsfallet ble lagt merke til også i avisen[xi]:

«Arendal

        Forige Lensmand i Valle Præstegjeld, Ole Knudsen Tveten, er nylig død. Han var Medlem af Rigsforsamlingen paa Eidsvold og i sit District erkjendt for en brav Mand og et særdeles lystigt Hoved. Han udmærkede sig ved den Frimodighed, med hvilken han stedse sagde Enhver sin Mening.

(Vestl. Tid).» 

Så satt Margithe igjen med ganske små barn, og efter skiftet efter Ole, og hans sønns overtagelse av gården, var det vel ikke så mye igjen til henne. Så hun måtte finne seg en ny mann, og det gjorde hun i Pål Knutsson Rike, en ungkar som var to år yngre enn henne selv, og sønn av Knut Germundsson, som døde i 1809[xii].

Disse to giftet seg året efter at Margit ble enke. Vielsen[xiii] fant sted 5 april 1838 og slo seg vel til der han bodde.

Senere samme år, 6 juni 1838, kom første barn til verden: Gyros halvsøster Gunhild ble døpt[xiv] 11 dager senere, 17 juni. Da var fadrene Thone Tjodjesdatter Omblie; Thorbjør Olavsdatter Tvedten; Bjørg Aamo; Paul [NN]; og Ommund [NN].

Knappe tre år senere ble det en gutt. Gjermund så dagens lys 20 april 1841 og ble hjemmedøpt av Bjug Aamne 26 samme måned. Dåpen[xv] ble stadfestet i kirken 30 mai. Som fadre fikk han Thone Rige; Thone [NN]; Ole A. Rige; Guttorm Bud; og Johannes [NN].

Fie dager efter at halvbroren kom til verden ble Gyro Olsdatter Tvedtenkonfirmert[xvi], det skjedde 25 april 1841. Hun er bedømt meget flink, og ført opp som nummer 19 av 26 piker; sammen med 25 gutter var de et kull på 51 ungdommer som stod for presten denne vårsøndagen.

Gjermund døde som liten, bare 11 måneder gammel, 23 mars 1842. Han ble begravet[xvii] 6 april.

Året efter giftet Gyro seg. Hennes tilkommende var Eivind Knutsson Besteland, en ett år eldre kar fra Langeid i Bygland. Hvordan de to kom sammen er ikke kjent, men da de kom i kirken sammen – henholdsvis 18 og 17 år gamle – ble vielsen[xviii] forrettet som vanlig, 7 mai 1843.

Enda et år senere fikk moren og stefaren nok en sønn og han fikk, ikke uventet, navnet Gjernmund. Denne halvlillebroren meldte sin ankomst 11 november 1843 og ble hjemmedøpt tre dager senere. Denne dåpen[xix] ble bekreftet i kirken 3 desember samme år. Da var fadrene Thone Hengelund; Gunhild Fordahl [?]; Ole Aammundsen Rige; Ole [NN]; og Bjug Aanni.

Omkring på disse tider begynte Gyro og mannen å tenke på andre muligheter i livet, enn å bli i Setesdalen, og efterhvert kom det til dette: de emigrerte til USA.

Før det kom så langt hadde de fått sitt første barn. Dette var en pike som kom til verden 7 januar 1844 og ble døpt[xx] 28 samme måned. Da fikk hun navnet Jorund og fadrene Ragnhild Knudsdatter Hella; Ingeborg Noneland [?]; Torgjer Strømme; Ogmund Strømme; og Knud G. Helle.

Det er ikke lykkes, foreløpig, å dokumentere familiens avreise, overfart eller ankomst i USA; men de sies å være ankommet New York 4 august 1844, en søndag.

Det sies også, at Gyro fødte sitt første barn på amerikansk jord i Rock River, Rock Co., i Wisconsin, ca. 12-1300 km rett vestover fra New York; 15 mil – på moderne veier – nordvest for Chicago. Dette var Knut, og han skal[xxi] være kommet til verden i 1847.

En oppsummering[xxii] skrevet mange år senere, og som fokuserer på denne sønn, George, som ble født efter borgerkrigen, har et lite avsnitt om Eivind, og dermed også om Gyro:

“They first located at Rock River, Wisconsin, where they engaged in farming.  They moved to Fillmore county, Minnesota, about sixty years ago, where they purchased a farm and lived until 1867, when the family moved to Yellow Medicine county. 

On arrival here the father bought a quarter section of land–the northwest quarter of 7, Wood Lake township–and homesteaded a quarter three miles south of Hanley Falls.  On the latter place the family lived until after proving up, when the father sold it to one of his sons and moved to the other farm in Wood Lake township, where he made his home for many years. 

Mrs. Bestland died in 1894, and the next year the aged father sold the farm and moved to Hanley Falls, where he lived to the time of his death in 1909.  Even Bestland was a soldier in the Civil War and was with Sherman in the march to the sea.  Nine children of the family are still living, namely: Margaret, Ole, Gunild, Halvor, Jane, George, Ellen, Louise and Lena».

Familien reiste altså videre til Fillmore County, og da de var kommet dit, slo de seg ned i York, 20-30 km lenger sydvest[xxiii], «hvor de stiftede en stor Sætersdøl Koloni[xxiv]». De ble ikke værende der, heller, i så mange år men flyttet viere til Yellow Medicine County,også i Minnesota men litt mer enn 300 km mot nordvest.

Datteren Margit kom til verden mens de fremdeles holdt til i Rock County, og skal[xxv] være født 26 mars 1848.

20 mai 1851, nokså sikkert, holdt Gyro og familien til i Whitewater i Walworth County i Wisconsin, for – efter sigende – ble sønnen Ole født der den dagen.

Datteren Gunhild, er det nevnt[xxvi], så dagens lys i Rock County 6 april 1854.

Sønnen Halvor er født i Fillmore County i 1855, forstår[xxvii] man.

Jorand, også kjent som Jane, meldte sin ankomst, efter sigende[xxviii], i Fillmore County 2 juni 1859.

Dernest fulgte George som er nevnt ovenfor; han skal[xxix] være født 20 mai 1860.

Datteren Ellen, sies[xxx] det, kom til verden 20 august 1862.

Så var det Olaus tur – han meldte sin ankomst, visstnok[xxxi], 26 mai 1866.

Begge de siste to barna var piker. Først ute var Caroline som skal[xxxii] ha kommet til verden i 1872, og dernest – helt til sist – Louise, sies det[xxxiii], uten at det er kjent noe fødselsår.

Det er ikke lykkes å finne synderlig materiale om Guro og familien i Amerika, men noe må finnes – for uten slikt ville dette avsnittet i et oppslagsverk vært umulig:

«1001. Eivind Knutsen Besteland (Evin Knudsen, 19), son of Knud Evensen Besteland and Jorand Knudsdatter Langeid, b. in Bygland, AA, February 11, 1825. Emigrated from Valle, AA. to Lebanon Twp., Dodge Co., WI; 1855 to Fillmore CO., Mn. 

Served in the Civil War with Co., MN Infantry, 1864-1865; later lived Wood Lake Twp., Yellow Medicine Co., MN. D. March 26, 1909, buried Old Hanley Falls, MN, Cemetery. Married, May 7, 1843, 1002 Gyro Olsdatter Omblie [Guri Olsdatter, 18], daughter of Ole Knudsen Tvedten and Margither Olsdatter Harstad, b. in Valle, AA, May 25, 1826, d June 12 1892. Children:

1002a. a Jorand Eivindsen Besteland, b January 1, 1844. Listed as emigrating with her parents; however, her name is not on the passenger list. She is on the 1850 census Children b. in America include: Knut, b 1847?; Margit, b 1849; Jørgen, b 1861? Ellen, b 1863?; Lars, b 1866; Lena, b 1872? – Valle, AA, Norway, parish records; Bradely Hanson; 1850 WI census; 1880 MN census; Valle Kommune, III: 273 I:31”.

Gyro Olsdatter fra Tvedten i Valle døde i Hanley Falls, Yellow Medicine County i Minnesota, 12 juni 1892, og ble begravet[xxxiv] der. Hun var 66 år gammel – og 6500 km hjemmefra.


[i] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 24
[ii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 195
[iii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 101
[iv] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 29
[v] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 11
[vi] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 11
[vii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 11
[viii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 253
[ix] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 31
[x] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 269
[xii] Ryningen, Alfred, Valle kommune. 3-6 4 : Gards- og ættesoge Valle, Valle kommune, 1987, pp226-227, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072248150
[xiii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 200
[xiv] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 50
[xv] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 64
[xvi] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 152
[xvii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 280
[xviii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 208
[xix] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 78
[xx] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 79
[xxii] Bio of George E. BESTLAND (b.1860), Yellow Medicine Co., MN; Made available to The USGenWeb Archives by: LaNaye Hennen; seen 20200922 at http://files.usgwarchives.net/mn/yellowmedicine/bios/bestlage.txt which, it self, quotes as its source Source: «A History of Yellow Medicine County» by Arthur P. Rose, Published 1914.
[xxiii] Norman County Minnesota; Early Norwegian Settlements in Minnesota; Nordmændene i Amerika by Martin Ulvestad, 1907; Translated by Olaf Kringhaug; Vernon, British Columbia, Canada; sett 20200922 http://sites.rootsweb.com/~mnnorman/miscellaneous/earlysettle.htm
[xxiv] Holand, Hjalmar R.; De norske Settlementers Historie : en Oversigt over den norske Indvandring til og Bebyggelse af Amerikas Nordvesten fra Amerikas Opdagelse til Indianerkrigen i Nordvesten : med Bygde- og Navneregister; Ephraim, Wis:1908; p 366; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016021108203