Kontakt

Alle er velkommen til å gjøre disse sidene bedre – og hvis noen har rettelser, tillegg, eller synspunkter så er de svært velkommen til å si i fra. Om noen har billeder, eller gjenstander knyttet til de menneskene som nevnes, og kunne fotografere disse – eller hus der de samme har bodd – er  det også noe som blir satt pris på. Alle som bidrar vil bli nevnt – med mindre de foretrekker det motsatte!