Om dette prosjektet

«Eidsvoldsdamene» er et prosjekt født av irritasjon: irritasjon over at det synes som om ingen klarer å si noe om Eidsvoldsforsamlingen uten å minne sitt publikum om at 1) det var ingen fra Nord-Norge; 2) at de alle var fra overklassen (og det er, ovenikjøpet, feil); og 3) at forsamlingen utelukkende bestod av menn.

Disse trivielle observasjonene har også den egenskap at de skjuler interessante deler av virkeligheten: noen av representantene hadde personlig bakgrunn fra Nord-Norge; enkelte representanter hadde klart sine røtter i almuen og bonde-standen, og alle hadde de hustruer, mødre, søstre.

Disse sidene vil ikke gi svar på hvem disse kvinnene var, eller i hvor stor grad de påvirket: hensikten er å trekke leserens oppmerksomhet til deres eksistens og, så langt det har vært mulig, presentere livet deres – og minne om at til alle tider har gutter og menn lagt vekt på – uten alltid å innrømme det – hva damene i livet deres syntes.