βζ Maria Børgersdatter Fougner

Maria, som ble døpt[i] 4 mars 1770. Fadrene hennes var Ingebor Jacobsdatter Bryn; Else Simonsdatter; Oluf Andersen; Ola Simonsen; og Niels Ulleren.

Faren var Borger Christoffersen Hoen (Volstad) og moren – kanskje – Anne Simensdatter Hoen; hvornår de hadde giftet seg er ikke fastslått. Familien var Haugianere[ii].

Borger og Anne hadde fått sitt første barn, en pike, antagelig i første halvdel av 1760-årene: hun het også Anne og er oppgitt å være 40 i 1801.

I 1767, derimot, kom sønnen Christopher – den senere Eidsvoldsmannen – nokså sikkert til verden, og siden han tydeligvis er oppkalt efter farfaren var han nok eldste sønn i huset. Han ble døpt[iii] i «Hovedkirken» – Haug Kirke – 30 august 1767 og hadde da fadrene Anna Pedersdatter; Else Simonsdatter; Anders Graw; Niels Ulleren; og Christian Pedersen.

Så var det Maria selv, og efter henne var det Ingebors tur. Hun ble døpt[iv] 28 juni 1772 og hadde fadrene Mari Bircheland; Anne Grav; Niels Bryn; Ola Simonssen; og Hans Simonssen.

Søsteren Else meldte sin ankomst tidlig på sommeren 1775 og ble døpt[v] tredje søndag efter trefoldighet – 2 juni[vi] – dette året. Foreldrene hadde funnet henne fadrene Christi Christophersdatter Uldern; Ingebor Simonsdatter Aas; Niels Olsen Bryhn; Mads Larsen Buschland; og Hans Simonsen Aas.

Lillebroren Simon ble født 11 og døpt[vii] 17 mai 1778. Fadrene hans var Madme Sara Lovisa Smith; Jomfrue Elisabeth Nyrop [?]; Hr Gabriel Omsted; Hr Otto Omsted; og Hr Holtrøed [?].

Efter Simon fulgte Ole, som var – sies det – født 10 og døpt[viii] 15 juni 1783. Fadrene var Anne Andersdatter Aas; Giørond Larsdatter Winswold; Mads Larsen Busland; Børger Andersen Loe; og Ole Nielsen Ulleren.

Søsteren Ingebor døde året efter, bare 11 1/2 år gammel.

Et par år senere, om våren, ble Maria konfirmert[ix]. Seksten-åringen, som var bosatt hos foreldrene på Hoon, kom for presten Kristi Himmelfarts Dag – 25 mai[x] – 1786. Hun er ført opp som den andre av sytti piker – medregnet guttene var kullet på 104 ungdommer denne forsommerdagen.

Siste kjente barn var en gutt han også. Han ble født 22 september 1786.  Ved dåpen[xi] 16 søndag efter trefoldighet – 1 oktober[xii] – samme år fikk han fadrene Ingeborg Olsdatter Stokkestad [?]; Lars Saksted; [NN] Dorph; Simon Fogner; og Niels Horne [NN].

Tre år efter konfirmasjonen – da hun var omkring 19 år gammel – giftet Maria seg. Hennes tilkommende, om kanskje ikke personlig utvalgte, var Monsr Simon Fougner. De forlovet[xiii] seg 20 desember 1789.  Vielsen[xiv] fant sted søndag efter jul – 27 desember[xv] – 1789. Kausjonistene var Thommes Wale og Peder Olsen Honseye.

Simon Fougner var, visstnok, opprinnelig fra Gausdal, i det minste var familien derifra. Hvor de unge nygifte slo seg ned er, imidlertid, ikke umiddelbart kjent.

Første barn var Anne Børgina, hun ble født 26 august 1790 – og mens Simon er – klart feilaktig – ført opp som bosatt på Fougner er Maria på Hoen: det er kanskje et tegn på at de har slått seg ned hos hennes foreldre mens de forsøkte å finne sitt eget. Pikebarnet ble døpt[xvi] 5 september og hadde da fadrene Maria Olsdatter Aas; Børger Hoen og Hustrue Anne Simensdatter; Simon Aas; samt Christopher Wolstad og hans kone Anne Tronsdal.  

Sønnen Gabriel – det andre barnet – skal[xvii] være født 24 september 1791, men noen slik dåp er det ikke lykkes å finne. Men: han er med i folketellingen 10 år senere, så han er virkelig nok.

Tredjemann var Karen Catrine. Hun kom til verden 14 januar 1794 og ble døpt[xviii] 3 søndag efter hellige tre kongers – 26 januar[xix] – det året. Fadrene var Frue [NN]; Jomfr: Andrea [?] Stein [?]; Hans Borger… Fenninger [?] og Sr Caspar Bagge.

Dette året brakte også en større forandring i Marias og familiens liv: Simon kjøpte storgården Steen i Hole Sogn på Ringerike: det er ikke så fjernt som det lyder – på moderne veier er det en 10-15 minutter med bil oppover i landet fra Høvik.

Selgeren var dødsboet efter Lars Ridder, hvis enke – Anna Krefting – solgte samme år som mannen gikk bort, og fikk 9’000 riksdaler for eiendommen[xx].

Kjøpesummen representerer svært mange penger, og bygdeboken gir ingen forklaring på Simon Fougners tilgang på slike midler – en navnebror som var kjøpmann i Christiania er klart ikke samme person, eller om han var ville han være bigamist[xxi].

Uansett – Maria og mannen og familien flyttet ikke med en gang. Sønnen Christopher kom til verden mens de fremdeles bodde i Eiker 4 mai 1795, der han ble døpt[xxii] 10 samme måned. Christopher fikk fadrene Madame Hein; Else Horne; Erich Berskov; Hans Ulveland; og Simon Børgersen Wolstad.

Johanne Edvardine Christine ble visstnok[xxiii] født i 1797 mens familien hadde tatt opphold i Gudbrandsdalen, men hvor er ikke kjent, og noen korresponderende dåp er ikke funnet. Og antagelig er hun av en helt annen gren av familien, og ikke del av den søskenflokken som her beskrives.

Ved folketellingen finner man også en fire år gammel gutt, Johannes, som skal være født samme året – hans dåp er heller ikke funnet men han er, altså virkelig.

I 1801[xxiv] – ved folketellingen – finner man Maria og mannen nettopp på gården Steen i Hole Sogn, altså på Ringerike. Han er tyve år eldre enn henne, som nå er blitt 31. Sammen med dem bor barna Anne Borgine (11); Gabriel (10); Karen Catrine (8); Christopher (6); og Johannes (4). Simon er ført opp som «Bonde og gaardbruger, snedker».

I tillegg til familien inneholder husstanden den 51 år gamle enkemannen Johan Reichard, som er «Skoleholder for børnene», og videre den 24 år gamle snekkeren Hans Erichsen, som er leieboer, og 37 år gamle Peder Halvorsen som er «Ved snedker haandværket».

De hadde fire tjenestepiker; det vil si, en av dem er ført opp som «amme» – det er den 27 år gamle Mari Sørensdatter som selv har en fire år gammel datter, Kirstie Nielsdatter. De andre Pikene var Marte Michelsdatter (18); Ingebor Rasmusdatter (14); og Guri Simonsdatter (22).

Og, som neste bestandig på større gårder – en god del husmenner, inderster, og deres familier og tjenestefolk, til sammen 25 mennesker.

Nærværet av Johan Reichard – skoleholderen – ser ut til å ha betalt seg, for Gabriel ble sorenskriver flere steder,  hjemegnen innbefattet, og også en periode politimester i Christiania.

For øvrig ser det ut til at Maria og familien levet et stille liv de neste årene: om hun ble synderlig forstyrret av brorens meritter på Eidsvold er ikke kjent, men mannen hennes fulgte sikkert godt med!

I 1821 var Simon over 70 år gammel og var vel efter hvert klar for pensjonist-livet. Det året overdro han halvdelen av gården til sønnen Gabriel for 3570 daler, og to år senere den andre halvparten til Christoffer[xxv].

Men bare to år senere, i 1825, da Maria selv var i midten av femti-årene, ble hun enke. Simon Fougner døde 13 juli 1825. Proprietær Simon Fougner til Steen, eier av gården Steen, var 76 år gammel og ble begravet[xxvi] 20 juli 1825.

Det ble rykket inn en annonse[xxvii] i Marias navn:

«Dødsfald

        At Døden den 13de dennes berøvede mig min elskede Mand, Simon Fougner, i sit 76de Aar; de bekjendtgjøres herved sørgeligst for fraværende Slægt og Venner.

        Steen paa Ringeriget den 16de Juli 1825.

M. sal. Fougner».

Maria var jo ikke gammel, og noen synderlige økonomiske bekymringer hadde hun vel ikke – men lite er kjent om livet hennes de neste 13 årene.

Madame Marie Fougner, Gmds Enke, døde 22 juni 1838. Hun var 69 år gammel. Marie ble begravet[xxviii] fra Hole Kirke 29 samme måned.


[i] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 183-184
[iii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 103-104
[iv] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 259-260
[v] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 371-372
[vii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 499-500
[viii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 632-633
[ix] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 697-698
[xi] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 703-704
[xiii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7 /1, 1733-1808, s. 102
[xiv] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1789-1806, s. 21-22
[xvi] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1789-1806, s. 35-36
[xviii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1789-1806, s. 112-113
[xx] Tveiten, Gunnar; Hole herred, Ringerike : en bygdebeskrivelse; [Bygdebokkomiteen i Hole], 1914; P 156; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018032048051
[xxi] Ministerialbok for Oslo Domkirke prestegjeld, Vår Frelsers menighet 1787-1806 (0301M12); https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000014104009
[xxii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1789-1806, s. 142-143
[xxiv] Folketelling 1801 for 0612P Hole prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058269001213
[xxv] Tveiten, Gunnar; Hole herred, Ringerike : en bygdebeskrivelse; [Bygdebokkomiteen i Hole], 1914; P 156; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018032048051
[xxvi] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1814-1833, s. 240-241
[xxviii] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1833-1851, s. 413