γθ Marte Jonsdatter Nes

Marthe. Hun ble født høsten 1772, men dåpen er ikke funnet.

Foreldrene var  Maren Pedersdatter og Jon Tellevsen Nes; de var visst trolovet[i] 19 august 1762. Vielsen[ii] fant sted 14 november samme år.

Første barn i dette ekteskapet var Karen Kirstine som ble født 1763 i Dypvåg – sies det[iii]. Ved konfirmasjonen i 1779 er hun oppgitt å være 16 år gammel – så hun var født omkring 1763/64, men dåpshandlingen er ikke funnet i kirkebøkene.

Barn nummer to var Helje, som ble døpt[iv] i Dypvåg Kirke 21 september 1765 og fikk fadrene Tore Næs’ Kone Helje; Anne Salvesdatter Næs; Elling Pedersen Lyngøer; Torbjørn Salvesen Næs; og Anders Telefsen Goli.

Den første gutten, Peder, kom til verden i 1767 og ble døpt[v] 28 september det året. Da var fadrene Elling Pedersens [NN]s Kiæriste [?] Marthe Anne Salvesdatter Næs; Torbiørn Salvesen Næs; og Anders [NN] Næs.

Så fulgte Ingeborg: hun så dagens lys utpå høsten og ble døpt[vi] 8 oktober 1769. Denne gangen var fadrene Anders [NN] Næs; Helje; Anne Salvesdatter; Allov [?] Eivindsdatter [NN]; Elling Pedersen Lyngøer; og Niels Hansen [NN].

Marthe var neste barn, men hun fikk ikke leve opp, og døde bare et halvt år gammel. Hun ble begravet[vii] 19 mars 1773.


[i] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 73
[ii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 75
[iii] Danielsen, Daniel; Dypvåg : gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 227; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[iv] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 496-497
[v] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 502-503
[vi] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 506-507
[vii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 734-735