γφ Sidsel Svendsdatter

Sidsel kom til verden høsten 1796 og ble døpt[i] i Aremark Kirke – den gamle – 13 november dette året. Da fikk hun navnet Sidsel og fadrene Dorthe Simonsdatter; And: Pedersen; Jan og Amund Pedersen Dagerød; samt Johanne og Amund And: Søre Hallesby.

Foreldrene var Kari Hansdatter giftet seg ganske ung, bare knapt 17 år gammel. Hennes utvalgte var Grenadier Sven Amundsen: de trolovet seg i Aremark 2 mars 1773. Kausjonistene var Peder Iglerød og Ole Iglerød. Vielsen[ii] fant sted 30 mai 1773.

Sidsel er ikke sett i kildene efter dåpen; hun er ikke med i folketellingen av 1801 så det er vel ikke umulig at hun døde som liten. Men noen begravelse er ikke funnet.


[i] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 6
[ii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 129