γχ Dorthe Svendsdatter

Dorthe ble døpt[i] 26 desember 1799. Hennes fadre var Birtte Iversdatter og Anders Amundsen Hallesby; Anne Mikkelsdatter Brøsen [?]; Ole Mikkelsen Brøsen [?]; og Svend Pedersen Dagerød.

Foreldrene var Kari Hansdatter giftet seg ganske ung, bare knapt 17 år gammel. Hennes utvalgte var Grenadier Sven Amundsen: de trolovet seg i Aremark 2 mars 1773. Kausjonistene var Peder Iglerød og Ole Iglerød. Vielsen[ii] fant sted 30 mai 1773.

Første barn meldte seg tidlig på høsten 1775. Dette var datteren Anne og hun ble døpt[iii] 24 september dette året. Som fadre valgte Kari og Sven Madme Grønbek; Jomfr: Elster; [NN] Due; Hans Anundsen Strøm; og «Sergeanten paa Bøen».

Så fulgt en pike til. Hun fikk navnet Kirsti og ble døpt[iv] 6 februar 1779. Fadrene var Præstekonen Madme Grønbech; Lisbeth Dues; Capit: Schløfer; Sergeant Værnskiold; og Magnus Dale.

Kirsti fikk ikke leve opp: hun døde bare fire måneder gammel og ble begravet[v] i begynnelsen av juli 1779.

Neste barn meldte seg snart: Hans så dagens lys sommeren 1780 og ble døpt[vi] 9 juli det året. Da var fadrene Præstekonen Madme Grønbech; Jomfru Bruun; Lisbeth Due; Capit: Holst: og Lieutn. Sommerfeldt.

Så fulgte en gutt som fikk navnet Ole – sies det[vii] – i desember 1781; han skal ha blitt døpt lille julaften det året. Men noen spor efter dette er ikke funnet i kirkebøkene.

Tre år senere ble det en Ole: det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. Han kom til verden høsten 1784 og ble visstnok[viii] døpt 5 november det året – hans dåp er heller ikke funnet i kirkeboken.

Hans, den første, døde antagelig som liten, for i 1787 fikk en annen liten gutt samme navn. Denne Hans ble døpt[ix] 25 november og fikk fadrene Giøran Iversdatter Arven; Helge Monsen Arven; Else Due; Sergiant Hoff; og Kari Henrichsdatter Holt.

Søsteren Christine ble døpt[x] i Aremark 26 november 1791. Fadrene hennes ble Birthe Iversdatter Hallesby; Anders Amundsen Hallesby; Mari Rød; Anders Dolg [?]; og Hans Hansen Østvig.

Efter henne ble det en pike til. Da hun ble døpt[xi] i Aremark Kirke – den gamle – 13 november 1796 fikk hun navnet Sidsel og fadrene Dorthe Simonsdatter; And: Pedersen; Jan og Amund Pedersen Dagerød; samt Johanne og Amund And: Søre Hallesby.

Og, altså, tilslutt Dorthe.

I 1801[xii] finner man Dorthe og familien på «Iglerøed Fuld Gaard» i Aremark. Der bor hun sammen sin mor og hennes «Mand og hosbonde» Svend Amundsen, som efterhvert er blitt 60 år gammel, og flere av barna. De som er nevnt i folketellingen er Ole (17); Hans (13): Xstine – «vår» Christine – (10); og Marthe (7). I tillegg har familien en dreng og to piker: Johannes Iversen (20); Anne Nielsdatter (24); og Johanne Andersdatter (30).

Dorthe ble konfirmert[xiii] i Aremark Kirke 16 oktober 1814. Hun var 14 ½ år gammel og er ført opp som den tredje av 26 piker; sammen med fem gutter var kullet på 31 ungdommer denne høstdagen.

Med det mister man egentlig Dorthe av syne en del år, men hun dukker opp igjen – som Dortea – når hun gifter seg.

Den utvalgte var ungkaren Johannes Olsen på Qvisler, han var 9 år yngre enn henne. Som forlovere hadde de Ole Svendsen Iglerød og Johannes Johannesen Enger: en Eidsvoldsmann av en bror, og en svoger. Vielsen[xiv] fant sted i Aremark Kirke 29 januar 1830.

Paret bosatte seg på gården Johannes kom fra, Qvisler, og der fikk de sitt første, kjente, barn: Ane Dorthea. Hun kom til verden om våren 1834 og ble døpt[xv] 6 april det året. Fadrene hennes var Oleane Olsdatter; Peder Brynildsen; Jens Olsen; samt Nils og Berte Olsb. Qvisler.

To og et halvt år senere døde Dorthe. Hun gikk bort 10 januar 1837 og ble begravet[xvi] 20 samme måned. Hun døde av naturlige årsaker – hva nå det kan bety.


[i] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 17
[ii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 129
[iii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[iv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[v] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 44
[vi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[vii] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N41N-Q4Y: 10 February 2018), Ole Svendsen, ;
citing ; FHL microfilm 125,855.
[viii] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4G8-T4L : 10 February 2018), Ole Svendsen, ; citing ;
FHL microfilm 125,855.
[ix] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[x] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[xi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 6
[xii] Folketelling 1801 for 0118P Aremark prestegjeld;
[xiii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 1-2
[xiv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 24-25
[xv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 221-222
[xvi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0002: Ministerialbok nr. III 2, 1834-1849, s. 177