δυ Trude Olsdatter Graneng

Trude er helt sikkert blant de som ble døpt i perioden da det ikke ble ført kirkebok (eller den er gått tapt) i Kvikne – men henne kan man finne på gården Gelejn i Melhus i 1801[i], og av opplysningene der kan man gjette at hun ble født omkring 1762.

Der på gården bodde True – under navnet True – sammen med mannen, den fem år eldre Jon Eriksen som må være den samme som er nevnt som hennes ektemann i bygdeboken for Kvikne, der hun var født, nemlig Jon Eirikson Resell fra Meldalen[ii].

Foreldrene var Olle Olsen Granengen og Marit Knutsdatter; de hadde giftet seg en del år tidligere, og blitt trolovet[iii] 3 søndag efter påske 1751. som «Forløftningsmænd» hadde de Olle Halvorsen og Anders Rognes. Vielsen[iv] fant sted i Kvikne Kirke 23 juli 1751.

Familien er omtalt under Graneng i en bygdebok for Kvikne[v]:

        «Ola Olson (f. 1722) fekk i 1751 bygselbrev av overstiger Peder Rambech som samstundes tilsette han som «pliktsfut» ved koparverket.

Same året vart han g. m. Marit Knutsdotter Bubakken (f. 1728). dei fekk desse borna: Ola, Knut, Iver, Morten, Anders, Kristoffer, Marit og Trude.

Anders vart sorenskrivar (Anders Rambech) og er omtala serskilt på annan stad.

Kristoffer (f. 1771) vart underoffiser og kom omkring 1800 til Bjørnør, der ha vart g. m. Anne Bruun i Bergsfjord. Han vart no storbonde med til «proprietær», ein akta mann i bygda.

Ekteskapet gjekk overstyr. Han flytta da til Åfjorden, der han vart g. m. e frk Schjølberg. Ætta lever framleis i Åfjord og Jøssund. Marit Olsdotter vart i 1778 g. m. Hallstein Brandsnær, og Trude, den yngste, vart i 1784 g. m. Jon Eirikson Resell i Meldalen.

Ola døde i 1793.

Iver Olson hadde no plassen ei tid. Han var gift, men kjerkebøkene gir ingen opplysninger om kona. Ho budde som enke på Graneng i 1802. Men meir veit vi ikkje om denne huslyden».

Første barn altså, i henhold til bygdeboken, Ole – men både han og mange av de andre av Marits søsken er nokså usikkert dokumentert, eller ikke i det hele tatt. Ole, for eksempel, er den siste gruppen. Det samme gjelder Knut, Iver og Morten – og fra 1756 til 1764 er det ikke kirkebøker for dette sognet.

Hvor Iver ble av, eller når han var født, har ikke latt seg spore, men bygdeboken[vi] forteller at han overtok gården efter at faren døde, og at enken hans bodde der i 1802. På den annen side: ingen passende «kandidat» er å finne i folketellingen i 1801.

Morten finner man igjen på gården Volden i Kvikne i 1801[vii]: han er da «Pligtfoged ved værket og huusmand», tydeligvis har han overtatt stillingen efter sin far. Efter alderen å dømme, må han være født omkring 1763.

Det finnes for mange Ole Olsen’er i Storelvdal i 1801 til å kunne gjette seg frem til hvilken som eventuelt var den rette. Knut, på den annen side, kan være to forskjellige: den gifte husmannen[viii] på «Berger No 4 Eller Præsteenke Sædet», eller den ugifte indersten[ix] på Illevold No 2 – begge var født omkring 1757, så det passer så nogenlunde.

Anders, derimot – den senere Eidsvoldsmannen – er vel underbygget: han ble døpt[x] i Kvikne Kirke 13 søndag efter trefoldighet, 13 september[xi], 1767. Fadrene hans var Sr Michel Schieldrup; Rasmus Anunsen; Bærsvend Pedersen; Ingeborg Lindmand; og Olina Arnesdatter.

Broren Christopher er også dokumentert. Han ble døpt[xii] i Kvikne Kirke 26 søndag efter trefoldighet i 1771, det var 24 november[xiii] dette året. Fadrene var Ellev Erichsen; Iver [NN]; Knud [NN]; Malena [NN]; og Ana [NN].

Trude – True – og Jon Erichsen Resell fra Meldalen ble forlovet da hun var knapt 22 år gammel. Som forlovere hadde de Oberstiger Fyhn og Hr Proviantskriver Grøntved. Vielsen[xiv] fant sted i Kvikne Kirke 20 februar 1784.

Paret slo seg efter hvert ned i Melhus, en lang dags gange fra Meldal, der man altså finner dem i 1801[xv]. Sammen med dem finner man barna Ole (14); og Erich (7). Og, nesten uvanlig, ingen tjenestefolk.

Ingen av disse barna er funnet blant døpte i Melhus, og det kan tenkes at familien har hatt opphold annetsteds i mellomtiden.

Og lenger enn dette har det vist seg ikke å være mulig å følge Trude – i denne omgang.


[i] Folketelling 1801 for 1653P Melhus prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058447002244
[ii] Hagen, Olav Tryggve; Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk; Oslo : I kommisjon hos Bokcentralen, 1951; p 249; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192  
[iii] SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1740-1756, s. 278-279
[iv] SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1740-1756, s. 286-287
[v] Hagen, Olav Tryggve; Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk; Oslo : I kommisjon hos Bokcentralen, 1951; p 249; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192  
[vi] Hagen, Olav Tryggve; Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk; Oslo:I kommisjon hos Bokcentralen, 1951; p 249; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192
[vii] Folketelling 1801 for 0440P Kvikne prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058249000418
[viii] Folketelling 1801 for 0432P Rendalen prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058246000101
[ix] Folketelling 1801 for 0432P Rendalen prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058246001495
[x] SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1764-1784, s. 51-52
[xii] SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1764-1784, s. 105-106
[xiv] SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1764-1784, s. 355-356
[xv] Folketelling 1801 for 1653P Melhus prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058447002244