ει Gunille Larsdatter Schevig

Gunille kom til verden i Beitstad nokså sent om høsten og ble døpt[i] i Beitstad Kirke 1 november 1798.

Foreldrene var Lars Danielsen – da Glase, senere Schevig – og Anna Haagensdatter, de hadde giftet seg 13 år tidligere. Vielsen[ii] fant sted i Beitstad Kirke 20 november 1785.

Om Lars forteller bygdeboken[iii]:

        «Lars Danielsen Malmo, f. på Ressem i 1763, foreldre Daniel Torbergsen og Beret Larsdtr. Lars hadde først eidd ein av Malmogårdene, som han ble nødd til å selge og fikk den etterpå i bøgsel. G. m. Anne Hågensdtr. Velde (eller Holte), f. 1768. Var bøgselmann på Glase til i 1797, da han kjøpte Skevik. På Glase fikk de i 1785 sønnen Daniel, den seinere eidsvollsmann Daniel Larsen Schevig».

Første barn i dette ekteskapet var Daniel, den senere Eidsvoldsmannen. Han ble døpt[iv] 1 juni 1786 – på ærbar om ikke dydig avstand fra bryllupet.

Efter Daniel var det Haagen som meldte sin ankomst. Han ble døpt[v] 9 mars 1788.

De neste tre barna var alle gutter. Benjamin ble født tidlig på våren 1790 og døpt[vi] 18 april det året.

Ole kom til verden to år senere. Han ble døpt[vii] 18 mars 1792.

Så var det Siverts tur: han ble døpt[viii] annen søndag i faste – 16 mars[ix] – 1794.

Efter Sivert – fire år senere – fikk Anna og Lars en pike. Gunille så dagens lys om høsten og ble døpt[x] 11 november 1798.

Gunile døde som spedbarn og ble begravet[xi] 18 november 1798. Hun ble bare 6 dager gammel, og døde av «Barnesygdom».


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 200
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 170
[iii] Bartnes, Henrik; Beitstadboka. 1 : Elda-Haugen; Beitstaden historielag, 1977; p 210 ; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070448085
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 170
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 172
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 174
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 176
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 183
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 200
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 200