φ Adelheit Margaretha Sudmann Stoltz

Adelheit Margaretha Sudmann så dagens lys første juledag 1783. Da hun ble døpt[i] i Korskirken i Bergen annen nyttårsdag 1784 var fadrene Made Venche Magelsen; Jfr Anne Riese; Hr Peder Lexau; Hr Johan Bøschen; og Jacob Ibsen.

Foreldrene var Henrica Stoltz og Kiøbmand Clamer Meltzer. De to ble viet[ii] i huset 6 juli 1779, da Henrica var 21 år gammel.

På den tiden var Henrica allerede godt på vei med sin førstefødte, Friderich, den senere Eidvoldsmannen Han kom til verden 29 september og ble døpt[iii] i Korskirken 6 oktober 1779. Fadrene ble Alhed Margrete Meltzer Sal.; Hanneche hos Anna Meltzer; Sr Lexander; Jacob Riech; Gerdt Hagelsteen; og Christopher Stoltz.

Bare et drøyt år efter dette var et nytt barn på vei. Dette var også en pike, hun fikk navn efter Henricas mor Agnetha. Agnete ble født 6 og døpt[iv] 11 februar 1785. Fadrene hennes var Madme Anne Hedevich Konow; Jfr Helene Stolz-Ridd; Hr Diderik Prag; Hr Christopher Kahrs; og Jens Gran.

Agnetes fødsel kan ha vært vanskelig, eller det kan ha vært andre komplikasjoner, for Henrica døde bare noen uker senere, 27 år gammel. «Made Henriche Meltzer fød Stoltz» ble begravet 26 april 1785. Hun ble stedt til hvile i Korskirkens kjeller – med «fuld Ceremonie».

Agnete selv levet ikke opp, men døde to og et halvt år gammel. Kiøbmand Clamer Metzers Datter Agnete ble begravet[i] i Korskirkens kjeller 8 november 1781 klokken 12.

Adelheits far var av Hanseatisk familie og sikkert i en brukelig økonomisk situasjon slik at han ikke hadde et umiddelbart behov for å skaffe seg en ny kone av praktiske og huslige grunner.

Men efterhvert fant han en annen – Lydia Frøchen. Hun var 27 år gammel i 1788, og av samme bakgrunn som Meltzer. Kiøbmand Hr Clamer Meltzer og Jomfru Lydia Frøchen ble viet[v] i huset 10 november 1788.

Dermed fikk fem-åringen Adelheit en stemor. Og drøyt to år senere, en lille-halvbror. Johan så dagens i 1791 og ble døpt[vi] i Korskirken 12 oktober samme år. Da var fadrene Made Clarchie Fröchen; Jfr Clarchie Fröchen Hr Bye-Skriver Johan B: Fröchen; Hr Jacob Fröchen; og Hr Friderich L: Konow.

Hva som skjedde i forbindelse med nedkomsten er naturligvis ikke kjent, men Lydia Frøchen døde i efterkant av den opplevelsen. Hun ble begravet[vii] i Korskirken 8 november «kl 1 ½ slet i kiælder med fuld cerem.»

Dermed hadde 8-åringen Adelheit ikke lenger noen stemor, heller.

Johan skulle ikke få leve opp, men døde som liten gutt. Han ble begravet[viii] i Korskirkens kjeller ved middagstider 1 desember 1794.

I 1801[ix] finner man 17-åringen Adelheit – forkortet til Ahlet – hjemme hos faren i gård nummer 13 i rode 24 i Bergen – et eller annet sted inn for Skuteviken. Faren var 56 år gammel, enkemann for annen gang, og «Kiøbmand og representant». Broren Friederick bodde der også – han var nå 21 år gammel. En hel serie tjenestefolk hjalp til både i forretningsvirksomheten og i hjemmet. De var en handelsforvalter – han het Philip Sudman og var 33 år gammel – samt fire drenger og to piker.

Tre år senere, da hun var litt over 19 år gammel, giftet hun seg. Hennes tilkommende var kjøpmannen Philip Sudman, som tidligere hadde arbeidet for hennes far og bodd der i huset. De ble viet[x] i huset 8 februar 1803.

De bosatte seg i domkirkens sogn, og der ble første barn – oppkalt efter morfaren Clamer – døpt[xi] 23 oktober 1803. Fadrene hans var Alida Stoltz; Clarchie Fröchen; Clamer Meltzer; Friderich Meltzer; og Peter Lexau Sen. Clamer skulle bli baker[xii] som voksen.

Neste barn var også en gutt, Cordt. Han ble født 24 november 1804 og døpt[xiii] 8 dager senere, da var fadrene Enkefrue [?] Susanna Dietrichson; Jomfrue Agnethe Stoltz; Peter Lexau Junior; Johan Frøchen; og Jens Gran.

Cordt døde antagelig liten eller ung: en annen gutt skulle få samme navn tolv år senere.

Det skulle gå 3 ½ år før neste barn meldte sin ankomst, og denne gangen ble det en pike. Hendricha ble født tidlig 16 mars 1808 og døpt[xiv] i Korskirken 27 mars. Fadrene var Made Margaretha Meltzer; Jfr Elsebe Ibsen; Hr Clamer Meltzer; Claus Nuywesaar; og Johan v.d Velde Fröchen.

To år senere, 15 februar 1810, kom sønnen Philip til verden. Han ble døpt[xv] i Korskirken 4 mars samme år. Da var fadrene Mad: Amalia Sal. J: Langes; Jfr Catharina Detløf; Christopher Stoltz; Clamer Meltzer; og Christopher Wiedeman.

Enda halvannet år gikk, og så var det Johan Friderich som så dagens lys. Det skjedde 17 november, fulgt av dåp[xvi] 8 desember 1811. Denne gangen valgte de fadrene Mad: Catharina Gran; Mad Ane Elisabet Angel; Jacob Fos; Michael Wallem; og Ernst Hadler.

Datteren Lydia ble født mellom klokken 12 om natten mellom 15 og 16 mars 1814. Da hun ble døpt[xvii] 7 april samme år var fadrene Mad: Elisabeth Fröchen; Jfr Alette Hysing; Kammer Raad og Stiftsamtsskriver Nicolai Lambrect; [NN] Leutnant Herman Fos; og Detlef Hansen.

Ved folketellingen i 1815[xviii] finner man Adelheit – hun har fått navnet sitt tilbake – sammen med familien i eget hus: hvor de bodde er litt uklart. Der bor også barna Clamer (8); Philip (7); og Fredrich (3). Noen av dem som bor der gjør så av grunner som er nokså uklare: de er Alette Hyssing (31) og Henrich Sudman (7). Og, naturligvis, tjenestefolk: Synneve Arnesdatter (47); Ingeborg Pedersdatter (47); Serene Olsdatter (31); og Frideriche (31) uten efternavn.

Antagelig er noen av barna døde som små, men det er ikke lykkes å bekrefte dette i kirkebøkene.

Samme år mistet Adelheit sin far, Clamer Meltzer. Han døde 20 april 1815 og ble begravet[xix] i Korskirkens kjeller klokken halv to om eftermiddagen 27 samme måned.

Året efter skulle det betales sølvskatt[xx], altså et tvungent innskudd i den nye Norges Banks grunnkapital. Philip Sudman ble ilignet 700 speciedaler – et ganske betydelig beløp og et tegn på relativt høy velstand.

Samme år kom en gutt til verden som fikk navnet Cordt, likesom han som døde ung. Denne Cordt kom til verden 26 septmeber 1816 og ble døpt[xxi] i Maria-Kirken 20 oktober 1816. Fadrene var Madme. Sudmann; Jomfrue Grieg i 2 Røde No 10 [?]; Capt: H: Meyer i 14 Rode No 15; Fridr: Böschen I 19 Rode No 34; og Kiöbmand jan Svane.

Johan kom til verden 22 november 1817, og ble døpt[xxii] annen juledag det året. Fadrene hans var Madme Adelheit M. Sudmann; Jomfr: Elisabeth Schmale; Hermann von Tangen; Julius Brandes; og Kiöbmand Johan Martens.

Så fulgte en pike som skulle få navn efter sin mor, Adelheit Margaretha. Hun ble født 23 mai og døpt[xxiii] i Maria-kirken 18 juli 1819. Denne gangen var fadrene Adelheit Mar: Sudm:, 22-3; Margareta Elisabeth [NN], 24-23; Friderich Meltzer, 24-13; Mathias Olsen; og Clamer Sudman, 22-3.

Det er tenkelig[xxiv] at det var ytterligere to barn: Anne Margrethe og en annen Adelheid, men ingen av disse er det lykkes, så langt, å dokumentere. I så tilfelle er det naturlig å anta at Adelheit Margaretha døde som liten, men heller ikke dette er bekreftet i førstehåndskilder.

Hvordan Adelheit levet de neste mange årene er ikke synlig i kildene – men det var nok ett som ble preget av barn og hjem i en del år fremover. Så, nor barna stod på egne føtter ble det nok et forholdsvis stille, borgerlig liv.

Adelheit var gift med en mann som var 14 år eldre enn henne, så det er ikke overraskende at hun efter hvert ble enke. Det skjedde da Forhenværende Kiøbmand Philip Sudmann døde, 81 år gammel, 11 januar 1848. Han ble begravet[xxv] 17 samme måned

Det avstedkom nok en del bekymringer for Adleheit, for det var et arveoppgjør i vente. En del av dette kom til syne i Bergens Addressecontoirs Efterretninger[xxvi] femte juli samme år:

«Auctionsplacat.

        Førstkommende Mandag, den 10de d. M., og følgende 2de Dage, Formiddagene Kl. 9, bliver i Huset No. 15 i 18de Rode i Marken, efter Forlangende af Kjøbmand Chr. J. Mowinckel som til Tilsynsværge i afgagne Stadsmægler Philip Sudman og gjenlevendes Huustroes Boe, afholdt offentlig Auction over forskjellige, bemeldte Boe tilhørende, Løsøre-Effecter. Trykte Fortegnelser erholdes 2de Dage forud.

        Bergens Auctionscontoir den 3. Juli 1848.
                                                        Steen»

 

Hvor mye Adelheit fikk ut av denne auksjonen, eller hvordan hun levet efterpå er ikke kjent.

Hun levet i åtte år til. Enkemadam Adelheed M. Sudmann, fød Meltzer, døde 72 år gammel 24 mars 1856. Hun ble begravet[xxvii] fra Mariakirken 1 april.


[i] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 212
[ii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 7, 1719-1781, s. 140
[iii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 181
[iv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 217
[v] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1743-1861, s. 88
[vi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 8
[i] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1786-1832, s. 174
[vii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1786-1832, s. 169
[viii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1786-1832, s. 165
[ix] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390018143
[x] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1743-1861, s. 115
[xi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 308-309
[xiii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 331-332
[xiv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 121
[xv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 138
[xvi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 152
[xvii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 171
[xviii] Folketelling 1815 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079015652
[xix] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1786-1832, s. 135
[xx] Sølvskatten 1816, nr. 38: Søndre Bergenhus amt, Bergen by, 1816; https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000320601
[xxi] SAB, Mariakirken Sokneprestembete, H/Hab/L0001: Klokkerbok nr. A 1, 1815-1846, s. 4
[xxii] SAB, Mariakirken Sokneprestembete, H/Hab/L0001: Klokkerbok nr. A 1, 1815-1846, s. 7
[xxiii] SAB, Mariakirken Sokneprestembete, H/Hab/L0001: Klokkerbok nr. A 1, 1815-1846, s. 11
[xxv] SAB, Mariakirken Sokneprestembete, H/Hab/L0002: Klokkerbok nr. A 2, 1846-1862, s. 104
[xxvii] SAB, Mariakirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1846-1877, s. 108