106 Karen Sophia Kollerud

Karen Sophia ble døpt[i] 3 januar 1789 og fikk da fadrene Marthe Brunjuldsdatter Relstad; Ingebor Jonsdatter Relstad; Jon Holstad; Paul [NN]; og Claus Ringstad.

Foreldrene var Mette Marie Colstad fra Søndre Høland i Akershus og Christian Christensen Skjeggenes eller Kollerud – de hadde giftet seg da hun var knappe 20 år. De ble viet[ii] i huset – efter kongelig bevilling – 27 juni 1788.

Om Christian Kolleruds bakgrunn fortelles det at[iii]

«Christensen fikk en utdannelse ut over det som var vanlig for bondesønner på hans tid. Han gikk på borgerskolen i Fredrikshald (nå Halden) og bodde da hos den rike kjøpmann Nils Tank på Rød Herregård, far til statsråd Carsten Tank. På Rød kom han inn i et høyst aristokratisk og åndelig stimulerende miljø i et herskapelig hus fylt av kunst og med et rikholdig bibliotek. Her vanket også flere av tidens fremtredende personer. Ungdomsoppholdet på herregården må ha vært skjellsettende for hans videre utvikling. Han følte seg hele livet hevet over sin egen stand.

1781 overtok Christian Christensen farsgården Skjeggenes i Setskog og bodde der til 1800, da han kjøpte Kollerud i Hemnes og slo seg ned der. Etter hvert kjøpte han opp flere gårder med tilhørende skogeiendommer, blant annet Hvarven gård i Setskog, men ble boende på Kollerud».

Året efter Karen Sophia ble det nok en pike som fikk navnet Anne Kirstine da hun ble døpt[iv] 20 februar 1790. Fadrene hennes ble Ragnild Jensdatter [NN]; Ingeborg Jensdatter Relstad; Christina [NN]; Anders Flatakker [?]; og Halvor Carlsen Rinestad [?].

Tredje barn ble en gutt, Christen. Han ble døpt[v] 28 desember 1791 og fikk som fadre Marthe Brynnildsdatter Kolstad; Jomfrue Vendelboe; Claus Ringstad [?]; [NN]; og Jacob Andersen Flotekker.

Pauline Mathea ble døpt[vi] 11 desember 1792. Fadrene hennes var Johanne Cypriansdatter Kingstad[?]; Anne Maria Clausdatter Kingstad [?]; Claus Kingstad [?]; Ole Kingstad [?]; og Halvor Kingstad [?].

Sønnen Jon så dagens lys utpå sommeren 1794 og ble døpt[vii] 2 august det året. Denne gangen var fadrene Anna Hansdatter [NN]; Ingebor Kolstad; Hr Erich Hejerdahl; Anders [NN]; og Jon Kolstad.

Datteren Marthe Maria meldte sin ankomst høsten 1796 og ble hjemmedøpt. Dåpen[viii] ble stadfestet i kirken 27 desember samme år, og for henne valgte foreldrene til fadre Marthe Brynildsdatter Kolstad; Berta Jonsdatter Kolstad; Jon Kolstad; Gudmund Jensen Lexborg; og Anders Flatokken.

Så gikk det drøyt tre år frem til at Halvor Olaus kom til verden litt efter nyttår 1800 og ble døpt 25 februar. Fadrene var Ingebor [NN]; [NN] Rødbye [NN]; Halvor H: Enger; Ole Svendsen Enger, og Lensmand Rahne.

I 1801[ix] finner man Karen Sophia, ikke overraskende, hjemme hos foreldrene på Kollerud. De yngre søsknene er der naturligvis, også: Chirstine (10); Christen (8); Pouline Mathea (7); John (5); Marthe Maria (3); og Halvor (1).

I tillegg bor Christian Kolleruds mor, 71 år gamle Marthe Cypriansdatter – hun er enke – og hans faster, Christine Poulsdatter som er 74 og også enke.

De hadde to leieboere. Den ene var Anne Joensdatter, en ung dame på 20 som levet av sin arv. Den andre var snekkeren og soldaten Niels Engebretsen; han var 20 år gammel.

Samt fire tjenestefolk: Brynel Evensen (20); Christine Brynelsdatter (22); Inger Olsdatter (21); og Christine Knudsdatter (17).

To år efter folketellingen fikk Karen Sophies mor en gutt. Han fikk navnet Andreas da han ble døpt[x] 20 mars 1803. Fadrene var Karen Sophia Hoff; Peteranna Büssen Hennes; Sr Morten Hof; Søren Ellefsen [NN]; og Erich Christensen [NN].

Karen Sophias lillesøster Mette Christiane ble døpt[xi] Midfaste-søndag, 16 mars, 1806. For henne ble fadrene Madme Christine Sal: Monsen; Jomfrue Anne Mathea Monsen; Jomfrue Petronelle Winsnæs; Hr Procurator Hoff; Hr Engebret Øyseth; Hr Niels Egeberg; Hr Søren Rüser; Monsr Christian Colstad; Hr Peter Blix Gill; Hr Erich Rüser; Hr Andreas Colstad; Christian Lehrdalens qv:; og Hans Slorens qv:.

Eldstebroren, Christen, døde antagelig som ung – men kanskje et annet sted, for han er ikke funnet blant begravelsene i Høland og Setskog.

En gutt kom til verden mot slutten av vinteren i 1809 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xii] ble bekreftet i kirken 1 mars, fikk han navn efter den antatt døde storebroren og ble hetende Christen. Fadrene ble Anne Maria Svendsdatter Hvennemoe; Karen Sophie Christiansdatter Kollerud; Ole Aanensen Hvennemoe; Andreas Johnsen Colstad; og Niels Ketilsen Eeg.

Samme år giftet Karen Sophia seg. Hennes tilkommende var Andreas Johnsen Colstad, en bror av hennes mor. Som kausjonister hadde de Hr Erik Riser og Hr Ole Aamodt. Vielsen[xiii] fant sted, efter «Bevilling» – spesialtillatelse var nødvendig i lys av det nære slektskapet – hjemme på Kollerud 28 desember 1809.

I 1810 kjøpte Andreas og Karen Sophia gården Fossum Søndre og flyttet dit, fra Svarstad der han hadde vært leilending. Om det var en klok beslutning kan man spekulere over, i henhold til bygdeboken[xiv]:

        «Det var ikke så enkelt for Andreas Kolstad å klare seg på Fossum heller. Han stiftet mye gjeld, og for å lette seg med noe av den, solgte han i 1822 halve garden til Arne Kristensen på Fossum nordre (se bnr. 15). Han fikk 900 spesiedaler for denne delen, en ganske bra betaling når vi vet at han to år før hadde fått en offentlig takst på hele garden 1600 daler. I 1824 solgte han resten, da for 1100 daler. Men denne resten delte han igjen i to. Så nå ble det etter hvert tre garder av det Fossum søndre som hadde holdt seg så lenge».

Året efter kjøpet av Fossum fikk Karen Sophie sin yngste lillebror, Jens Theodor, som så dagens lys senvinteren 1811 og ble døpt[xv] 27 mars det året.  Fadrene som ble valgt var Hr Fuldmægtig Niels Hount; Svend hansen Øsken; Peder Bye paa Botner; John Christiansen Aani øde; Madam Anne Rebekka Øsken; og Jfr Ingebor Colstad.

Karen Sophia og Andreas slo seg ned i Aamodt, der de fikk sitt første barn høsten efter bryllupet. Mathilde Antonette ble født 22 oktober 1810 og hjemmedøpt. Dåpen[xvi] ble bekreftet i Setskog Kirke 16 desember samme år. «Mathille Antonette» fikk fadrene Kirstine Christiansdatter Gadderud; Nils Albretsen Gadderud;og Albret Nilsen Aamodt.

Neste barn var en gutt. Jon kom, visstnok[xvii], til verden tidlig i 1813 og skal[xviii] være døpt i Blaker 28 februar det året, men dåpshandlingen er ikke funnet i kirkeboken.

Året 1814 opprant, Kielerfreden ble inngått, Christian Fredrik inviterte til notabelmøtet på Eidsvold, og sendte ut et åpent brev med invitasjon til folket om å utse valgmenn som så skulle utpeke representanter til selve Riksforsamlingen.

I Hølands Prestegjeld møttes man i Hølands Hovedkirke 4 mars 1814, og utså sine valgmenn[xix]: sognepresten Jens Paludan og Christian Christensen, Karen Sophias far.

Valgmennene fra sognene i Akershus møttes på Ellingsrud Gård i Aker, 17 mars, og valgte sine representanter[xx]: Kammerherre Peder Anker; Sorenskriver Falsen; og, og igjen, Karen Sophias far, Bonden Christian Kollerud.

Under selve Eidsvoldsmøtet var Christian Kollerud ikke noen drivende kraft, og det er litt usikkert hvilket parti han stilte seg bak. Men han var med, og til slutt kom han seg nok hjem igjen til kone og barn. Det var vel ikke så mye mer enn en dags reise.

Utpå høsten samme år dette merkelige året, fikk Karen Sophia en sønn til, Johan Theodor. Han ble født samme dag som Stortinget vedtok «Novembergrunnloven» – den norske konstitusjonen av 17 mai, endret for å tilpasse den til virkeligheten av en union med Sverige. Johan Theodor ble døpt[xxi] 20 samme måned- Da var fadrene Marthe Paulsdatter; Berthe Hansdatter; Ole Engebretsen; Ole Andersen; og Arne Christensen – alle fra Fossum.

Tre år senere ble det, igjen, en gutt. Christian meldte sin ankomst 27 august 1817 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xxii] ble stadfestet i kirken 19 oktober samme år og da var fadrene Madamme Losehaug; Jomfr Anne Maria Thesen; Hr Christen Scheel; Hr Lars Folloug; og Georg [?] [NN]. PÅ denne tiden, ser det ut til, bodde familien på Svarstad.

Femtemann i denne flokken var Petter Andreas som ble født 18 februar 1820 og døpt[xxiii] 30 mars samme år. Nå bodde familien et sted som het Bakkeholk [?]. Fadrene for Petter Andreas ble Bertha Hansdatter; Marthe Andersdatter; Ole Engebrethsen; Ole Andersen; og hans Hansen – alle fra Fossum.

Mette Marie kom til verden på Blaker 8 mars 1822. Pikebarnet ble hjemmedøpt, og dåpen[xxiv] ble bekreftet i kirken 24 mars. Fadrene var Guri Christensdatter; Marthe Andersdatter; Paul Andersen; Arne Christensen; Paul [NN]; Arne Christensen; og Hans Christensen – alle fra Baareholk [?] ved Fossum.  

Da neste barn – Marthe Halvordine – så dagens lys 13 oktober 1827 var familien flyttet til n. Ruud, og dåpen[xxv] foregikk i en av kirkene i Høland prestegjeld – Løken (revet 1883), Hemnes (revet rundt 1865); eller Setskog (revet rundt 1874): det er ikke nevnt i kirkeboken.  Marthe Halvordine fikk fadrene Hans Kollerud [NN]; Ole Fremberg; Halvor Westlye; Hustrue Anna Kollerud; og Berthe Kollerud [NN].

Av de to siste barna var det en gutt og en pike. Gutten var Carl Adolf som meldte sin ankomst 4 desember 1830. Han ble hjemmedøpt av Maria Kopperud. Dåpen[xxvi] ble stadfestet i kirken 19 januar 1831.Karen Sophia omtales som «Gaardbrgerske». Denne gangen var fadrene Berger Buenæs [NN]; Præliminarist Hans Hoff; [NN] John Colstad; Frue Karen Hoff; og [NN] Marthe Colstad.

Helt til slutt var det Gunda Barthas tur. Hun ble født på Hareton 25 mai 1832 og døpt[xxvii] 11 juni samme år. Da var fadrene Anna Buenæs [NN]; Anna Loxov Gdmds Kone[?]; Berger Buenæs; Sigmund Loxov; og Halvor Colstad.

Det ser ut til at alle Karen Sophias barn vokste opp, men hun mistet Marthe Halvordine, den nest yngste datteren. Husmandskone Marthe Halvordine Andreasdatter døde 19 mars 1857 av følgene av en fødsel. Hun ble begravet[xxviii] 28 samme måned.  Hun var bare 30 år gammel.

Karen Sophia ble enke da mannen, Andreas Johnsen Kolstad – yrket er oppgitt i kirkeboken, men ikke lykkes lest – døde på Sorgenfri 10 juli 1860, 74 år gammel. Han ble begravet[xxix] 22 samme måned.

I 1865[xxx], et år det var folketelling for tidlig i 1866, finner man Karen Sofie Kolstad på Sorgenfri – hun er 79 år, enke og «Pengsjonist». Sammen med henne finner man sønnen Petter Andreas, nå 45 år gammel, som betegnes som «Fattiglem». Der er også Mette Maria, den efterhvert 40 år gamle datteren. Hun å ha hatt det så noenlunde rent økonomisk – i det minste har hun råd til å holde seg med en tjenestepike. Det var Cicilie Anthonette Jacobsdatter, en 18-åring fra Høland.

To år senere, da hun var omkring 81, døde Inderst Enke Karen Sofie Kolstad, 80 år gammel, på Sorgenfri under Gangness. Hun ble begravet[xxxi] 8 desember 1867.


[i] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 99
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061030010120
[ii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 144
[iv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 105
[v] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 116
[vi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 123
[vii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 5
[viii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 20
[ix] Folketelling 1801 for 0221P Høland prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058219002793
[x] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 60
[xi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 83
[xii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 112
[xiii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 263
[xiv] Lillevold, Eyvind; Aurskog og Blaker. 2; Bygdeboknemnda for Auskog og Blaker, 1963; pp 691-92; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110200002
[xv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 130
[xvi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 127
[xviii] «Norway Baptisms, 1634-1927», database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCL2-868 : 21 February 2020), John Andersen, 1813.
[xix] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 14, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xx] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 7, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xxi] SAO, Aurskog prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1807-1814, s. 410-411
[xxii] SAO, Aurskog prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1814-1829, s. 71
[xxiii] SAO, Aurskog prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1814-1829, s. 83
[xxiv] SAO, Aurskog prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1814-1829, s. 104
[xxv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1827-1845, s. 2
[xxvi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1827-1845, s. 25
[xxvii] SAO, Aurskog prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1829-1853, s. 23
[xxviii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1854-1861, s. 317
[xxix] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1854-1861, s. 335
[xxx] Folketelling 1865 for 0221P Høland prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038014005541
[xxxi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. I 11, 1862-1869, s. 359