11 Margretha Stub

Margretha kom til verden 31 august 1779 og ble døpt[i] i Nykirken i Bergen 5 september samme år. Fadrene hennes var Madme Engel Nielsen Wenvig; Madme Grethe Dahl; Hr Justitsraad David Duncan; Mr Jørgen Angel; og Mr Berent Schollay.
Foreldrene var skipperen Jacob Stub og hans kone, Emiche Dessingthun. De hadde giftet[ii] seg i Nykirken i 1778: «Torsdagen d. 6te Novembr Copuleredes i Huuset Unge Karl Monsr Jacob Stub [Skipper] med Jomfr Emiche Deshingthun».
Vielsen ble notert i Bergens Adressecontoirs Efterretninger[iii] mandag 17 november:
«Fra den 1ste til 8de Novembris.
          Viede: I Domkirke Sognet 4 Par; i Korskirke Sognet 3 Par; i Nyekirke Sognet 3 Par, hvoraf Monsr. Jacob Stub med Jomfr. Emiche Dischingthun, copuleret den 6te hujus, i alt 10 Par».
Første barn av dette ekteskapet var Lars. Han kom til verden 12 juni 1778 og ble døpt[iv] i Nykirken fem dager senere. Da var fadrene Madme Anna Weyner; Jomfr Giertrud Catharina Buus; Sgr Diderich Nielsen Wenwig; Sgr  Michael Olrich Meyer; og Sgr  Henrich Dahl.
Straks efter får man et glimt av hva Jacob Stub drev med som skipper: i september[v] samme år kom han tilbake fra St Croix med et skip som førte rum og sukker – og om han var hjemme ved dåpen er vel heller tvilsomt.
Efter Margretha ble det nok en pike. Hun kom til verden 20 juni 1781 og ble døpt[vi] onsdag 27 samme måned. Fadrene hennes var Fru Provstinde Margrethe Krogh; Jomfr Cornelia Weyner; Hr Cancellie Raad Jacob Frick; Sgr Gerth Henrich Smith; og Sgr Friderich Ludvig Konow.
Så gikk det over fire år frem til nestemann, Margrethas lillebror Gerhard. Ha så dagens lys 31 juli 1785 og ble døpt[vii] fredag 5 august samme år. Denne gangen valgte foreldrene fadrene Fru Amtmandinde Bager; Jomfr Ciie Meyer; Hr Agent Fasmer; Hr Lyder Wessel Nicolaisen; og Sgr Herman Diderich Jansen.
Allerede et drøyt år senere fikk han følge av nok en gutt som meldte sin ankomst 6 september 1786 og døpt[viii] ni dager senere, onsdag 15 september. Da fikk han navnet Jacob og fadrene Madme Anna Smidt; Jomfr Regina Dishingthun; Hr Friderich Ludvig Konow; Hr Thomas Erichsen; og Hr Rasmus Rolfsen.
Så ble det nok en fire-års pause til Regina ble født 19 september 1790. Hun ble døpt[ix] søndag 26 samme måned og fikk fadrene Madme Giertrud Cathrine Smidt; Jomfr Anna Christina Meyer; Hr Jørgen Brunkaast [?]; Hr Mens Paasche; og Hr Dankert Dankertsen.
Enda fire år gikk og så kom Poul til verden. Det skjedde 16 mai 1794. Da han ble døpt[x] fredag 23 mai med fadrene Madme Lusia Maria Erichsen; Jomfr Cecilia Krogh; Hr Sorenskriver Ole Banneman Kleber [?]; Hr Christopher Nagel; og  Hr Ludvig Wiese.
Jomfru Margrethe Stub ble konfirmert[xi] 12 april 1795. Hun er ført opp som den første av de 22 pikene i kullet denne våren.
To år senere så Thomas Erichsen dagens lys 12 og ble døpt[xii] 19 august 1796. Fadrene hans var Madme Lusia Maria Erichsen;  Jomfr Margrethe Stub; Hr Hof Agent Janson; Hr Doctor Lars Markved; Hr Jacob Larsen; Hr Gerhard von der Lippe; og Hr Hans Erichsen.
I 1801[xiii] finner man Margaretha Stub hjemme hos foreldrene i gård nummer 4 i 7de Rode i Bergen. Ved siden av foreldrene som nå er, henholdsvis, 52 og 49 år gamle, finner man i huset søsknene Lars; Gerhard; Jacob; Paul; Thomas; Giertru; og Regina – ingen av dem er gift, men så er Lars – den eldste – heller ikke mer enn 23 år gammel.
Allerede året efter folketellingen giftet Margaretha seg. Hennes utkårede var Fredrik Meltzer, en kjøpmann i Bergen og av en slekt som var kommet til Bergen fra Tyskland i 1690. Han hadde merkantil utdannelse fra London, reiste på kontinentet 1800-1801, og drev familiens forretninger fra 1802 eller så. I 1801[xiv] bodde han hjemme hos sin far, enkemannen Clammer Meltzer i Rode 24, og der bodde også en søster, 17-åringen Ahlet.
De to ble trolovet 27 april 1802, og «Efter Kongelig Bevilgnings Brev af 23de huj: copuleret hiemme i Huuset Kiøbmand Velærv. Hr Frederick Meltzer og med Velædle Jomfr: Margarethe Stub.». Som kausjonister hadde de sine respektive fedre, akkurat hvilken dato vielsen[xv] fant sted er ikke helt klart.
Første barn var Clamer – han ble født i juli 1802, 10-12 uker eller mindre efter bryllupet og med Margaretha – antagelig – nokså synlig på vei. Han ble døpt[xvi] i Nykirken i Bergen fredag 6 august samme år. Fadrene hans var Madme Emmiche Stub – mormor – Jomfr Adelheit Meltzer, barnets faster; Hr Sorenskriver Heiberg; Hr Peter Lexau Jensen; og Hr Clamer Meltzer.
I løpet av det følgende året, ser det ut til, flyttet familien, for neste barn, en pike, Emmicke, som  kom til verden 12 august 1803 ble døpt[xvii] i Korskirken 4 september. Denne gangen var fadrene Made Gierth Hagelsteens; Jfr Giertrud Stub; Hr Hof Agent Jansen; Hr Jacob Stub; og Hr Petter Lexau.
Så ble det en gutt igjen: Jacob så dagens lys 6 september 1804. Da han ble døpt[xviii] 23 samme måned var fadrene Madme Wallaie; Jfr. Agnete Stoltz; Hr Agent Wollert Kroken; Hr Capitaine Didericksen; og Hr Jens Grann.
Ett år senere, på tre dager nær, meldte Wollert sin ankomst. Han ble født 3 og døpt[xix] 29 september 1805. Denne gangen valgte foreldrene fadrene Madme  Giertrud, Sal Erichsens; Jfr Clarke Frochen; Hr Jacob Stub; Hr Hans Erichsen; og …
Johan fulgte enda et år – minus ni dager – senere, 25 august 1806. Da han ble døpt[xx] 21 september var fadrene Fru Susanne Didrichsen; Jfr Lisbet Ibsen; Hr Clamer Meltzer; Hr Rasmus Rolfsen; og Jørgen Fröchen.
Efter Johan ble det en pause på to år før neste barn viste seg. Fredrick ble født 18 oktober 1808. Han ble båret til dåpen[xxi] 6 november og fikk fadrene Mad: Ahlette M: Sudman; Jfr Regine Stub; Hr Clamer Meltzer; [XX] Johan Martens; og Konsul August Konow.
Enda to år gikk, og så ble Gerhard født. Det skjedde 8 oktober 1810 og dåpen[xxii] fant sted 28 samme måned. Ved denne anledningen var fadrene Mad: Christine Nielsen; Jfr Hendricke Gran; Adolf Fischer; Jacob Stub; og Johan Trumphy.
I 1811 bidro mannen – og kanskje familien – med 100 speciedaler[xxiii] til opprettelsen av et norsk universitet.
I 1812 mistet Margretha faren, Skipper Jacob Stub døde 24 mars, 63 år gammel. Han ble begravet[xxiv] fra Nykirken 31 samme måned.
Henrika fulgte 14 dager senere, 13 april 1812. Hun ble døpt 7 mai og fikk fadrene Madame Flor [?]; Jfr Henricha Stolz; Christopher Røching; Friderich Meyer; og Herman Schanche.
Knappe to år senere var Kielertraktaten undertegnet, spillet om Norges fremtid begynt, og Christian Fredrik skrev et åpent brev[xxv], datert Christiania 19 februar 1814, til det norsk folk, der han sa «Dog det frie Norske Folk kan selv bestæmme sin Skjæbne», at dette skulle skje gjennom en forsamling av nasjonens mest opplyste menn, og senere bestemte at disse skulle møtes, efter valg, på Eidsvold 10 april 1814.
Dermed ble det holdt valg til riksforsamlingen også i Bergen – som landets største by hadde den fire representanter – og det fikk nok stor betydning for Margrethas videre liv.
Mens alt dette foregikk var hun langt på vei med sønnen Harald, han så dagens lys 7 mars 1814 og ble døpt[xxvi] i Korskirken 20 samme måned, midtfastesøndag[xxvii]. Da var fadrene Mad: Cicilia Konow; Frøken Alida Koren; Ingeniør Capt. Hans Jørgen v. Wetlesen; Jens Rolfsen; og Michael Blydt Wallem.
Om faren var til stede ved dåpen er usikkert: å ta seg fra Bergen til Eidsvold kunne ta opp i to uker på denne tiden og for å nå frem i tide må han ha gitt seg av nokså snart efter.
Senere samme år får man et lite glimt av hva Margrethes mann handlet med: «Bedste Kønigsberger Hamp og nogle faa Sække god Humle faaes tilkjøbs hos Fredrik Meltzer», averterte[xxviii] han 15 oktober 1814, og et par måneder senere[xxix]: «Hamp, Humle, hele Gryn og graae Ærter[xxx] sælges ved Fredrik Meltzer».
I 1815[xxxi] finner man Margareta sammen med sin store familie i Bergen: tellingen dette året har ikke detaljert informasjon om adressen, men de hører til i Korskirkens menighet. Friderik er beskrevet som «Borger, Eier og driver Jordbrug». Barna Clamer; Jacob; Wollert; Johan; Friderik; Gerhard; Harald; Emeke; og Hendrik – alle ni – bor naturligvis hjemme: den eldste er bare 13 år gammel. Der var fire piker – «Tjener eller Dagleier» er den tekniske beskrivelsen – medregnet Oline Erigsdatter; Karen M. Dahl; Karen Mekelsdatter; og Marte Jacobsdatter.
Året efter ble det enda en familieforøkelse da Thomas Sebastian kom til verden 12 mars 1816. Han ble døpt[xxxii] 12 mai og hadde da som fadre Mad Ane Dorothea Stub; Jmfr Catharina Maria Lexau; Cpt: Friderich Waldemar Nicolai Beichman; Krigsraad; Overvrager Johan Arnoldus v. Westen Kahrs; og Kiøbmand Johan Wilhelm Storjohan.
Dette året bodde familien i Rode 24, det går frem av «sølvskatten[xxxiii]», under hvilken Margaretas mann skjøt inn 700 speciedaler i Norges Bank: ikke at han hadde noe valg. Samme sommer, 5 juni, ble det offentligjort[xxxiv] at han var blitt utnevnt til fransk visekonsul i Bergen.
Det skulle bli tre barn til. Først av disse var Lauritz Philip som så dagens lys 2 oktober 1818. Da han ble døpt[xxxv] i Korskirken 29 november samme år var fadrene Fru Henriette M: Hesselberg, [NN] Consul August Kjønøys [?] Kone; Jfru Karen Krogh; Capt: Sven Cornelius Brun; Assessor og [NN] Jacob Bull; og [NN] Kapt: Henrich N: [NN].
Ulike indexer – muligens gjensidig avhengige – nevner at Margrethas more, Emmiche, døde i 1820, men foreløpig er det ikke funnet none begravelse som bekrefter dette.
Nest siste barn var en pike, Lydia Frøchen. Hun meldte sin ankomst 9 februar 1821 og ble hjemmedøpt av Stiftsprost Irgens 21 mars. Dåpen[xxxvi] ble bekreftet i kirken 4 mai, og da var fadrene Madme Elisabet Konow … med Kiøbmand Knud Angel; … Jomfru Emma Elisabeth hos …; Christian Kahrs …; Toldbetient Dankert D Krohn; og Grosserer Eilert Lund … .
Senere samme år stod Meltzer i spissen for et initiativ i Stortinget[xxxvii], med formål å opprette en børs i Bergen.
Og til slutt, Oscar. Han ble født 18 desember[xxxviii] 1822. Ved dåpen[xxxix] 2 mars 1823 var fadrene Madame Ane Elisabeth Konow Lund; Jomfrue [NN] Grieg; Stiftsamtmand Wilhelm Friman Koren Christie; Justitsiarius Jørgen Lottrup Schmidt; og Obriste Johan Henrich Reichborn.
Tidlig i 1827 reiste Margrethas mann til Christiania igjen – han var stortingsmann og tinget ble samlet[xl] 1 februar dette året.
Margaretha døde 24 april 1832, 52 år gammel. Hun ble begravet[xli] fra Korskirken 15 mai. Dødsfallet ble nevnt i Morgenbladet 8 mai[xlii].

[i] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 18
[ii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 7, 1719-1781, s. 137
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 12, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610398
[vi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 28, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610414
[vii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 49, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610436
[viii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 56, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610443
[ix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 83, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610471
[x] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 104, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610492
[xi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 1, 1770-1821, s. 36-37, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416670019
[xii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 116, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610504
[xiii] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390004357
[xiv] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390018142
[xv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 8, 1776-1814, s. 127, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416620591
[xvi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 151. Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610539
[xvii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 88, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610533
[xviii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 95, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610540
[xix] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 103, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610548
[xx][xx] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 110, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610555
[xxi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 128, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610573
[xxii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 144, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610589
[xxiv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 101, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416660425
[xxvi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 171, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610617
[xxxi] Folketelling 1815 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079017581
[xxxii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 190, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610636
[xxxiii] Sølvskatten 1816, nr. 38: Søndre Bergenhus amt, Bergen by, 1816, https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000320663
[xxxv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 217, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610664
[xxxvi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0013: Ministerialbok nr. A 13, 1815-1822, s. 72, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321630442
[xxxviii] Samme fødselsdag som forfatteren av dette dokumentet …
[xxxix] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1823-1835, s. 5, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321630557
[xl] Stortingsforhandlinger. 1827 Vol. 5 Nr. 1, Oslo : [Forvaltningstjenestene],  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digistorting_1827_part1_vol-a
[xli] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1823-1835, s. 574, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321640390