119 Lovise Laurence Stabell

Lovise Laurence ble født i Moss 5 august 1794 og døpt[i] i kirken der 9 samme måned. Hun hadde fadrene Frue Abilgaard; Madme Wilde; Jfr Else Gude; Hr Peder Herford; Albert Gude; og Lieutenant Stabel i Moss.

Foreldrene var Helena Voigt og den daværende premierløytnanten Friderich Wilhelm Brüneck Stabell; som hun ble forlovet med i 1789, ifølge de Besche[ii], og som Ovenstad[iii] omtaler[iv] slik:

        «Stabell, Frederich Wilhelm Brüneck. – F. 25/5 1763 i Hole på Ringerike. – Sønn av holtzførster Lars Bastian Stabell og Lucie Marie Brüneck. – Kom i tjenesten som overjeger eller korp. Ved S.fjeldske gev. inf.regt. 16/7 1777. – Furer 1/1 1778. – Sersj. 20/6 1785. Var elev ved den Matem. Skole i Kr.ania 24/4 1780 til 1783. Kom.sersj ved Holstenske Jegerkorps 29/8 1785. – Fenr. Ved Kongsvingerske gev. inf.komp. 1/10 1786, utn. 11/8 s. å. – Skal dog tj.gj. som kom.sersj. ved Holstenske Jegerkorps til forårseksersisen 1787 er til ende dernede. – Kom ikke herop før i okt. s- å. – Sek.lnt. ved Kongsvingerske gev. inf.komp. 15/8 1788. Komp.et ble fra 1 sept. s. å.  overført til Norske Jegerkorps. – Pr.lnt. ved samme korps 14/11 1788. Kpt.s kar. 19/8 1791. Stabskpt. Ved korpsets livkomp. 18/11 1796. – Virk. Kpt og komp.chef ved korpsets gev. del 6/2 1801. Interimskom.dør for S.fjeldske Skiløperbatj. 17/5 1805, dog således at han beholder sin post ved Norske Jegerkorps. – Maj.s kar. 24/12 1807 med anc. fra 23/1 s. å. – R.D.O. 22/9 1808. – Virk. maj. Og kom.dør for den norske batj. Lett inf. under Norske jegerkorps 19/12 1808. han beholder sitt gev. komp., men fratrer sin kom.do over skiløperne. – Norske batj. Lett inf. blev ved den nye hærordn. Fra 1/7 1810 innlemmet i det nyoprettede Akerhusske Skarpsk.regt., og Stabell blev da satt til å oplære jegerkom.ene ved de gev.regt.er. – Batj.kom.dør der og chef for Odalske kom. fra s. d. – Obl.s kar 26/11 1811. – Medlem av Eidsvoldsforsamlingen 1814. – Virk. obl. ved samme regt. 26/11 1814. – adj. Hos den norsk-svenske konge fra s. d. – R.S.O. i brillanter 771 1815. Oberst og chef for den norske Gen.stab 2/3 1815. – K.S.O. 7/2 1817. – Ved den nye hærordn. Fra 1/1 1818 bev han chef for 2. Akh. inf.brig., men vedblir inntil videre å forrette i gen.stabschefsstillingen. Gen.maj 7/9 1818. Gen.lnt. 23/8 1821. Stk. S.O. 4/7 1823. Chef for kongens adj.- og ordonn.stab og 1. adj. Hos kong Carl Johan 15/9 1825. Avskjed som  sådan 24/6 1828. – Kom. gen. 12/12 1829. – Geneal 16/10 1833 med anc. fra 1/7 s. å.  – Seraf.riddder 7/9 1835. Død 2/6 1836 i Kr.ania. – Gift 17/1 1792 med jfr. Helene Voigt, f. 16/9 1773, død 27/7 (29/7?) 1850 på Onsø prestegård, datter av regt.feltskjær Johan Nicolai Voigt og Anne Dorthea Kobick (Købik) – ».

Ekteskapet fulgte noen år senere:

«Anno 1792 Den 27de Januari blev i deres Ægteskab med kongl. aallernaadigst Bevillling hiemme i Huuset Ægteviet[v] Hr Fridrich Wilhelm v. Stabel, Capitain ved det Norske Jæger Corps, med Jomfrue Helena Voigt, og at intet gives som kand hindre dette deres indgaaede Ægteskab, derfor caverer Wi Undertegnede, og holder Sogne Præsten Hr Feiermann i alle maader Angerløs [?]. Datum ut Supra. G. G.o.v.d Schulenburg. [NN] Christ: Bing».

Det ser ut til at paret flyttet til Moss efter at det hadde giftet seg – når eller hvor er ikke kjent. Første barn i dette ekteskapet – Dorothea Maria – kom til verden nokså snart efter dette.

Dorothea Maria ble født 28 desember 1792 og hjemmedøpt. Dåpen[vi] ble stadfestet i kirken på Moss 25 januar følgende år. Den kirken er senere revet og erstattet med den nåværende[vii]. Da var fadrene Frue Cap: Arenfelt; Fru Juel; Jomfru Maria Dobes; Major v. Staffelt; Major Hagerup; og Lieutenant Todsen.

Så fulgte altså Lovise og efter henne – halvannet år senere – ble det en gutt. Johan Nicolay så dagens lys i Moss 14 januar 1796 og ble døpt[viii] 21 samme måned. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Madme Johan Gudes; Madme David Christies; Kaen berg; Capit: Krebs; Told Casserer Hiortaas; og Lieutenant Butenschiøn junior.

Johan Nicolay døde 11 mars 1796, bare to måneder gammel, og ble begravet[ix] 18 samme måned. Dødsårsaken var kopper.

To dager efter Johan Nicolays begravelse døde to-åringen Lovise Laurence av samme sykdom. Hun ble begravet[x] 23 mars 1796.

[i] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 102-103
[ii] Georg de Besche «Litt om legevesenet og legen i Østfold før 1800», Sarpsborg : Østfold historielag, 1968, pp 47-52, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016110248205
[iii] Olai Ovenstad: Militærbiografier Den norsk hærs officerer 1628-1814, (Bind II: I-Ø samt tilleg A-Ø); pp 430-431/626. http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[iv] Mindre kjent er Johannes sandebergs – med Olai Ovenstads medvirken  verk «Kvinner gift med offiserer i den norske hær 1628-1814 : fra stabsfanejunker O. Ovenstads militærbiografier», Oslo : I kommisjon hos Ekspedisjonsentralen, 1961, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011040808029 – dette er simpelthen en liste over de kvinnene som er gift med dem Ovenstad har omtalt, men verdifullt både praktisk og symbolsk.
[v] SAO, Fredrikstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1750-1804, s. 172-173
[vi] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 86-87
[viii] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 118-119
[ix] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 204-205
[x] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 204-205