121 Marthe Maria Zachariasdatter Mellebye

Marthe Maria var tvilling: den andre var en gutt som fikk navnet Christian da de ble døpt[i] 26 november 1815 i Skjeberg Kirke. Fadrenes navn er ikke tydet.

Foreldrene var Sofie Magnusdatter og Zacharias Rasmussen Mellebye, de hadde giftet[ii] seg i Borge 8 oktober 1809, og slo seg ned på hans hjemsted, Utengen på Mellebye, der de bodde da første barn ble født 21 desember 1810. Ole ble døpt[iii] i Skjeberg 6 januar 1811. Da var fadrene Maria Hornæs; Mallene Mellebye; Hendrick Hornæs; John Mellebye; og Gunder Mellebye.

Litt over to år senere fulgte Christian. Han ble født 31 mai 1813 og døpt[iv] 20 juni i . Fadrene var Maria Stendahl; Maria Bøee; Elen Maria Torp; Ole Torp; Anders Bøe; og Edvard Stordahl.

Seks måneder senere begynte Norges skjebneår, 1814. Det var Kielerfred i januar, Notablemøtet og åpent brev til folket fra Christian Frederik i Februar, i løpet mars ble det holdt valg, i to omganger, og 10 april møttes de valgte på Eidsvold til Påskedagstjeneste i kirken.

En innfødt offiser og en jordeiende mann – over 25 år – av «Under-Classerne», det vil si, underoffiserer og soldater, fra hver divisjon av Aggershuus Skarpskytter-Regiment og valgt av alle mannskapene, innfødte som ikke bare de hadde avlagt ed til Norges sak, møttes på Kongsvinger 17 mars 1814. Der valgte de sine representanter til forsamlingen på Eidsvold: Oberst-Lieutenant, Battallions-Commandeur og Ridder af Dannebrog Frederik Wilhelm Brennich von Stabell, og Commandeur-Sergeant og Dannebrogsmand Zacharias Mellebye[v].

Fra Kongsvinger til Eidsvold er det en dag å gå, kanskje en halv dag med hest og vogn, eller mindre. Hjem til Skjeberg var det lengre: kanskje en lang dagsreise med hest og vogn, og derifra til Eidsvold omtrent det samme: hva enten Zacharias var hjemme før ha møtte på Riksforsamlingen eller dro direkte var avstandene ikke noen avgjørende faktor.

Under selve møtet var ikke Zacharias noen drivende kraft, han fulgte i det store og hele Falsen, altså selvstendighets-partiet. Mellebye gjorde sin plikt, bidro til at Norge fikk en Grunnlov og en valgt Konge, og så reiste ha hjem igjen, eller tilbake til regimentet – hvilket det var er ikke kjent.

Der hjemme ventet nok familien på ham, men det ble snart vendt til sorg, for sønnen Christian fikk ikke leve opp. Han døde bare 13-14 måneder gammel 10 juli 1814, og ble begravet[vi] fra Ingedal kirke 14 samme måned.

Marthe Maria fikk heller ikke leve opp. Hun døde 20 november 1816 og ble begravet[vii] 24 samme måned.


[i] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1815-1830, s. 8

[ii] SAO, Borge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1791-1817, s. 313, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061013050692
[iii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 75
[iv] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 86
[v] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 22-23, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[vi] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 160
[vii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1815-1830, s. 101
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050053