149 Synneva Brynjelsdatter Gierager

Synneva ble døpt[i] første søndag i faste – 22 februar – 1795 i Wangen Kirke i Voss. Fadrene hennes var Knud Andersen Lykke; Iver Trondssøn Føen [?]; Kari Tormodsdatter Gierager; Marita Henriksdatter Rykke; og Gunnhild Rykke.

Foreldrene var Brynjel Andersen Gierager og Anbiør Larsdatter Tackle, de to ble trolovet med 20 mai 1788. Sponsorene var Siur Pedersen Øvre Werje og Ole Knudsen Kinne OF. Vielsen[ii] fant sted 10 juni samme år.

De var begge av bondeslekt. Vossaboki[iii] forteller om faren og familien:

        «Brynjulv Andersson f. 1761 var g.m. Arnbjørg Larsdatter Takla. Han fekk skøyte i 1779, 1799 og 1809 frå bestemori si, bror sin og far på bruk 2. Brynjulv har vore umtala som den mest upplyse og gåverike bonde på Voss i den tid. Han var vald som tridje representant frå Søndre Bergenhus amt til riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Brynjulv var presten sin medhjelpar, forlikskommisær, var mykje på takstar og skyn og skreiv dokument åt folk Han fekk danebrogsorden og døydde 1838. Tri døtter: Gudve, f. 1788, Synneva, f. 1795, g.m. gardmann Anders Jonson Kyte. Ho skulde vera flink til å dkta vers på ståande fot. Anna f. 1801, g. m. Brynjulv Nilsson på Midberde».

Første barn i dette ekteskapet var Gudve[iv], som kom til verden utpå høsten og ble døpt 24 søndag efter trefoldighet – 2 november[v] – i 1788, i Wangen Kirke i Voss. Fadrene hans ble Torjer Tostensen Lie; Knud Andersen Gierager; Brita Knudsdatter Tvilde; Torbiør Joensdatter Lie; og Anna Monsdatter Lie.

Så fulgte altså Synneva. I 1801[vi] finner man familien på Giærager, døtrene Godve (13) og Synnøve (6) bor sammen med dem. De har en tjenestedreng som heter Lars Larsen, men han har bare halv tjeneste. Brynjels foreldre – Anders Brynildsen og Synneva Brynildsdatter, henholdsvis 74 og 78 år gamle, har opphold av gården og holder seg med en tjenestepike, 29 år gamle Guro Nilsdatter. Og for øvrig er gården befolket med inderster, husmenner, og disses ektefeller og barn – til sammen 13 mennesker.  

Tredje og siste søster var Anna. Hun ble døpt[vii] 2 mai 1802 og hadde som fadre Gulleik Torbiørensen Tvilde; Siuer Pedersen Gierager; Anna Nielsdatter Øvre Lykke; Berglene Larsdatter Gierager; og Marete Kolbenesdatter Gierager.

Synneva ble antagelig konfirmert omkring 1810-1812 eller så, men dette er ikke funnet i kirkebøkene.

Men konfirmert var hun ganske sikkert, for 16 mai 1813 ble hun forlovet med Anders Joensen Kythe; som forlovere hadde de Anders Klöve og Knud Rÿkke. Vielsen[viii] fant sted en drøy måned senere, 22 juni.

Og i god orden ble det barn. Den første var, visstnok, en datter som fikk navnet Ambjør. Hun skal[ix] ha  kommet til verden 1817, men noen dåp er ikke funnet i kirkebøkene.

Året efter, derimot, ble en dokumentert Anbjør født 5 desember. Hun ble døpt[x] efter nyttår, 17 januar 1819. Da var fadrene Brÿnild Bare; Tosten Kythe; Gudve Gierager; Joraand Nordheim; og Randvei Erichsdatter Kythe.

Neste barn var også en pike. Hun så dagens lys om sommeren og ble døpt[xi] 30 juli 1820. Da fikk hun navnet Kari og fadrene Lars Lemme; Anders Kløve; Joraand Norheim; Gjertu Lemme; og Kari Repaal.

Datteren Gudve – efter mormoren – kom til verden på høstparten 1821 og ble døpt[xii] 30 september. Denne gangen var fadfrene Ole Gierager; Gjetle Aapol [?]; Martha Kythe; Ragnilde Lemme; og Randvei Kythe.

Den første gutten var John, antagelig efter farfaren. Han meldte sin ankomst 4 juni 1823 og ble døpt[xiii] 10 samme måned. Fadrene han fikk var Aad Winje; Størkaar Olsen Norheim; Lars Aadsen Winje; Ragnhild Torjesdatter Flitrand; og Synneva Kjeldsdatter.

John skulle ikke få leve opp, men døde 6 uker gammel 15 juli 1823. Han ble begravet[xiv] 20 samme måned.

Et knapt år senere fikk Synneva en gutt til, og ga ham navn efter han hun mistet, John. Denne John ble født 4 mai 1824 og hjemmedøpt av morfaren. Dåpen[xv] ble stadfestet i kirken 23 den måneden. Da var fadrene Brynild Andersen Gierager; Knud Aadsen; Brita Michelsdatter; Endeve Qvitne; Trond Brynildsen Kolve; og Guri Larsdatter Hjembore.

Antagelig døde også denne John som liten, for ti år senere var det en annen gutt som fikk det samme navnet, men noen begavelse er ikke funnet.

Brynild, neste sønn, ble født 13 februar 1826 og døpt[xvi] 19 den måneden. Han fikk navn efter morfaren og het Brynild. Hans fadre var Ole Johnsen Dugstad; Brynild Iversen Lemme; Magne Johannesen Rykke; Inger Johannesdatter Nerem; og Guri Iversdatter Grane.

Datteren Anna ble født 13 desember 1827 og døpt[xvii] første juledag. Fadrene hennes ble Magne Johannesen Kythe; Wiking Johnsen Lejrhuus [?]; Marthe Stephensdatter Kythe; Ingebor Andersdatter Kythe; og Maritha Michelsdatter Endene.

Det skulle ble tre barn til alle gutter. Først ute var Anders som kom til verden 6 juni 1829. Da han ble døpt[xviii] 14 juli var fadrene Gjetle Wikingson Ygre; Tosten Hermandsen Ygre; Guli Larsen Graue; Alma Størkersdatter Sonve; og og Ragnilde Steffensdatter Ygre.

Johannes meldte sin ankomst 8 mai 1831 og ble døpt[xix] 22 samme måned, in nærvær av fadrene Andes Tostensen Kytte; Brynild Nielsen Bare; Anders Knudsen Oppeland; Ranvei [NN] Kythe; og Marthe Knudsdatter Kythe.

Og aller sist, 28 april 1833, så en gutt dagens lys: han fikk navnet John, den tredje i rekken i denne familien, da han ble døpt[xx] 6 juni. Ved den anledningen var fadrene Joseph Kythe; Ole Tormodsen Gierager; Knud Monsen Grand; Gudve Olsdatter Gierager; og Marthe Iversdatter Kythe.

Som tilfellet var med storesøsteren Gudve, er Synneva sagt å ha gått bort i 1836, men noen begravelse er ikke funnet.


[i] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 136
[ii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 73
[iii] Kindem, Lars; Vossaboki. 3 : Gardssoga, 2 : Vinjar og Bøjar åttungar; p 61; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008041404099
[iv] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 70
[vi] Folketelling 1801 for 1235P Voss prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058378001724
[vii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 204
[viii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 10, 1810-1821, s. 39
[x] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 11, 1816-1827, s. 7
[xi] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 11, 1816-1827, s. 38
[xii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 11, 1816-1827, s. 60
[xiii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 5
[xiv] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 312
[xv] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 16
[xvi] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 32
[xvii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 53
[xviii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 70
[xix] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 91
[xx] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 113