σ Anne Thue Ross Christie

Anne Thue Ross – oppkalt efter moren – kom til verden på sensommeren og ble døpt[i] 7 august i 1776.

Foreldrene var Anne Thue Ross Brodtkorb og Johan Koren Christie som allerede var byfogd og skulle bli postmester i Kristiansund. Med kongelig bevilling ble de to viet[ii] hjemme i huset i Kristiansund 20 oktober 1772.

Første barn kom til verden året efter bryllupet. Storebroren Edvard Ejlert ble døpt[iii] 18 august 1773.

Peter Frideric Korn ble døpt[iv] 12 april 1775. Peter Frideric levet ikke opp, men døde samme sommer. Han ble begravet[v] 8 juli 1775.

Han ble fulgt av Anne Thue Ross og dernest fulgte en gutt, lilebroren Jens Kaasbøl. Hans dåp er ikke funnet, men forfatteren av en slektsoversikt[vi] må ha sett den, for han forteller at gutten ble født 30 oktober det året og at, da han ble døpt, hadde han fadrene Frue Agentinde Kasbøl; Tolderinde Pettersen; Jfr. Anne Margrete Brodtkorb, Capt. Brodtkorbs datter; Morten Lossius; Apotheker Ole Bornemann Bull;og Capt. Brotkorb.  

Enda en gutt meldte sin ankomst året efter. Wilhelm Frimann Koren, den senere Eidsvoldsmannen, ble født 7 og døpt[vii] 18 desember 1778. Fadrene er ikke notert, men W. H. Christie[viii] oppgir dem: Kjøbm. Lukis’s Kone; Kjøbm. Neumanns Kone; Jfr. Elisabeth Pristed; Major og Krigscommis. Tordenskjold; Administrator Ulrik Fredrik Paasche; og hans Rasmus Brodtkorb.

Så ble det Eilert Christians tur: selv om foreldene hadde brukt «Eilert» tidligere, var eldstegutten slett ikke død. Uansett, Eilert Christian Brodtkorb ble døpt[ix] 9 mars 1780. Kirkeboken har ikke med fadrene, men W. H. Christie, i sin oversikt[x], lister dem opp: Frue Anna Mølman Brodtkorb; Frue Eidsken Edvardine Bull, f. Storm; Jfr. Anne Thue Lesly, Skipper Henrik Foss, Jens Kaasbøl Brodtkorb, og Mr William Lesly.

Året efter ble det en lillesøster: Magdalene Margrethe så dagens lys 26 april 1781 og ble døpt[xi] 14 mai samme år. Igjen må man til W. H. Christie[xii] for fadrenes navn: Frue Majorinde Tordenskjold; Mad. Margrete Christiansen; Jfr. Johanne Susanne Wideross; Toldinspect. Fredrik Schjeldrup; Mad. Moses; og stud. philos. Hans Ross.

Neste barn, Anne Johanne Mølman, ble døpt[xiii] 13 september 1782. Heller ikke denne gangen er fadrene notert i kirkeboken, men igjen har W. H. Christie[xiv] en liste: Mad. Sophie Ross; Mad. Sara Grøn; Jfr. Johanne Thode; Kjøbm. Christian Christensen; studiosus Lars Lassen Brodtkorb; og Tolder Søren Petersen.

Året efter fikk Annes mor en dødfødt datter[xv] – det skjedde 22 desember 1783.

Så ble det påny en gutt. Werner Hosewinkel ble døpt[xvi] 3 mars 1785 og fikk fadrene – i henhold til W. H. Christie[xvii] – Tolderinde Petersen; Jfr. Mette Margr. Friis Luytkis; Jfr. Elisabet Ross; Controlleur Teilmann; Kjøbm. Thomas Moses; og Kjøb. Karsten Thostrup Ross.

Annes yngste søster Kathrine Elisabeth Ulrike ble født 29 juli 1786 og døpt[xviii] knapt tre uker senere, 17 august. Denne gangen, forteller W. H. Christie[xix], var fadrene Mad.r Christiane Pristed; Henninge Foss; Jfr. Anne M. Juel; Prest Gabriel Dreier; Kjøbm. Daniel Bendicts Neumann; og studiosus Lauritz Ross.

Helt til slutt i denne store flokken kom en gutt, Hartvig Caspar. Han meldte sin ankomst 12 juli 1788 og ble døpt[xx] 1 august samme år. Som for de foregående barna må man stole på W. H. Christie[xxi] for å få vite hem fadrene var: Mad. Mette Elisabeth Brodtkorb, f. Ross; Jfr. Grete Thiel; Kjøbm. Henrik. C. Diedriksen; Mr. Walter Miln; og Kjøbm. Ross.

Anne burde vært konfirmert omkring 1790-92, men dette er det ikke lykkes finne i kirkebøkene.

Ved folketellingen i 1801[xxii] finner man Anne Thue hjemme hos foreldrene i Waagen nummer 6 i Christiansund, i Kvernes Prestegjeld. Mannen betegnes som Postmæster; han er 56 år gammel mens hun nå er oppgitt å være 47. Sønnen Edvard E. er blitt student men er regnet med i husstanden; Jens K driver med handel og bor hjemme; og hjemmeboende er også de tre andre søstrene Magdalene; Anne Johanne; og Chattarine. Familien hadde godt med tjenerskap: to drenger og fire piker. Drengene var 40 år gamle Ole Olsen og 31-åringen Tølløv Tølløvsen. Pikene var Anne Sophie Omeide (25); Margrete Pettersdatter (24); Siri Halvorsdatter (40), som var enke; og Ingebor Bertilsdatter (50). Og til slutt, en «logerende», den 47 år gamle, ugifte, Johanne Magrete Lange.

De neste årene høre man ikke noe om eller fra Anne, men i 1818 dukker hun opp igjen – hun gifter seg. Hennes tilkommende er Peder Christian Lyche. De to ble viet[xxiii] hjemme i huset av Prost Angell 14 oktober.

Peder Christian var yngre enn henne, med kanskje syv år, og kjøpmann av yrke[xxiv].

Disse to skulle ikke få noen barn men kom til å leve sammen i mange år.

Anne mistet sin far, tidligere kjøpmann Johan Koren Christie i 1823, han døde 31 mai og ble begravet[xxv] 7 juni dette året.

Moren flyttet til Bergen, der hun bosatte seg ved Toldboden. Hun gikk bort 11 år senere. Hun døde av alderdom 16 januar 1834 og ble begravet[xxvi] fra Nykirken 24 samme måned.

Selv levet Anne videre i 19 år til. Hun døde av alderdomssvakhet 13 mai 1853 og ble begravet[xxvii] ti dager senere. Hun ble 77 år gammel.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 432-433
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 408-409
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 428-429
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 430-431
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 464-465
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610494    
[vi] Christie, W.H., Genealogiske Optegnelser om Slægten Christie i Norge 1650-1890 : og med den forbundne Slægter, Bergen:[W. H. Christie], 1909, p 52, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 434-435
[viii] Christie, W.H., Genealogiske Optegnelser om Slægten Christie i Norge 1650-1890 : og med den forbundne Slægter, Bergen:[W. H. Christie], 1909, p 54, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 434-435
[x] Christie, W.H., Genealogiske Optegnelser om Slægten Christie i Norge 1650-1890 : og med den forbundne Slægter, Bergen:[W. H. Christie], 1909, p 56, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 436-437
[xii] Christie, W.H., Genealogiske Optegnelser om Slægten Christie i Norge 1650-1890 : og med den forbundne Slægter, Bergen:[W. H. Christie], 1909, p 59, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 436-437
[xiv] Christie, W.H., Genealogiske Optegnelser om Slægten Christie i Norge 1650-1890 : og med den forbundne Slægter, Bergen:[W. H. Christie], 1909, p 59, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001
[xv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 438-439
[xvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 235
[xvii] Christie, W.H., Genealogiske Optegnelser om Slægten Christie i Norge 1650-1890 : og med den forbundne Slægter, Bergen:[W. H. Christie], 1909, p 60, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001
[xviii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 236
[xix] Christie, W.H., Genealogiske Optegnelser om Slægten Christie i Norge 1650-1890 : og med den forbundne Slægter, Bergen:[W. H. Christie], 1909, p 64, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001
[xx] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 237
[xxi] Christie, W.H., Genealogiske Optegnelser om Slægten Christie i Norge 1650-1890 : og med den forbundne Slægter, Bergen:[W. H. Christie], 1909, p 65, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001
[xxii] Folketelling 1801 for 1553P Kvernes prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058427004603
[xxiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 334
[xxiv] Johnsen, Arne Odd; Kristiansunds historie. 5 B. 5, 1. halvb: Den store veksttid: 1814-ca. 1900 : (avslutning). Byen som brant: Kristiansund 1900-1942, første del Den store veksttid : 1814-ca. 1900 : (avslutning); Kristiansund:I kommisjon hos Barmans bokhandel, 1963; p 775; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022048549
[xxv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0856: Klokkerbok nr. 572C01, 1819-1832, s. 194-195
[xxvi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. E 1, 1833-1850, s. 97
[xxvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0845: Ministerialbok nr. 572A08, 1842-1855, s. 12