26b Edel Poulsen

Som sin søster, Anne Sophie, er Edels opphav en anelse i det uklare.

Edel kom til verden i Verdal 24 september 1753 og ble døpt[i] der 2 oktober samme år.  Hun hadde, som fadre, Frue Kluver; Frue Ziegler; Major Mejer; Lieutenant Ziegler; og Hr Peder Krog.

Foreldrene var, Sorenskriver Poulsen, « … Hendrich Jørgen Poulsen, virkelig kancelliraad og sorenskriver i Stjørdalen i Trondhjems stift, og hustru Adelheid Maria, f. Hoff[ii]». Når de hadde giftet seg er ukjent.

Edel fikk en lillesøster i Anne Sophie, Anne Sophie sies å være kommet til verden 3 mars 1759 i Stjørdal[iii] – men det er ikke lykkes å finne dåpen i kirkeboken der.

Samme bygdebok forteller at Edel giftet seg med «virkelig kancelliraad og sorenskriver i øvre Telemarken, Cort Casper Ulich Ramshardt, som afgik ved døden i aaret 1782 og ligger begravet paa Lunder kirkegaard i Telemarken[iv]». Begravelsen er ikke funnet.

Enken Edel, som nå eiet gården Moe, giftet seg ikke påny med en gang, men efter at hennes søster Anne Sophie døde[v] i barselseng i desember 1786 gikk det ikke svært lenge før hennes svoger, enkemannen efter Anne Sophie, Justitsraad og Foged i Øvre Telemarken Peder Jørgen Cloumann, gjorde sine hoser grønne.

Velædle og Velærværdige Frue Cancellie-Raadinde Edel Ramshart fød Poulsen, og Høyædle og Velbaarne Hr Justice Raad og Foged Peder Jørgen Cloumann ble viet[vi] hjemme i huset på Moe 19 juni 1787. «Den Kongl: Allernaadigste Bevilling at han maae Ægte sin afdøde Frues Søster er af 8 Junii 1787, og bevilling at vies Hinkum i Huset af hvilken Præst at det begiæres og den til han formaae, af samme Dato».

Peder Jørgen hadde altså vært gift med søsteren Anne Sophie, de var blitt viet[vii] i Kviteseid 22 april 1783, og hadde flere barn: Adelheide Elisabeth, som ble døpt[viii] i Kviteseid kirke 12 november 1784, Claudius, døpt[ix] samme sted 25 juni 1785; og Corta Caspara Ulrica kom til verden sent i 1786 og ble hjemmedøpt av presten 10 desember. Dåpen ble bekreftet i kirken 30 desember.

Knappe to år efter bryllupet nedkom Edel med en dødfødt sønn, han ble begravet[x] 29 april 1789.

Det var antagelig en vanskelig fødsel, for «Frue Justice Raadinde Ædel Cloumann fød Poulsen» døde snart efter, og ble begravet[xi] ved Kviteseid gamle kirke. Det ble holdt liktale og jordpåkastelse 30 mai 1789. Hun ble 35 år gammel.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 723/L0231: Ministerialbok nr. 723A02, 1748-1780, s. 22
[ii] Holta, O. H., Hitterdalsboken : gaarde og slegter, Lokalhistorisk forl., 1988, p 146, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015071329001
[iii] Holta, O. H., Hitterdalsboken : gaarde og slegter, Lokalhistorisk forl., 1988, p 146, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015071329001
[iv] Holta, O. H., Hitterdalsboken : gaarde og slegter, Lokalhistorisk forl., 1988, p 146, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015071329001
[v] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 226
[vi] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 177
[vii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 131
[viii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 214
[ix] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 268
[x] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 232
[xi] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 232
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061213350013