285 Fridericha Engmann Motzfeldt

For 1817 nevnes[i], i flere indekser som nok er gjensidig avhengige, en Frederikke som skal født i midten av juli dette året. Det er naturligvis umulig, og noen andre barn med riktig navn er ikke funnet.

Antagelig dreier det seg om Fridericha Engmann som så dagens lys 16 juli 1813. Pikebarnet ble døpt[ii] 3 september samme år, og da var fadrene Madme Mette Prydz [?]; Madme Klingenberg; Jomfru Else Dahl; Hr [NN]; Hr Georg [?] Berg; og Hr Petter Gjørvell.

Foreldrene var Anne Cecilie Jervell og Frederik Motzfeldt – de hadde giftet[iii] seg i Molde drøyt to år tidligere, 5 desember 1806. Moren var født i Umeåborg i Finland, da under svensk herredømme, som datter av en kjøpmann: familien skal ha kommet til Molde da skipet deres drev in der omkring under en storm efter århundreskiftet – hun er ikke med i folketellingen for 1801. Men, bakgrunnen er svært uklar. Faren, Frederik, var født i Skaun, sydvest for Trondhjem, og var blitt byfogd og konstituert sorenskriver i 1806 – og altså hadde en inntekt som gjorde det mulig å påta seg forpliktelsene ved å være ektemann.

Første barn var Josephine som ble født tidlig i 1809 og døpt[iv] i Bolsøy Kirke – den gamle, på Bolsøy, 29 mars samme år. Som fadre fikk hun Mad Anna H: Fane [?]; Mad M: Dahl; Frøken Koren; Fr Foged Colm [?]; og Hr Gelmuyden med Hustru. Barnemorens navn er skrevet «Zizilia».

Så fulgte storesøsteren Ida Sophie Catharina, som kom til verden 16 mars 1810. Da hun ble døpt[v] i Bolsøy Kirke – den gamle, på Bolsøy ved Molde – 29 mai var fadrene Amtmand Sommerfeldt; Assessor Leth; Petter Møller; Madme Ellen Møller; Madme Lovisa Møller; og Jomfru Ingeborg [NN].

Walborg Margaretha Kom til verden i begynnelsen av 1812 eller, kan hende, helt i slutten av 1811. Hun ble døpt[vi] 31 januar 1812. Fadrene hennes var Madme Leth; Madm. Abelseth; Jomfrue Wedege; Hr Major v: Darre; Hr Hospitalsforstander Øvre; og Hr Lauritz Møller.

Så var det Friderichas tur, og efter henne Jacobine Caspara som kom til verden 8 januar 1817 og ble døpt[vii] i Garnisonsmenigheten 10 februar det året. Fadrene hennes var Statsraad Collett; Bergraadinde Collett; Jomfru Sylow; Statsraad Motzfeldt; Høiesteretsassessor Kiønig; og Høiesteretsassessor Omsen.

Så, efter tretten års ekteskap, fikk Valborgs foreldre en gutt. Frederik Annæus ble født 27 mars 1819. Han ble døpt[viii] i Garnisonskirken 30 september og fikk, som fadre, Statsraadinde Motzfeldt; Fru Malling; Frøken Collet; Justitiarius Bull; og Assessor Mandik.

Og helt til slutt, søsteren Ovidia Marie. Hun så dagens lys 18 juli 1820 og ble døpt[ix] i Garnisonskirken 18 desember samme år. Fadrene hennes var Fru Omsen; [NN] [NN]; Frøken Collet; Assessor Arntsen [?]; og Veyer [?] [NN].

Fridericha burde vært konfirmert i annen halvdel av 1820-årene, men det er ikke lykkes å finne en kirkebokinnførsel om dette.

Hun giftet seg aldri, fikk ikke noen barn, og forsvinner dermed fra kildene i mange år.

Fredrikke Motzfeldt dukker opp igjen i 1865[x], et år det var folketelling for. Man finner henne i gård nummer 7 ved Jernbanetorvet i Christiania, der hun deler en leilighet med sin eldre søster Valborg. Og en annen dame, kanskje en tjenestepike, den 32 år gamle Anne Christiane Gulbrandsdatter fra Lønne sogn.  

Søsteren, Valborg, gikk bort[xi] sommeren 1869, og efter det flyttet Fredrikke. Hvor hen er ikke kjent, men i 1875[xii] finner man henne i Wessels Gate, gård nummer 12. Sammen med henne bor tjenestepiken Amalie Holmboe, en 30 år gammel dame fra Kongsberg. Og hun har en leieboer: jusstudenten Karenus Frederik Fabricius, sønn av boktrykker Fabricius, en slektning kanskje, gjennom søsteren Idas ekteskap.

Enda ti år senere, i 1885[xiii], er Frederikke flyttet til Kristiansand og bor hos sin søster Ida og hennes mann, Karenius Fredrik Fabricius, i Elvegaten der i byen. Alle Idas bar er flyttet hjemmefra, men de har hjelp i huset: tre tjenestepiker. Disse var Ane Olsen (44) fra Emsø i Spangereid; Anne Katrine Hansen (23) fra Lillesand; og Johanne Marie Jespersen (39) fra Kristianssand.

Efterhvert gikk vel Fabricius av med pensjon – han var sjef for marinens verft i Kristiansand – og så flyttet han og Ida til Christiania. og Frederikke ble med. I 1891[xiv] finner man henne hos søsteren og svogeren i gård nummer 4 i Hansteens gate – som «Logerende hørende til Familien». Det er bare to tjenestepiker i leiligheten: Else Sophie Andersen (28) fra Bastø; og Julie Jørgensen (34) fra Ringsaker.

To år senere, fredag 17 november 1893, døde Fredrikke, 80 år gammel. Begravelsen er ikke funnet i kirkebøkene for Domkirken, men ble nevnt i avisene.

Søsteren og svogeren rykket inn en dødsannonse[xv] i Morgenbladet 18 november om morgenen:

        «Frøken Fredrike Engmann Motzfeldt, døde imorges Kl. 9 lidt og roligt.

        Dødsfaldet bekjendtgjøres alene på denne Maade.

        Christiania den 17de November 1893

Ida Fabricius                     K. F. Fabricius

født Motzfeldt                      Kammerherre».

Og en gang til i Morgenbladet[xvi] søndag morgen:

«Dødsfald.

        Frøken Fredrike Engmann Motzfeldt døde imorges Kl. 9 blidt og roligt.

        Dødsfaldet bekjendtgjøres alene paa dene Maade.

Christiania den 17 November 1893

Ida Fabricius                     K. F. Fabricius
født Motzfeldt                      Kammerherre

        Begravelsen foregaar fra Kapellet paa Vor Frelsers Gravlund Torsdag 23de Novbr. Kl 1 ½»  

Efter begravelsen stod en liten annonse i Morgenbladet[xvii] for 26 november 1893:

«For venlig Deltagelse ved Frøken Fredrikke Motzfeldts Begravelse takkes hjerteligst.

Kammerherre Fabricius og Hustru».


[i] F. eks i https://www.geni.com/profile/6000000014243533044/events/6000000041959320872 – men det er ikke den eneste.
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 28
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630215
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 57
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 23
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630210
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 24
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630211
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 26
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630213
[vii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1815-1819, s. 70-71
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061108010174
[viii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1815-1819, s. 158-159
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061108010218
[ix] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1820-1828, s. 32-33
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061009030316
[x] Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027009799
[xi] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0026: Ministerialbok nr. 26, 1867-1884, s. 30
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060215020551
[xii] Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052055053638
[xiii] Folketelling 1885 for 1001 Kristiansand kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053284005979
[xiv] Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721001096
[xv][xv] Morgenbladet; 18.11.1893; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18931118_44_608_1
[xvi] Morgenbladet; 19.11.1893; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18931119_44_610_1
[xvii] Morgenbladet; 26.11.1893; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18931126_44_623_1