3 Mette Marie Colstad

Mette Marie ble døpt[i] i Søndre Høland kirke i Hemnes i Akershus 26 november 1768. Fadrene hennes var Mari Gulbrandsdatter Evenbye; Kari Thomasdatter Binnæs eje; Sven Olsen Evenbye; Halvor Svendsen Binnæs;  og Hans Thorsen [?] Binnæs.

Foreldrene var gårdbruker Jonn Olsen Binnæs og Marthe Brynjuldsdatter, når de hadde giftet seg er ikke kjent – ei heller om de hadde flere barn. I det hele tatt: de er litt tåkete for eftertiden.

Mette Marie giftet seg da hun var knappe 20 år. Hennes tilkommende var Christian Christensen Kollerud, en ett år eldre bondesønn fra bygden. De ble viet[ii] i huset – efter kongelig bevilling – 27 juni 1788.

Om Christians bakgrunn fortelles det at[iii]

«Christensen fikk en utdannelse ut over det som var vanlig for bondesønner på hans tid. Han gikk på borgerskolen i Fredrikshald (nå Halden) og bodde da hos den rike kjøpmann Nils Tank på Rød Herregård, far til statsråd Carsten Tank. På Rød kom han inn i et høyst aristokratisk og åndelig stimulerende miljø i et herskapelig hus fylt av kunst og med et rikholdig bibliotek. Her vanket også flere av tidens fremtredende personer. Ungdomsoppholdet på herregården må ha vært skjellsettende for hans videre utvikling. Han følte seg hele livet hevet over sin egen stand.
1781 overtok Christian Christensen farsgården Skjeggenes i Setskog og bodde der til 1800, da han kjøpte Kollerud i Hemnes og slo seg ned der. Etter hvert kjøpte han opp flere gårder med tilhørende skogeiendommer, blant annet Hvarven gård i Setskog, men ble boende på Kollerud».

 

Mette Marie fikk sitt første barn mot slutten av året da de giftet seg. Karen Sophia ble døpt[iv] 3 januar 1789 og fikk da fadrene Marthe Brunjuldsdatter Relstad; Ingebor Jonsdatter Relstad; Jon Holstad; Paul [NN]; og Claus Ringstad.

Året efter ble det nok en pike som fikk navnet Anne Kirstine da hun ble døpt[v] 20 februar 1790. Fadrene hennes ble Ragnild Jensdatter [NN]; Ingeborg Jensdatter Relstad; Christina [NN]; Anders Flatakker [?]; og Halvor Carlsen Rinestad [?].

Tredje barn ble en gutt, Christen. Han ble døpt[vi] 28 desember 1791 og fikk som fadre Marthe Brynnildsdatter Kolstad; Jomfrue Vendelboe; Claus Ringstad [?]; [NN]; og Jacob Andersen Flotekker.

Året efter ble det påny en pike. Pauline Mathea ble døpt[vii] 11 desember 1792. Fadrene hennes var Johanne Cypriansdatter Kingstad [?]; Anne Maria Clausdatter Kingstad [?]; Claus Kingstad [?]; Ole Kingstad [?]; og Halvor Kingstad [?].

Sønnen Jon så dagens lys utpå sommeren 1794 og ble døpt[viii] 2 august det året. Denne gangen var fadrene Anna Hansdatter [NN]; Ingebor Kolstad; Hr Erich Hejerdahl; Anders [NN]; og Jon Kolstad.

Datteren Marthe Maria meldte sin ankomst høsten 1796 og ble hjemmedøpt. Dåpen[ix] ble stadfestet i kirken 27 desember samme år, og for henne valgte foreldrene til fadre Marthe Brynildsdatter Kolstad; Berta Jonsdatter Kolstad; Jon Kolstad; Gudmund Jensen Lexborg; og Anders Flatokken.

Så gikk det drøyt tre år frem til at Halvor Olaus kom til verden litt efter nyttår 1800 og ble døpt 25 februar. Fadrene var Ingebor [NN]; [NN] Rødbye [NN]; Halvor H: Enger; Ole Svendsen Enger, og Lensmand Rahne.       

I 1801[x] finner man Mette Marie, nokså ventet, på Kollerud i Høland, med mannen og barna Karen Sophia (12); Chiestine (10); Christen (8); Pouline Mathea (7); John (5); Marthe Maria (3); og Halvor Olai (1). Sammen med dem bor Mette Maries svigermor, Marthe Cypriansdatter. Hun er 71 år gammel, enke, og underholdes av sin sønn. Det gjør også Christine Poulsdatter, en søster av Mette Maries avdøde svigerfar. Hun er 74.

De har to leieboere på gården: den tyve år gamle Anne Joensdatter, som lever av sin arv; og den to år eldre Niels Engebretsen som er «Snedker soldat». Og i tillegg de vanlige tjenerne, o kvinner og tre menn, samt en husmann med kne, sønn og en guttunge til oppfostring.

To år efter folketellingen fikk Mette Marie en gutt. Han fikk navnet Andreas da han ble døpt[xi] 20 mars 1803. Fadrene var Karen Sophia Hoff; Peteranna Büssen Hennes; Sr Morten Hof; Søren Ellefsen [NN]; og Erich Christensen [NN].

Mette Christiane ble døpt[xii] Midfaste-søndag, 16 mars, 1806. For henne ble fadrene Madme Christine Sal: Monsen; Jomfrue Anne Mathea Monsen; Jomfrue Petronelle Winsnæs; Hr Procurator Hoff; Hr Engebret Øyseth; Hr Niels Egeberg; Hr Søren Rüser; Monsr Christian Colstad; Hr Peter Blix Gill; Hr Erich Rüser; Hr Andreas Colstad; Christian Lehrdalens qv:; og Hans Slorens qv:.

Eldstegutten, Christen, døde antagelig som ung – men kanskje et annet sted, for han er ikke funnet blant begravelsene i Høland og Setskog.

Da en gutt kom til verden i mot slutten av vinteren i 1809 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xiii] ble bekreftet i kirken 1 mars, fikk han navn efter den antatt døde storebroren og ble hetende Christen. Fadrene ble Anne Maria Svendsdatter Hvennemoe; Karen Sophie Christiansdatter Kollerud; Ole Aanensen Hvennemoe; Andreas Johnsen Colstad; og Niels Ketilsen Eeg.

Sistemann, Jens Theodor, så dagens lys senvinteren 1811 og ble døpt[xiv] 27 mars det året.  Fadrene som ble valg var Hr Fuldmægtig Niels Hount; Svend hansen Øsken; Peder Bye paa Botner; John Christiansen Aani øde; Madam Anne Rebekka Øsken; og Jfr Ingebor Colstad.

Hva Mette Maries mann drev med de neste årene er rimelig enkelt å gjette: han fortsatte gårdsbruket, han var forlikelseskommisær, og han hadde andre tillitsverv[xv] i sognet. Og Mette Marie var vel mest opptatt med hjemlig sysler, barn og lignende: saker som ikke setter spor i arkivene.

Uansett: året 1814 opprant, Kielerfreden ble inngått, Christian Fredrik inviterte til notabelmøtet på Eidsvold, og sendte ut et åpent brev med invitasjon til folket om å utse valgmenn som så skulle utpeke representanter til selve Riksforsamlingen.

I Hølands Prestegjeld møttes man i Hølands Hovedkirke 4 mars 1814, og utså sine valgmenn[xvi]: sognepresten Jens Paludan og Christian Christensen, Mette Maries mann.

Valgmennene fra sognene i Akershus møttes på Ellingsrud Gård i Aker, 17 mars, og valgte sine representanter[xvii]: Kammerherre Peder Anker; Sorenskriver Falsen; og Bonden Christian Kollerud.

Under selve Eidsvoldsmøtet var Christian Kollerud ikke noen drivende kraft, og det er litt usikkert hvilket parti han stilte seg bak. Men han var med, og til slutt kom han seg nok hjem igjen til Mette og barna. Det var vel ikke så mye mer enn en dags reise.

Vel hjemme igjen kom sikkert livet inn på vanlig spor, men det skulle ikke vare så veldig lenge: Mette Marie døde bare litt over 47 år gammel. Hun gikk bort 19 april 1816. Mad Mette Marie Christensens ble begravet[xviii] 20 samme måned.  


[i] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1757-1780, s. 135, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061027040697
[ii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 144
[iv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 99
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061030010120
[v] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 105
[vi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 116
[vii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 123
[viii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 5
[ix] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 20
[x] Folketelling 1801 for 0221P Høland prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058219002792
[xi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 60
[xii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 83
[xiii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 112
[xiv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 130
[xv] Faye, Gabriel Smith, Bidrag til Hølands Menigheds og Præsters Historie, Kristiania:Steenske Bogtr., 1866, pp 10-11, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009092403014
[xvi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 14, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xvii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 7, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xviii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1814-1827, s. 97