422 Kirsten Larsdatter Forseth

Kjersti. Hun kom til verden året efter og ble døpt[i] 9 november 1794. Ved denne anledningen var fadrene Pastor Fürstenberg; Hr Lieutenant Scharffenberg; Ole Johansen; Præse Konen Mad Fürstenberg; Frue Scharffenberg; og Ingebor Boestad.

Foreldrene var Ane Biørnsdatter Solem og Lars Larsen Forsæth, begge født og oppvekst i Klæbu, og begge barn av bondefamilier. De hadde giftet seg to år tidligere, men fordi de var tremenninger – «i 3die Læd hinanden beslægtede» – måtte de ha tillatelse fra kongen til å inngå ekteskap, og da denne forelå 22 september 1792 ble de også viet[ii].

Lars Larsen var sønn av klokkeren Lars Larsen Forseth, og var litt eldre enn Ane, han var visst født i 1759. Klæbuboka[iii] forteller litt om ham:

 «Som faren var Lars ein alsidig og sers dugande mann. Han blir ofte rådspurt om mange ting langt utafor Klæbu. Som snekkar har han etterlatt seg eit varig minne i Klæbu kjerke, bygd av han og faren i 1789. Modellen[iv] av kjerka laga han på førehand».

Første barn i dette ekteskapet var Lars, med navn efter faren og farfaren. Han ble døpt[v] 28 juli 1793 og hadde som fadre Magnil Solem; Ane Norseth; Ingebor Solem; Lars Forseth Senior; Povel Norseth; og Ole Solem.

Så fulgte Kirsten eller Kjersti.

Lillesøsteren Magnil ble døpt[vi] 25 september 1796. Denne gangen valgte Ane og Lars som fadre Maren Løvaas; Jertrue Tillum; Karen Hougum; Anders Lævaas; Klemet Tillum; og Arent Solem.

I 1799 ble det en lillebror, da Bjørn kom til verden; han ble døpt[vii] i Tiller Kirke 16 juni.

Halvannet år senere, ved folketellingen i 1801[viii] finner man Kjersti og familien på Forseth i Klæbu. Og dessuten: Lars’ far, Lars Larsen Forseth han også – han er 70 år gammel og nevnt som «Huusbondens fader. Enkemand efter 1ste ægteskab. Sogne dægn». De har fem folk i tjeneste – to menn og tre kvinner. Mennene var Ole Sivertsen (18) og Iver Olsen (26). Kvinnene var Jonetta Friderichsdatter (26); Marit Olsdatter (18); og Marit Haftorsdatter (18). Den siste er sikkert storesøsteren til Sophia Haftorsdatter (13) som betegnes som «Plejebarn». Og, til slutt, en leieboer – indersten Anders Pedersen, en 33 år gammel kar som «gaaer i dagleje».

Samme år kom søsteren Karen til verden. Hun ble døpt[ix] 6 søndag efter påske dette året, 17 mai 1801 – en interessant dato farens senere rolle tatt i betraktning!

To år efter karen fikk moren igjen en gutt. Dette var Ole, og hans dåp[x] fant sted 1 påskedag, 10 april, 1803.

Annet hvert år: Bersven så dagens lys julaften 1805 og ble døpt[xi] nyttårsdagen 1806.

I samme rytme kom Ingeborg til verden 9 desember 1807. Hun ble døpt[xii] 2 juledag samme år – og om ikke fadrenes navn er kjent, så blir for første gang Ane nevnt som barnets mor.

Det gikk litt lengre frem til Arnt meldte sin ankomst. Det skjedde 4 april 1810, og ble fulgt av en dåp[xiii] som fant sted i Klæboe 22 samme måned.

Kirsten ble konfirmert[xiv] 29 juli 1810, 15 ¾ år gammel. Hun er ført opp som den første av 21 piker. Guttene talte 13, så kullet var 34 ungdommer for presten denne sommersøndagen.

Allerede året efter ble Ane Elisabet født, datoen var 9 desember 1811. Hun ble døpt[xv] i Klæboe nyttårsdagen 1812.

Akkurat når Maren Birgitta så dagens lys er ikke kjent, men hun var tre uker gammel da hun døde 11 april 1813 – så hun var vel født omkring 20 mars og hjemmedøpt. Hun ble begravet[xvi] ved Klæboe 20 april.

Ane Elisabeth fikk heller ikke leve opp. Hun døde 1 år og 8 måneder gammel 1 august 1813 og ble begravet[xvii] ved Klæboe 8 samme måned.

Året efter var det valgmøte i Melhus – det skjedde 28 mars 1814. Anes mann Lars ble valgt[xviii] som 1 representant for Søndre Trondhjems Amt, og skulle få følge med Sorenskriver Rambek og Sognepresten på hjemstedet, Jacob Hersleb Darre.

Henrik Wergeland, blant sine korte karakteristikker av Eidsvoldsmennene[xix] nøyet seg med å si at Lars var «Ingen «Klokker» i ordets spottende Betydning».

Man ser ikke noe til Kirsten efter konfirmasjonen, mest av alt fordi hun aldri giftet seg eller fikk barn. Antagelig var hun en av de mange landsens pikene som søkte seg til byen for å skape seg en fremtid, og ble der.

Faren. Lars Forseth, Klokker og Dannebrogsmand, døde[xx] 12 februar 1839, litt over 79 år gammel.

Kirstine mistet moren bare gikk bort[xxi] ti dager senere, 22 februar – Ane Biørnsdatter var knappe 68.

Kjersten selv tok avskjed med livet[xxii] efter ni dager til, 1 mars 1839, bare 44 år gammel.

Alle tre ble begravet 5 mars, av Eidsvoldsmannen Jacob Darres sønn, Hans Jørgen, som hadde overtatt som sogneprest efter at faren gikk av i 1833. Jacob Darre og Louise Caroline var sikkert tilstede og tok farvel med Ane, mannen og datteren.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 45
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 324
[iii] Ole Tulluan, Klæbuboka. 2 : Gards- og ættesoge, Klæbu : Klæbu kommune, 1973 , p 440, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081207050
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 45
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 47
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 55
[viii] Folketelling 1801 for 1662P Klæbu prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058450000536
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 65
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 75
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 90
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 101
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 116
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 296
[xv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 126
[xvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 134
[xvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 136
[xviii] Ole Tulluan, Klæbuboka. 2 : Gards- og ættesoge, Klæbu : Klæbu kommune, 1973 , p 442, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081207050
[xix] Henrik Wergeland, «Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte», Medvirker: Risum, Ludvig; Guldberg & Dzwonkowskis Forlag; Guldberg & Dzwonkowskis Officin; p 31, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xx] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0439: Ministerialbok nr. 618A04 /1, 1816-1843, s. 110
[xxi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0439: Ministerialbok nr. 618A04 /1, 1816-1843, s. 110
[xxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0439: Ministerialbok nr. 618A04 /1, 1816-1843, s. 110