63b Marte Torvildsdatter Valle

Marte kom til verden sensommeren 1782 og ble døpt[i] 25 august det året. Som fadrene fikk hun Niels Twedes Kone Anne Thornæs; Siri Wake; Marthe Elefsdatter Ramles; Ole Horsen Wake; og Peder Thorsens Wake.

Foreldrene var Torvild Pedersen Valle og konen Anne Elefsdatter Ramle – de hadde giftet[ii] seg 15 søndag efter trefoldighet – 23 september[iii] – 1770. De hadde kongelig bevilling, og som kausjonister hadde de Poul Thor Ellingsen Wake og Asbjørn Jonsen Ramle.

Første barn var en gutt. Peder ble døpt[iv] 1 mai 1771. Fadrene var Thor Ellingsens Kone Helje [NN] Walle; Anne [NN]; Anders Pedersen Ramlet; og Niels Pedersen Walle.

Dernest ble det en pike, Maren. Da hun ble døpt[v] 6 mars 1774 fikk hun fadrene Sal. Ramlets Kone Birthe; Anne Thorsdatter Walle; Thor Ellefsen Walle; Hans Larsen [NN]; og Nils Pedersen [NN].

Nok en pike så dagens lys knappe tre år senere, og ble døpt[vi] 31 januar 1777. Da fikk hun navnet Torborg og fadrene Elef Larsen Ramles Kone Torborg Hansdatter; Anne Thorsdatter Walle; Anne [NN] Walle; Steinar Stiansen [NN]; og Peder Thorsen Walle.

To og et halvt år senere gjorde Anne sin ankomst. Hun ble døpt[vii] 3 oktober 1779 og denne gangen ble fadrene Thor Ellingsen Valles Kone Maren [NN]; Anne Hansdatter Walle; Elef Ramlet; Anders Aagesen; og Peder [NN].

Anne giftet[viii] seg senere med Ole Olsen Valle, en slektning.

De tre siste barna skulle alle bli gutter. Først ute var Ellev. Han ble døpt[ix] 25 september 1785 – seks år efter søsteren Anne, så det er vel ikke utenkelig at det hadde vært et svangerskap i mellomtiden, uten at dette er dokumentert. Ellevs fadre ble Peder Thoresen Walles Kone Inger Nielsdatter; Marthe Elefsdatter Ramle; Elef Larsen Ramlet; Niels Nielsen Twede; og Gierulf Christophersen Øyenes.

Så var det Lars – han ble døpt[x] 30 november 1788. Fadrene var Gierulf Øyenes Marthe Elefsdatter; Gunild Torkildsdatter; Peder Thorsen Wake; Niels Nielsen Twede; og Stian Terkelsen Ramle.

Sistemann, Tor, var en attpåklatt: han ble døpt[xi] 2 februar 1794. Tor fikk fadrene Niels Tvedes Kone Anne Thorsdatter; Anne Thorsdatter Valle; Peder Thorsen Valle; Gierruld Christophersen Øyenes; og Elling Thorsen Valle.

Marte Torvildsdatter Walle ble konfirmert[xii] Lætare, eller Midfastesøndag – 26 mars[xiii] – 1797. Hun er ført opp som nummer 8 av 21 piker, sammen med guttene utgjorde et kull på 38 ungdommer for sognepresten i Holth denne senvinterdagen.

Dermed mister man egentlig Marte av syne: folketellingen for 1801 mangler Holt og Dypvåg. Men hun dukker opp igjen i forbindelse med at hun gifter seg sommeren 1815.

Hennes tilkommende var Eidsvoldsmannen og lensmannen Thor Rejersen Lilleholt, han var blitt enkemann i 1812 da hans første kone, Asborg Gundersdatter Skrattereid, døde[xiv].

Thor og Asborg hadde flere barn sammen: Helje kom til verden sent på våren året efter at foreldrene giftet seg. Hun ble døpt[xv] 1 juni. Inger skal være[xvi] født i 1794, men kirkebok-innførselen er ikke funnet. Så fulgte Maren som ble født sommeren 1800 og døpt[xvii] 20 juli det året. Karen så dagens lys senvinters 1803 og ble døpt[xviii] 12 april det året. Tre år senere ble det en gutt: Rejer, sønn av lensmann Thor Rejersen, ble døpt[xix] 20 april 1806. Rundt månedsskiftet august/september 1809 fikk Asborg en gutt til. Han fikk navnet Salve da han ble døpt[xx] 17 september.

Thor var omkring tolv år eldre enn Asborg. Bygdeboken[xxi] forteller om ham:

«      Han blev 1790 eier av en del og 1793 av hele Lilleholt. Han var fra 1803 lensmann i Holt og Dypvåg, entlediget efter ansøkning som lensmann i Dypvåg 1812 og Holt 1817. I 1814 møtte han som 3dje representant for Nedenes Amt i riksforsamlingen på Eidsvold.
        Thor Reiersen var en fremragende mann, rettskaffen og åpen i all sin ferd, hjelpsom med både råd og dåd, hvor han trodde sig istand til å kunne gjøre noget godt, arbeidsom og flittig»

Efter at han ble enkemann opprant naturligvis 1814 og Kielerfreden, det ble notabelmøte på Eidsvold, og åpent brev fra Christian Frederik med invitasjon til å utpeke representanter fra amtene til en grunnlovs-givende forsamling som skulle samles på Eidsvold i April.

I Holts to sogn møttes man for å utpeke valgmenn 11 mars 1814, og fant frem til enighet[xxii] om å sende fire representanter til et møte på amtsnivå: Jens Eldrup, Kjøbmand i Tvedestrand; Thor Rejersen Lilleholt, Lensmand i Holt; Tjøstol Pedersen Aas, Bonde paa Vegaardsheien; og Anders Kittelsen Løve, Bonde og Præstens Medhjælper paa Vegardsheien.

Valgmennene fra alle sognene i Nedenes Amt møttes på Brekke i Østre Moland tre dager senere, og der utpekte de representanter som skulle møte på Eidsvold[xxiii]: Sognepræsten for Væstre Moland og Høvaags Sogn, Pastor Hans Jacob Grøsgaard; Sorenskriveren for Nedenæs Sorenskriverie, Frederik Finne; og Lensmand og Gaardbruger Thore Reiersen Lilleholt.

Underveis klarte Jacob Aall, eieren av Næs Jernværk, å «melde seg inn» i riksforsamlingen ed hjelp av Christian Frederik, slik at Sorenskriver Finne falt ut. Det vil si: alle valgmennene avgav stemme for ham, men han var ikke valgbar da han var i Christiania på denne tiden. Og efter henstilling gikk Christian Fredrik med på det, slik at Aall møtte i stedet for Finne[xxiv].

Lilleholt var en solid deltager på Eidsvold, men spilte ikke noen fremtredende rolle. Han tilhørte unionspartiet[xxv].

Møtene på Eidsvold tok slutt 20 mai 1814, og så kom nok Lilleholt hjem igjen.

Året efter ble det altså bryllup. Marte og Thor hadde som kausjonister Guttorm Nielsen Tvede og John Larsen Østeraae. Vielsen[xxvi] fant sted i kirken 14 juli 1815.

Det ble visst ikke noen barn av dette ekteskapet og efter syv år døde Thor. Gaardmand Thor Reiersen på Lilleholt gikk bort 12 mai 1822. Han ble begravet[xxvii] 20 samme måned.

Marte var nå 40 år gammel. Hva hun så gjorde er ikke kjent: hun forsvinner i grunnen fra kildene.

Femten år senere døde hennes elde søster, Anne, 9 mars 1835. Hun ble begravet[xxviii] 18 samme måned.

Visstnok giftet[xxix] Marte seg med enkemannen i 1836

Ole Olsen Valle døde tretten år senere, 11 august 1849, og ble begravet[xxx] 20 samme måned. Han ble 68 ½ år gammel.

Dermed var Marte enke for annen gang. Og påny blir hun borte fra kildene – man kan vel gjette på at hun fikk bli boende på gården. Hun skulle leve i åtte år til.

Marthe Torvildsdatter Valle døde på Valle 28 august 1857, 75 år gammel. Hun ble begravet[xxxi] 5 september.


[i] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 92-93
[ii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 370-371
[iv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 34-35
[v] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 46-47
[vi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 62-63
[vii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 76-77
[viii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1813-1821, s. 188
[ix] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 110-111
[x] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 128-129
[xi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 174-175
[xii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 346-347
[xiv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 88
[xv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 178-179
[xvi] Svensen, Sv., Holt : en bygdebok, Dreyers Grafiske Anstalt, 1940, pp 560-561, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[xvii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 7
[xviii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 20
[xix] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 32
[xx] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 43
[xxi] Svensen, Sv., Holt : en bygdebok, Dreyers Grafiske Anstalt, 1940, pp 560-561, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[xxii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 57-58, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xxiii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 35, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xxiv] Lindstøl, Tallak, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 2 D. 1 : De enkelte storting og statsraader 1814-1885, Kristiania:Steen’ske bogtrykkeri, 1914, p 7, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120500013
[xxvi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1813-1821, s. 191
[xxvii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1820-1835, s. 283
[xxviii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1820-1835, s. 319
[xxix] Svensen, Sv., Holt : en bygdebok, Dreyers Grafiske Anstalt, 1940, p 785, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[xxx] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1849-1860, s. 277
[xxxi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1849-1860, s. 311