77 Ingeborg Anna Holst

Ingeborg Anna var fra Inderøya i Trøndelag. Hun ble født 25 februar 1779 og døpt[i] 18 mars samme år, gjetningsvis i Sakshaug gamle kirke. Fadrene hennes var Albert og Hustrue Ragnil Wist; Ole og Hustrue Karen Risberg; og Jon Lynum.

Foreldrene var Theodorus Bergmann Holst og Anne Christine Munch Sørensdatter Schjelderup – de hadde giftet[ii] seg, med kongelig bevilling, i Melhus 11 februar 1772. Som forlovere hadde de Justits Raad Hornemann og Secretair Nielsen.

Theodorus hadde kjøpt[iii] gården Gjørv i 1762, og derefter Jugle i 1775.

Første barn var en pike, Marte, som kom til verden 12 juni 1773. Hun ble døpt[iv] 27 samme måned. Da var fadrene Vagtmester Holst paa Dahl og Kone; Kiøbmand Lars Schielvens Kone; Jens Olsen Schelven; samt Mathias Haustad og Kone.

Et drøyt år senere ble det en gutt, Søren, som ble født 3 september 1774 og døpt[v] 23 samme måned. Denne gangen ble fadrene Christian Welding; Hr Ole Højer; Hr Constituered Foged Berg; Madame Højer; og Madame Witrup.

Så gikk det omtrent like lenge en gang til, og så ble det en pike – Bolette Kirstine. Hun ble født 5 november 1775 og hjemmdøpt. Dåpen[vi] ble stadfestet i kirken 5 januar 1776. Fadrene hennes ble Obriste Lieuten. Peter Magnus Boyesen; Ragnild, Niels Dorph Gunnerus; Frue Majorinde Gischen von Austig; Madame Gunnerus; og Madme Meldahl.

Omkring ett år senere fulgte Claudius Marius, han så dagens lys 19 januar 1777 og ble døpt[vii] 12 dager senere. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Christen Olsen; Morten Anfinsen; Amund Larsen; Marit Ivarsdatter; og Brynnild Ericsdatter.

Enda år gikk, og så ble det en sønn til, denne gangen fikk barnet navn efter faren og ble hetende Theodorus. Gutten kom til verden 1 februar 1778 og ble hjemmedøpt av Hr Høyer. Dåpen[viii] ble stadfestet i kirken 27 februar samme år. Da var fadrene Lars Schjelven; Anders Hegstad; Zacharias Len; Birgitta Schjelven; og Inger Poulsdatter.

Så ble det et opphold på mer enn to år, før Paul Irgens meldte sin ankomst 9 juni 1780. Han ble hjemmedøpt av Hr Ole Højer. Dåpen[ix] ble bekreftet i kirken 14 juli. Da var fadrene Hr Lieutenant Lorens Nicolaj Brun og hans Frue; Hr Lieutenant Hans Ogeman Grøn og hans Frue; og Hr Lieutenant  Frideric Christian Mejer.

Det skulle gå fire år til neste barn, en pike. Johanna ble antagelig født i første halvdel av mai 1784 – moren ble introdusert 26 juni – og døpt[x] 4 juni. Hvorfor familien nå var på Røros, hvor Holst kom fra, er ikke kjent. Barnet fikk fadrene Claus Holst; Morten Henric Borchgrevink; Leonhard Irgens; Magdalene Holst; Anne Kirstine Feldtmand; og Anne Margrethe Møllman.

Familiens yngste, og Ingeborgs minste lillebror, var Christian. Familien var fremdeles på Røros. Christian kom til verden 30 april 1788 og ble hjemmedøpt av Sophie, John Halvorsen Snedkers Enke. Barnet ble presentert[xi] i kirken 19 juni og hadde da fadrene Provst Tomas von Westen Hammond; Peder Hiort; Henning Holst; Frue Oberstinde v. Wide; Mad: Sirine Aletha Bredal; og Jomfr. Margrethe Kirstine Hammond.

Ingeborgs far, Theodorus B. Holst, døde på Røraas Gaard og ble begravet[xii] 3 søndag efter trefoldighet – 24 juni og altså Sankthansdag[xiii] dette året – 1798. Han var 54 år gammel og døde av Bryst-Syge.

Jomfrue Ingebor Anna Holst giftet seg året efter. Hennes tilkommende var Richard Floer, en militær mann og skriver ved Røraas Gruver. Det var visst noe fem og tilbake om vielsen: herrene Knoph og Arneberg innestod for presten Krag at det ikke var noe til hinder for ekteskapet; Floer meldte fra til presten 19 mars 1799. Dagen efter, onsdag 20 mars, klokken seks om eftermiddagen, ble de viet[xiv] i huset hjemme hos ham. Men: først senere mottok Krag et vielses-brev datert 28 mars i København, det var Floer selv som overleverte det men ikke før 18 april. Krag noterte dette, og la brevet blant «Kaldets Papirer».

Olai Ovenstad[xv] har noe, men ikke mye, å fortelle om Richard: Han ble sekondløytnant ved artilleriet da det frivillige Røråsiske Bergjegerkorps ble opprettet 21 mars 1791 – det vil si, han ble visst utnevnt tre dager tidligere. Forfremmelse til premierløytnant fulgte 23 mai 1794, og til kaptein og sjef for korpsets annet kompani 14 november 1800. Han var Ridder av Dannebrog, men fra når er ikke kjent.         

Første barn var en gutt. Hendrick Christian ble født 18 desember 1799 og hjemmedøpt av sin far, Hytteskriveren. Dåpen[xvi] ble bekreftet i kirken 5 søndag efter nyttår, 2 februar, 1800, og da møtte også Ingeborg Anna i kirken. Fadrene ble Hr Direct. E. Ø. Knoph; Hyttemæster M. Brinchmann; Kulcontr. Iver Grue; Frue Rebeca, Sal Arnebergs; Frue Ursilla Holst, fød Kluver [?]; og Jomfrue Johanna Holst.

I 1801[xvii] finner man Ingeborg og mannen i Kirkegaden i Røraas Bergplads – de er leieboere hos Enken Anne Magrethe Møllman, som sammen med sine barn eier «en deel af en røraas bergpart». Richard beskrives som «Capitaine ved det røraaske jægercorps og hytteskriver» og de har, naturligvis, to år gamle Hendrik Christian hos seg. I tillegg finner man i huset Ingeborgs yngre søster Johanna, som nå er 17. Og, uavvendelig, to tjenestefolk: Lisbet Andersdatter Gulikstad (23) og Barbroe Amundsdatter Røe (20).

Ved folketellingen i februar 1801 var Ingeborg nokså langt på vei med neste barn. Theodorus kom til verden 14 april 1801 og ble hjemmedøpt av faren. Dåpen[xviii] ble bekreftet i kirken 18 mai, og da kom Ingeborg til kirke. Fadrene var Cornet Søren Holst; Chirurgus J: Mathisen; Cadet L. Borchgrevink; Præstens Hustrue S. C. Krag; Hyttemæsterens Hustrue J. A. Brinchman; og Jfr E: Mølman.

Allerede året efter skal[xix] det ha blitt ble det en gutt til da Anton meldt sin ankomst – men noen dåp er ikke funnet, og ei heler noen begravelse.

Derimot er det godt belegg for Hans Henrik, som ble født 16 september 1803. Han var antagelig hjemmedøpt, for dagen han ble døpt[xx] i kirken – 16 oktober – møtte moren i kirken. Denne gangen var fadrene Madame Anna [NN] Knoph; Mad. Enk. Stop; Jfr. E. C. Koefoed; Hr Obriste P. Aas; Hr Møller Leigh; og og Sognepræsten.

Halvannet år senere ble det en pike. Hedvig Marie så dagens lys 25 april 1805. Hun ble døpt[xxi] 26 mai samme år og fikk da fadrene Hr Bergskriver L Stop; Hr Grube Contr. D. Aas; Hr Kulcontr. J: Grue; Frue M: A: Møller; Mad: B. A. Leigh; og Jomfr. Sara Nanestad. Moren var i kirken.

Ingeborgs siste barn ble en gutt som fikk navn efter si far, og ble hetende Richard. Han ble født 15 juli og døpt[xxii] 16 august 1807. Johannes v. Muller; Hr Jens AndersHeidehus [?]; Lars Aas; Jomfru Johanna [NN]; og Jomfr. Maren [NN] Dahl.

Ingeborg Anna skulle bare bli 32 år gammel. Hun døde av «Forraadnelse, Feber og Delirium»  og ble begravet[xxiii] 21 søndag efter trefoldighet, 22 oktober, i 1809.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 730/L0273: Ministerialbok nr. 730A02, 1762-1802, s. 128

[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 691/L1061: Ministerialbok nr. 691A02 /1, 1768-1815, s. 181
[iii] Sakshaug, Ingvald, Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. 1 2: Den ålmenne delen, [Inderøy]:[s.n.], 1973, p 234, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033008055
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 730/L0273: Ministerialbok nr. 730A02, 1762-1802, s. 114
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 730/L0273: Ministerialbok nr. 730A02, 1762-1802, s. 119
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 730/L0273: Ministerialbok nr. 730A02, 1762-1802, s. 122
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 730/L0273: Ministerialbok nr. 730A02, 1762-1802, s. 125
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 730/L0273: Ministerialbok nr. 730A02, 1762-1802, s. 127
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 730/L0273: Ministerialbok nr. 730A02, 1762-1802, s. 131
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0926: Ministerialbok nr. 681A04, 1767-1797, s. 82
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0926: Ministerialbok nr. 681A04, 1767-1797, s. 97
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0927: Ministerialbok nr. 681A05, 1798-1808, s. 331-332
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0927: Ministerialbok nr. 681A05, 1798-1808, s. 263-264
[xv] Olai Ovenstad, Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814, Bind I (A-H), p 304/508, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[xvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0927: Ministerialbok nr. 681A05, 1798-1808, s. 100-101
[xvii] Folketelling 1801 for 1640P Røros prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058444000315
[xviii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0927: Ministerialbok nr. 681A05, 1798-1808, s. 122-123
[xx] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0927: Ministerialbok nr. 681A05, 1798-1808, s. 162-163
[xxi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0927: Ministerialbok nr. 681A05, 1798-1808, s. 188-189
[xxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0928: Ministerialbok nr. 681A06, 1806-1816, s. 88-89
[xxiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 681/L0928: Ministerialbok nr. 681A06, 1806-1816, s. 366-367