76b Marte Gjertrud Johnsdatter Vestre

Marte Gjertruds opphav ligger i skygge. Farsnavnet hennes er hentet fra vielsen, som fant sted da hun var 40 år gammel. Det er ikke funnet noen «Marthe Gjertrud Johnsdatter», født 1782, noe sted.  Derimot finnes det en Marthe Gjertrud Arnesdatter som kom til verden høsten 1781. Denne piken er ovenikjøpet knyttet til, gjennom sin far Arne, gården Westre – nettopp den som nevnes i forbindelse med vielsen.

Dette barnet ble døpt[i] 16 september 1781, og som fadre hadde hun Arne Walgermoe; Peder Jordschau [?]; Barbra Gaersnæs; Siri Walgermoe; og Marte Ramstad.

Likevel: disse opplysningene er for svakt sammenknyttet til å kunne bære noen vekt.

Marte Gjertrud Johnsdatter Vestre ventet til hun var omkring 40 år gammel før hun giftet seg. Da hun gjorde, var den utvalgte den 58 år gamle enkemannen og kirkevergen Elling Olsen Valbøe. Som forlovere hadde de Ole Olsen Lindset og Elling Knudsen Lande. Vielsen[ii] fant sted i hovedkirken 20 januar 1822.

Elling hadde vært gift[iii] med Synnøve Olsdatter fra 1789, og hadde sammen med henne flere barn som levet opp: Carolus som så dagens lys vinteren 1791/92 og ble døpt[iv] 21 januar 1792.; Olave Kari ble døpt[v] 17 juli 1796; Hans Martinus ble døpt[vi] 3 april 1799; Gunder Olaus ble døpt[vii] første søndag i advent – 29 november[viii] – 1801; og Hennige Marthe som ble døpt[ix] 19 mai 1803.

Elling var ikke bare kirkeverge: han var forlikskommisær og hadde vært med på Riksforsamlingen på Eidsvold.

Hvert sogn skulle utpeke valgmenn som skulle møtes på amtsnivå. I Ørskog møttes de stemmeberettigede på Ørskogs Prestegård 25 mars 1814. Der valgte[x] de, enstemmig, Sognepresten, Joachim Frederik Kjelstrup; og Elling Olsen Lande.

Valgmennene fra hele Romsdals Amt møttes i Molde 30 mars 1814. I skrivelsen[xi] til Christian Frederik, efter møtet, gjorde de det helt klart hvor de stod: «Saasnart Norges Afstaaelse til Sverrigs Konge ved den i Kiel den 14de Januar sidstleden imellem Danmark og Sverrig afsluttede Freds-Tractat var bleven bekjendt i Romsdals Amt, gjenlød her overalt: nei, Svenske ville vi ikke blive; imod fremmed Vold vilde vi vide at forsvare os».

På samme møte stemte man over hvem som skulle representere amtet på Eidsvold, og landet i første omgang på Amtmannen, Ridder Krog; og Prosten, Ridder Baade.

Prosten var ikke ivrig efter å reise og: «… erklærede, formedelst høi Alderdom ikke at kunde mottage Valget» og ble forsøkt erstattet av Prost Finkelhagen som også unnskyldte seg, og til slutt ble erstattet med Prost Stub.

Tredjemann av representantene ble Bonden Elling Olsen Valbøe, og om ham var det visst ingen ytterligere diskusjon. Senere samme år ble han valgt[xii] til det overordentlige Storting som annen representant for Romsdal, og som varamann til det første ordentlige Storting, i 1815/1816.

Ellings første kone, Synnøve, døde 53 år gammel. Det skjedde 8 august 1820. Hun ble begravet[xiii] 11 samme måned.

Det ser ikke ut til at Marte Gjertrud og mannen fikk noen barn sammen, og 13 desember 1831 døde han, 68 år gammel og beskrevet som «Vilkaarsmand» fra Lande. Han ble begravet[xiv] 18 desember.

Hvor det ble av Marthe Gjertrud er ikke kjent.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0308: Ministerialbok nr. 522A03, 1773-1809, s. 206-207
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0310: Ministerialbok nr. 522A05, 1816-1832, s. 388-389
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0308: Ministerialbok nr. 522A03, 1773-1809, s. 314-315
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0308: Ministerialbok nr. 522A03, 1773-1809, s. 366-367
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0308: Ministerialbok nr. 522A03, 1773-1809, s. 452-453
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0308: Ministerialbok nr. 522A03, 1773-1809, s. 512-513
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0308: Ministerialbok nr. 522A03, 1773-1809, s. 574-575
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0308: Ministerialbok nr. 522A03, 1773-1809, s. 628-629
[x] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 27, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 10, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xii] Lindstøl, Tallak, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø : samt tillæg, Kristiania:Steen’ske bogtrykkeri, 1914, p 920, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120501104
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0310: Ministerialbok nr. 522A05, 1816-1832, s. 200-201
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 522/L0310: Ministerialbok nr. 522A05, 1816-1832, s. 234-235