80a Maria Knudsdatter Plesner

Maria var datter af Knud Johansen Plesner og Maria Nikolasdatter Kall, de hadde giftet[i] seg – med Kongelig Tilladelse – klokken tre om eftermiddagen, 18 februar 1766. 

Om faren fortelles:

«Knud Plesner (døpt 4. desember 1731, død 20. mai 1790) var kjøpmann i Skien. Han giftet seg i Solum 18. mars 1766 med Maria Kall (døpt 25. februar 1741 i Skien, begravet 28. februar 1786).
Knud Plesner og Maria Kall var dikteren Henrik Ibsens oldeforeldre, gjennom datteren Johanne Plesner (1770–1847). De var også foreldre til Maria Plesner (1768–1800) som var gift med eidsvollsmannen Didrich (von) Cappelen (1761–1828), Skien, i hans 1. ekteskap, og som var farmor til maleren August Cappelen.
Knud Plesner var sønn av Johan Glüsing Plesner (født 1703 i Kerteminde, Danmark og død 1735 i Skien), som innvandret til Skien fra Danmark omkring 1720, og Karen Cathrine Hind (1708–1778)».

Elisabeths mor var datter av en annen kjøpmann, Nicolay Kall, som hadde sine røtter i Flensburg i begynnelsen av århundret.

Første barn av dette paret var Karen, som ble døpt[ii] 3 januar 1767. Som fadre fikk hun Mad: Krøger; Jomf: Engelhardt; Nicolay Kall; Bendix Plesner; og Jacob Kall.

Neste barn var Elisabeth Maria som ble døpt[iii] i Skien 8 desember 1767. Som fadre hadde hun Mad: Wesseltoft; Gedske Engelhardt; Bendix Plesner; Nicolay Kall; Engelbreth Kall; og Forvalter Engelhardt.

Marias eldste søster, Karen, døde bare to år gammel og ble begravet[iv] 27 juli 1768.

Maria var tredje datter, hun kom til verden sent i 1768 og ble døpt[v] i Skien 30 desember det året. Denne gangen var fadrene Mad: Kall; Jomf. Wulff; Wesseltoft; Krøger; og Abraham Kall.

Et drøyt år senere døde Marias storesøster, Elisabeth Maria. Hun var tre år gammel og ble begravet[vi] klokken 1, torsdag[vii] 25 februar 1770.

Seks uker senere fikk Maria en lillesøster, Johanne Cathrine. Hun ble døpt[viii] 7 april 1770 og fikk fadrene Bedix Plesners Kone, Pouline Wendelboe; Uldrich Capelen; Peder Rougtved; og Bendike.

Nok en lillesøster kom til verden våren 1773. Da hun ble døpt[ix] 5 juni det året, fikk hun navnet Elisabeth Maria og fadrene Mad: Engelhard; Jomf: Brodall; Kiel Jensøn; Jochum Adzler; og Johan Plesner.

En gutt, Marias eneste bror, meldte sin ankomst året efter, og ble døpt[x] Nicolay 2 juli 1774. Fadrene var Madame Rougtved, jomfru Hansøn, Jochum Jørgensøn, Uldrich Cudrio, Poul Lieungh.

Omtrent samtidig døde Elisabeth Maria, litt over året gammel. Hun ble begravet[xi] 9 juli 1774.

Familiens siste barn var, igjen, en pike, og igjen fikk hun navnet Elisabeth Maria. Barnet ble døpt[xii] 25 januar 1777, og da var fadrene Mad: Kall; Jomf: Rougtved; Simon Zachariæsøn; Christopher Blom; og Abraham Kall.

Maria ble konfirmert første påskedag 1785, det var 27 mars dette året[xiii]. Hun er ført opp som den tredje av fire piker, i samme pulje – det var flere konfirmasjoner denne dagen – var det to gutter, så de var seks ungdommer for Presten Hr Stub denne vårdagen, han var kommet til sognekallet bare et år i forveien[xiv].

Knapt to år senere giftet Maria seg. Den utvalgte – sikkert av faren heller enn henne selv – var Dideric von Cappelen junior. De hadde bevilling, og ble viet[xv] klokken 4 ½ Eftermiddag 2 januar 1787.

«Dideric var kjøpmann, sagbrukseier og skipsreder i Skien, og bror av Peder von Cappelen. Han eide store eiendommer i Telemark, blant annet Gimsøy kloster. Han var av en meget fremstående familie: Didrich von Cappelen var sønn til Diderich von Cappelen (1734–1794) i ekteskap med Petronelle Juell, og bror til bl.a. grosserer og jernverkseier Peder von Cappelen, Drammen, grosserer Ulrich Fredrich von Cappelen, Porsgrunn, Cathrine von Cappelen gift med statsråd Carsten Tank, Rød herregård, og Realf von Cappelen, Borgestad gård. Didrich hadde bl.a. gjennom ektefellen til broren Ulrich Fredrich, Benedicte Henrikke Aall, nær tilknytning til slekten Aall med hennes brødre Jacob, Niels og Jørgen Aall. Stattholder Severin Løvenskiold var deres fetter gjennom moren, Benedicte Henriette Løvenskiold født Aall[xvi]«.

Maria og Dideric fikk sitt første barn i Skien hele syv år senere. Petronelle Christiane kom til verden 31 mars 1794 og ble hjemmedøpt 6 april. Dåpen ble stadfestet i Skien Kirke 29 april samme år. Da var fadrene Mad: Christiana von Cappelen; Mad. Dortea Sal. Jørgensens; Jfr. Johanne Catharina Plesner; Did. von Cappelen Sen.; Gregers Sørban [?]; Uldrich von Cappelen; Johan Ditlev Borthing; og Nicolai Plesner.

Efter dette gikk det nesten syv år før de fikk sitt neste barn, Petronelle Christiane. Hun kom til verden 31 mars 1794. Hun ble hjemmedøpt 6 april, og fikk dåpen[xviii] stadfestet i kirken 29 samme måned. Da var fadrene Mad Christiana con Cappelen; Mad Dortea Sal: Jørgensens; Jfr. Johanne Katharina Plesner; Didr von Cappelen sen:; Gregers Serban; Ulr. fød von Cappelen; Ditleb Bortling; og Nicolai Plesner.  

Året efter fikk de en sønn, han ble født 10 juli 1795. Da han ble døpt[xix] 7 august fikk han fadrene Mad: Elen Elis: von Cappelen, dB Henr von Cappelen; Jomf. Cathr. v. Cappelen; Jacob Juul; Ulr. v. Cappelen; Realph R. Ording; og Henric Ibsøn.   

Året efter fulgte Maria Elisabeth. Hun så dagens lys 29 oktober 1796 og ble døpt[xx] 7 november samme år. Denne gangen var fadrene Mad. Dortea Jørgensen; Jomfr. Anna W. Jørgensen; Komf. Elisabeth Plesmer; Hr Capitn Krebs; Jacob Aal; Form: Høeg; og Nicolai Plesmer.

Maria Plesner

Neste gang ble det en gutt igjen, og han fikk navnet Knud efter morfaren da han ble døpt[xxi] 9 november 1797. Ved den anledningen ble fadrene Mad. Ibsens; Mad: Anne Plesmers; Jomf: Elis: Jerbæck; Major Rehbinder; Cancellieraad Schlanbusch; Jens Kiil; og Johan Plesner.

Inger Jørgine ble døpt[xxii] 28 mars 1799. Fadrene var Fr Rehbinder; Mad: Juliana Plesner; Jfr. Bentsen; Krigs Raad Grønvold; P. Flood; og H. Bredsdorff.

Og så, et siste barn for Elisabeth Marias del, da Peder kom til verden mot slutten av mars 1800. Han døde før han kunne bli båret til dåpen, og fødselen må ha vært vanskelig, for den tok livet av Elisabeth Marie også.

Mdme Maria von Cappelen ble begravet[xxiii] «med fuld Ceremonie og nye födde Søn Peder» 8 april 1800. Hun ble 31 år gammel.


[i] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 64-65
[ii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 170-171
[iii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 174-175
[iv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 332-333
[v] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 176-177
[vi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 334-335
[viii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 180-181
[ix] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 188-189
[x] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 192-193
[xi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 340-341
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061207020572
[xii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 200-201
[xiv] Bastian Svensen / Norsk slektshistorisk forening: Prestearkivet, mikrofilm 1-2, p 210/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[xv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 82-83
[xviii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 158-159
[xix] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 164-165
[xx] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 170-171
[xxi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 176-177
[xxii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 182-183
[xxiii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 352-353