l Ulrike Eleonore Heegaard

Ulrike Eleonore skal[i] være kommet til verden i Larvik omkring 1735 – en tid da kirkebøker ikke finnes for denne byen, slik at hennes opphav og familie er hyllet i mørke. Foreldrene var Ole Christian Heegaard, forvalter[ii] – i 1747 – forvalter over grevskabet Laurvigen, og hans kone Anne Cecilie Berg.

Hun skal[iii] ha hatt to, kanskje flere søsken: Sophie Magdalene – muligvis en tvillingsøster – og Hans Jørgen.

Ulrike Eleonore giftet seg med Magnus Hesselberg, men hvor når de ble viet er ikke slått fast.

Ulrike[iv] og Magnus[v] bodde antagelig i Larvik i 1762, da manntallet for ekstraskatten ble tatt opp. De synes ikke å ha hatt noen barn på denne tiden, så de var kanskje forholdsvis nygifte.

Senere dette året fikk Ulrike, visstnok[vi], sønnen Iver Magnus, den senere Eidsvoldsmannen.

Noe mer er ikke kjent om Ulrike, bortsett fra at hun døde utpå vinteren 1789 og ble begravet[vii] 27 februar dette året. Det vil si, selv her er det usikkerhet – hun nevnes ikke med fullt navn, det er «Madme Heegaards Liig» det dreier seg om – men det virker overbevisende nok.


[ii] Hesselberg, F.M.; Kjøpstaden Larviks kommunalpolitik og byens ledende mænd. Første avdeling : Perioden 1671 til og med 1874; Larvik : Jarlsberg og Larviks Amtstidende, 1920; p 22; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014060638065
[iv] Byregnskap, nr. 183.1, Larvik m/ Sandefjord, 1762-1768: Ekstraskatt 1762; https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000108168
[v] Byregnskap, nr. 183.1, Larvik m/ Sandefjord, 1762-1768: Ekstraskatt 1762; https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000108167
[vii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 197