liv Ingebor Teisdatter Stuland

Ingebor ble født på Stuland, rundt en mils vei sydvest for Lyngdal. Hun ble døpt[i] i gamle Lyngdal kirke – et middelalderbygg som ble revet i 1847[ii] – 19 januar 1736. Fadrene hennes var Berte og Stille Bøstevold; Stille Scharsten; og Jacob Kaarigstad.

Foreldrene var Teis Jacobsen Stuland og Berte Larsdatter Kaarigstad; de hadde trolovet seg 20 februar 1726. Som kausjonister hadde de Ola Jacobssen Skirstad; Willum Ommundsen Skarsteen; Niels Simonsen Furreberg; og Torgi Carlsen Holterland. Vielsen[iii] fant sted 3 pinsedag – 11 juni[iv] – samme år.        

I bygdeboken for Lyngdal[v] man lese dette om familien:

          «Teis Jakobsen Stuland, f. ca. 1701, d. 1784, g. 1726 i Spind m. Berte Larsdtr. Kårigstad, f. ca. 1711, d. 1791. Barn: Anna f. ca. 1729 (g. 1750 m. Salve Torkildsen Rosfjord, Lyngdal), Berte (g. 1753 m. Povel Madsen Revsvoll, Øvre Berge i Lyngdal), Ingeborg, f. 1737 (g. 1755 m. Torkild Nilsen Høyland), Katrine f. 1740 (g.1) 1759 m. Rasmus Styrmersen Ullerøy, Spind, g.2) 1771 i Spind med Torkil Åselsen Dåreid, Åselene f. 1743 (g. 1770 m. Østen Kolbeinsen Lerviga, til Kvålsvig), Sissel 1747-1752, Jakob f. 1752 (se nedenfor).

          Ved pinsetider 1768 var det brann på Stuland. Ilden skulle angivelig være forårsaket av «et Quinde Menniske» ved navn Berte Olsdatter, som var «paakommet Raserie». Teis Jakobsen hevdet å ha lidt store tap ved brannen og saffet seg tingsvitne om ulykken på sommertinget året etter i håp om å oppnå midlertidig skattefrihet.

          Teis Jakobsen Stuland var ellers blant de rikeste bøndene i bygda. I 1743 svarte han formueskatt av 75 rdl. i gods, 6. rdl. i bearbeidet gull, 10 rdl. i bearbeidet sølv og 300 rdl. i utlånte penger. Ved skiftet i 1784 kom bruttoformuen opp i over 1.805 rdl. Derav var utestående gjeld for vel 1.380 rdl. og løsøre for ca. 345 rdl. Avdøde hadde tolv år tidligere overdratt halve garden til sønnen Jakob, og den øvrige halve garden 7 ½ eng) ble verdsatt til 80 rdl.»

Første barn, Anna, kom til verden mer enn to år efter at foreldrene hadde giftet seg, men dåpen hennes er ikke funnet – ennå. Søsteren Bertes dåp er heller ikke funnet.

Ingebors lillesøster Catrine, derimot, er vel dokumentert: hun ble døpt[vi] 10 april 1740[vii] og hadde da som fadre Sidsel og Osne Daarøn; samt Ole Viestad i Spind Sogn.

Enda en lillesøster, Sidzela, ble døpt[viii] 12 mars 1747. Fadrene hennes var Berte Jacobsdatter Kaarigstad; Maglie Stueland; Ole Viaasdal; Stillu Scharfsteen; og Simund Kaarigstad.

Sidzel døde som småpike, bare fem år gammel, og ble begravet[ix] 27 februar 1752.

Sistemann i denne flokken var Jacob: han ble døpt[x] 31 mars 1752. Fadrene hans var Berte Jacobsdater Kaarigstad; Magly Stueland; Salve Rosfjord; Povel Refsvold; og Simon Kaaringstad.

Flere andre barn er nevnt i ulike indekser[xi]: Berte; Åselene; og Anna – men ingen av disses dåp er funnet i kirkebøkene.

Ingebor burde vært konfirmert tidlig i 1750-årene, men protokoller over dette er ikke bevart i Lyngdal.

Uansett: gift ble hun, da hun var omkring 19 år gammel. Hennes tilkommende var Torchel Nielsen Høyland i Oustad Sogn. De ble trolovet 11 april 1755, og hadde da som kausjonister Niels Høyland og Ole Nakkestad. Vielsen[xii] fant sted 27 juni – om det var samme år eller det følgende er ikke helt klart.

Det skulle bli adskillige barn i dette ekteskapet, men flere levet ikke opp.

Litt er fortalt om mannen i bygdeboken[xiii]:

«Torkild Nilsens bruk

        Torkild Nilsen Høyland, f. 1734, d. 1778, g. 1755 m.  Inegborg Teisdtr. Stuland, f. 1737, d. 1802. Barn: Nils f. 1756 (trolig d. liten), Ester f. 1759 (trolig d. liten), Ester f. 1760 (trolig d. liten), Nils f. 1761 (trolig d. liten), Berte 1763-1807 (ugift), Nils f. 1767 (se nedenfor), Ester 1770-1773, Theis Jakob f. 1774 (til Lundegård).

        Det ble skiftet etter Torkild Nilsen i 1779. Enka Ingeborg Teisdtr. trolovet seg i april 1788 med Reier Torjussen Høye fra Øyslebø, men trolovelsen ble hevet i oktober samme år. Slkt var en ganske alvorlig affære på denne tida, og i kirkeboka har presten skrevet en lengre utredning om årsakene til bruddet».

Første barnet var altså Niels; han kom til verden senvinteren 1756 og ble døpt[xiv] 7 mars det året. Som fadre fikk han Hele Høyland; Anne Jacobsdatter Høyland; Berthe Olsdatter Viisdahl; og Niels Christen Høyland.

Ester så dagens lys på forsommeren 1759 og ble døpt[xv] 17 juni. For henne ble fadrene Helene Rasmusdatter Høyland; Anna Jacobsdatter Høyland; Rasmus Elefsen Høyland; og Niels Nielsen Høyland.

Ester – den annen – meldte sin ankomst tidlig om høsten 1760 og ble døpt[xvi] 21 september. Denne gangen var fadrene Ingeborg Colbensdatter Høyland; Anna Jacobsdatter Høyland; Gunvor Knudsdatter Høyland; samt Christen og Tolly Ejlefsen Høyland.

Den andre Nils’en ble født om høsten og døpt[xvii] 1 november 1761. For ham valgte man fadrene Helene Høyland; Anne Jacobsdatter Høyland; Grete Helene Høyland; samt Niels og Christen Høyland.

Berte viste seg første gang utpå vinteren 1763 og ble døpt[xviii] 20 februar. Da var fadrene Helene Rasmusdatter Høyland; Anna Jacobsdatter Høyland; Christen Nielsen; og Rasmus Rasmussen Høyland.

Niels den tredje lot vente på seg, men ble født tidlig på våren 1767 og døpt[xix] 16 april. Niels’ fadre var Helene Høyland; Marthe Torkildsdatter Høyland; Ester Høyland; samt Christen og Niels Høyland.

Det ble en tredje Ester også: hun skal ha sett dagens lys i 1770, men denne dåpen er ikke funnet.

Helt til slutt i flokken ble det en gutt, Theis Jacob: det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. Han ble døpt[xx]  9 oktober 1774, og som fadre fikk han Anne Maria Stuland; Jacob Stuland; Tosten Høyland; AnnMaria Høyland; og Tønnis Salvesen Rosfjord.

Med andre ord: selv om begravelsene ikke er funnet, ser det ut til at Ingebor født minst åtte barn – og mistet fem av dem som meget små.

En digresjon kan være i orden: en Dinka-kvinne som ble intervjuet av en Røde Kors-medarebider i midten av 1980-årene, fikk spørsmålet om hun ikke følte sorg når barna henne døde, som de hadde gjort i den hungersnøden de nettopp hadde opplevet. «Hvis jeg skulle gråte over hvert barn», svarte hun, «fikk jeg ikke sett efter de levende». Det var kanskje slik Ingebors liv fortonte seg.

Ingebor ble enke da mannen døde i 1778. Torkild Nilsen Høyland gikk bort senhøstes 1778 og ble begravet[xxi] 22 november det året – bare 44 år gammel. Selv var hun 42 og hadde små barn.

Likevel gikk det nesten 5 år før hun trolovet[xxii] seg på ny, med Rejer Torjesen Høye fra Øyslebø. Noen kausjonister er ikke nevnt, men som bygdeboken fortalte, ble forholdet avviklet: de to ble adskilt 23 oktober samme år.

I 1801[xxiii] finner man Ingeborg Theisdatter hjemme på Stuland, hun er overhode for en av åtte husstander på gården og beskrives som «Huusmoder», «Enke 1 te gang» og «Gardbruger». Sammen med henne bor sønnen Theis Jacob – han «Fører 1 fragt baahd» – og hans kone Sara Jacobsdatter: med sine 22 år er hun fire år yngre enn ham. De var fetter og kusine. Datteren Berte bodde også hjemme hos moren; hun var nå 37 og «Svagelig».

Men nå var Ingebor en eldre kvinne, og skulle ikke leve så svært my lenger. Hun døde sommeren 1802 og ble begravet 27 juli.


[i] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 31
[iii] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /3, 1726-1751, s. 2-3
[v] Lian, Oddleif / Klev, Ådne Fardal; Lyngdal. [5-6] 2 : Austad : gard og folk; pp 391-392; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091308043
[vi] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 41
[vii] På dagen 215 år før forfatteren av disse linjer ble døpt i Sjømannskirken i Göteborg.
[viii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 72
[ix] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1750-1803, s. 5
[x] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 96
[xii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1727-1815, s. 68-69
[xiii] Lian, Oddleif / Klev, Ådne Fardal; Lyngdal. [5-6] 2 : Austad : gard og folk; p 324; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091308043
[xiv] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 113
[xv] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 127
[xvi] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 136
[xvii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 143
[xviii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 154
[xix] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 180
[xx] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1727-1779, s. 209
[xxi] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1750-1803, s. 40
[xxii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1727-1815, s. 132-133
[xxiii] Folketelling 1801 for 1032P Lyngdal prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058341002371