lv Dorothea Sophia Jonsdatter

Dorte Sophia ble født i 1743 og døpt[i] i Mariakirken i Skien – ødelagt i en brann i 1776 – 4 oktober det året. Fadrene hennes var Trygge Helgesens Enke; Jacob [NN]s datter; Lars Knap Hansen [?]; og [NN] Larsen [?].

Faren het Jon Jacobsen, kanskje var han snekker. Moren var Maren Tygesdatter. De hadde giftet seg noen år tidligere. De ble viet[ii] «i Forsamlingen» 5 februar 1739.

Sitt første barn fikk de om høsten samme år. Sønnen Tyge – Dorotheas eldste bror – ble døpt[iii] 27 september 1739. Fadrene han fikk var snekkeren Jacob [NN]s Kone; Aslak Magnussens Datter; Kristine [NN]; Jacob [NN]; Tollef [NN]; og snekkeren Andreas Jacobsens sønn [?].

Året efter ble det nok en gutt. Jacob så dagens lys mot slutten av 1740 og ble døpt[iv] 28 desember dette året. Denne gangen var fadrene [NN] Klokkers Kone i [XX]; Rasmus Nielsen eldste [?] datter; Apotheker Wolf Frans Caspersen; og Kield Jensen.

Så fulgte altså Dorothea Sophia og, to år efter henne, en gutt til: han fikk navnet Jacob så det er nokså sannsynlig at han som kom til verden i 1740 var gått bort som ganske liten gutt. Noen begravelse er ikke funnet.

Den annen Jacob meldte sin ankomst utpå høsten 1745 og ble døpt[v] 17 oktober. Fadrene ble Lars Hansen Jahnsbakkens Kone; Ole Audunsen Schomagers Datter; Lars Hansen; Torsten Jensen Schomager; og en [NN] Snedkers Sønn af [NN].

Antagelig levet heller ikke denne gutten opp, for allerede 12 oktober 1749 ble en tredje gutt døpt[vi] med dette navnet. Den tredje Jacob fikk fadrene Lars hansen Jahnsbakkens Kone; Maren Hartvigsdatter; Lars Hansen; Anders Jacobsen; og snekker Jacob Hartvigsen.

Begge de to siste søsknene var gutter. Christian Friderich ble døpt[vii] 28 desember 1751. Denne gangen valgte John og Maren fadrene Borgm Knutsens [?] Kiæriste; Jomfr. Marthe Jørgensdatter; Stads Capt. Christen Morland; Stats Lieutenant Christian Bugge; og Stats Lieutenant Børger Halvorsen, som meldte forfall.

Yngstemann og attpåklatt var Marcus Smith. Han ble døpt[viii] 14 januar 1755. Fadrene var Helvig, Hr Marcus Smithes; Helene Sophia Smith; Niels Marchussen Smith; Jens Marchussen Smith; og Severin Friderichsen Green.

Dorothe Sophia ble konfirmert[ix] først da hun var rundt atten år gammel, i 1761. Hun er ført opp som nummer to av de syv pikene som ble konfirmert av Hr Provsten Bloch; det var seks gutter.

Dorothea giftet seg da hun var omkring 20 år gammel. Hun valgte seg – eller han ble valgt for henne – en kar som het Daniel Jensen. De hadde kongelig bevilling og ble viet[x] klokken åtte om morgenen hjemme i huset, 27 august 1773.

Glassmester Daniel Jensen Erichstrup var enkemann, han hadde tidligere vært gift med Aleth Marchusdatter Smith; hun døde i begynnelsen av året og ble begravet[xi] med full seremoni 13 januar 1773. Skiftet[xii] efter henne nevner bare en arving utenom Daniel, og det er en åtte dager gammel datter, Helvig. Skiftet ble registrert 7 januar, og tok en tid å få avsluttet, det skjedde ikke før 7 februar 1776. Aleth var 40 år gammel da hun døde, og det er vel sannsynlig at det var følgene av Helvigs fødsel som tok livet av Aleth.

At Daniel giftet seg såpass kort efter at Aleth døde var sikkert ikke helt uavhengig av at Dorothea nedkom med sitt første barn, en gutt, allerede i slutten av 1773. Han fikk navnet John Jacobsøn da han ble døpt[xiii] 22 desember. Fadrene hans ble Jomfr. Agnete [NN]; Jomfr. Winther; Bendeke; Steenum; og Friderick Jensøn.

To år senere skulle hun få en gutt til: Jens, den senere Eidsvoldsmannen. Han ble døpt[xiv] 17 november 1775 og fikk fadrene Mad: Petter Boyesens; Jomfr. Brede; [NN] Larsen; og Hans Lund.

Så, til slutt, ble det to piker. Den ene var Alette Marine Severine; hun ble døpt[xv] 29 September 1778. Som fadre fikk hun Stenums Enke; Jomfr. Jepsøn; Friderich og Marius Jonssønner; og Mons. Lund.

Den yngste i flokken var Else Catharina, født i 1781. Da hun ble døpt[xvi] 14 april var fadrene hennes Madme Johnsen; Jomfr. M. Hoffgaard; Hans Abrahamsen; Wiibe; og Marius Smith.

Dorothea Sophia ble ikke svært gammel. Hun døde 1798: «Daniel Erichstrups Kone» ble begravet[xvii] «med Fuld Ceremonie» 23 mai. Hun var 52 år gammel – sier kirkeboken. 55 er vel nærmere sannheten.

[i] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 138
[ii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 39
[iii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 127
[iv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 131
[v] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 143
[vi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 155
[vii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 161
[viii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 172
[ix] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 384-385
[x] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 70-71
[xi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 338-339
[xii] Skifteregister for Skien byfogd 1666-1808; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000503456
[xiii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 190-191
[xiv] SAKO, Skien kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1756-1791, s. 93
[xv] SAKO, Skien kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1756-1791, s. 96
[xvi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 216-217
[xvii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 348-349