lviii Marte Eriksdatter Skjævesland

Marte skal være født omkring 1730, men kirkebøkene for Øyslebø Kirke for den tiden Marte og søsknene kom til verden mangler opplysninger om dåpshandlinger. Det følgende er, derfor, basert på bygdeboken[i]:

Der opplyses det at Martes foreldre var Erik Torgison Vestre Midthus Skjævesland, rundt 31 år gammel da Marte så dagens lys, og gift med Guri Willumsdatter Usland, som var noen år yngre. De giftet seg antagelig i midten av 1720-årene, for første barn – sønnen Torje – meldte sin ankomst i 1727. Året efter fulgte Willum, og så Marte.

Marte fikk en lillesøster, Anna, i 1736, og en til i 1739: det var Asborg. Lillebroren Simon kom til verden 1741, og yngstesøsteren Helga i 1743.

Familien Marte ble født inn i var rimelig vel-etablert, rent økonomisk, i det minste er det inntrykket man får av denne beskrivelsen[ii] av farens virksomhet:

        «Erik kjøpte i 1727 Øyslebø kjørke sine 6. eng. for 50 Rd. og sat så med heile garden, bortsett frå ein part som stod i pant, og så naturligvis krongodset».

Man får egentlig, med andre ord, lite å vite om Martes barndom og ungdom, annet enn den allmenne bakgrunnen.

Marte giftet seg da hun var omkring 22 år gammel. Hun og Soldat Haagen Olsen ble trolovet[iii] – på Prestegården – 6 juli 1753. Kausjonistene var Niels Torekildsen Usland og Thore Christensen Usland – ingen av dem var skrivekyndig og undertegnet derfor med bumerket sitt. Nøyaktig når vielsen fant sted er ikke kjent, men efter vanlig skikk på denne tiden var det nok bare noen uker senere.

Bakgrunnen for ekteskapet er også beskrevet i bygdeboken[iv], og er – typisk nok for tiden – knyttet til eiendomsforhold og slekt, fortellingen tar utgangspunkt i Haagens mors død:

        «Haagen fekk bruket for 90 Rd. og folloug til faren. Det tyder på at skiftet i 1753 er både dødsskifte etter mora og oppgjevingsskifte etter faren.

        Det er og trulig samstundes eller like etter at han gifta seg med Marte Eriksdatter. Dette var eit svært fornuftig ekteskap sett ut ifrå eigedomstilhøva på garden. På Yttre Usland hadde nemlig i 1738 Ola Willumson arava foreldra. Den halve huda i Midthus og det halve geitskinnet i Birkeland og 1/16 i Fladaasen selde han til systera Guri og mannen hennar, Erik Torgison Skjævesland. Dette er foreldra til Marte.

Ein må tru at det nå var greitt for Haagen å få leiga den parten som verfaren dermed sat med. I 1759 kjøpte han dette av verfaren og verbroren Willum Erikson i Aasen (Høgsaas) for 155 Rd. Og i 1766 kjøpte han odels- og åsæteretten til det same for 102 Rd.

        Det blei litt att og fram med parten i Birkeland, men ende på visa vart likevel at Haagen og Marte samla bruket, 1 h. i Midhus Usland og ½ gsk. i Birkeland.

        I samband med salget i 1759 blei det synfaring på Usland. «Gaarden agre befines i maadelig stand, og paa dem alle kand avles fra 10 til 12 Tønder Korn aarlig. Engen findes i saavidt god stand og paa alt Godset kand fødes fire voksne Nød og noget lidt Fenner, samt halv Hestefoer.

        Af Skoug findes ikke videre end lidt til Husebjergsel og lidt til Udslag»».

Hun skulle få adskillige barn: syv av dem er nevnt i bygdeboken[v]:

Maren så dagens lys i 1756; og Ola i 1758. Erik – oppkalt efter morfaren og, 45 år senere, Eidsvoldsmann – i 1759. Erik ble fulgt av Eiliv i 1764; Torgi i 1768; Guri i 1770; og Haagen i 1774. Andre kilder sier at Ole ble født i 1759, og Erik i 1761.

Det som er påfallende med denne flokken: at det ikke er lykkes finne noen av dåpshandlingene i de aktuelle kirkebøkene. Ikke ett barn: antagelig er forfatteren på feil villspor!

Marte ble enke forholdsvis tidlig, da Haagen druknet i åna ved Storøy 15 november 1773[vi].

«Skiftet[vii] etter Haagen viser 67 Rd. til deling, garden var ikkje taksert. Han hadde både bibel og huspostill. Marte åtte mellom anna eit brudeliv med 18 sylvknappar (1 Rd. 2 ort). Eit sylvstaup var setta til 3 Rd. 2 ort. Buskapen var: 5 kyr, 3 kviger, 5 sauer, 1 ver, 3 lam 3 geiter og eit kje».

Efter dette ser man ikke synderlig til henne i kildene: kvinner satte gjerne ikke synderlig merker efter seg i den sammenhengen.

En begivenhet i livet hennes var at sønnen Erik – skoleholderen – giftet seg. Bruden var Gunhild Olsdotter, en kvinne hvis opphav er i skygge. Vielsen[viii] fant sted 16 juni 1788.

I 1801[ix] finner man Marthe Eriksdatter på gården Utsland, der hun lever som enke efter første ekteskap og har sitt opphold av gården. Gården er sønnen Erik Haagensens nå, han er 40 år gammel og gift med Gunnhild Olsdatter, som er tre år yngre enn ham.

Gunnhild og Erik har flere barn: Marthe (10); Marie (7); Marie (5); og Siri (2). I tillegg består husstanden av Erichs niese, Haagen Thorkildsen (16) og husbondens søster, Guri Haagensdatter (29) – disse to må tjene til livets opphold og «Gaar begge i dagleye».

Hvordan Marte levet de neste årene – hun var jo ikke helt ung lenger – er ikke direkte kjent, men hun gikk vel svigerdatteren til hånde, hjalp med dyrene og barna, og drev med litt håndarbeid, kan man spekulere, og så var det alltids noe med menigheten for de som hadde lyst – og, ikke å forglemme, nabokoner og personlige venninner.

Når Marte gikk bort er ikke kjent.


[i] Sveinall, Paal; Øyslebø : gard og ætt. 2; Sogenemnda i Marnardal, 1976; p 125; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[ii] Sveinall, Paal; Øyslebø : gard og ætt. 2; Sogenemnda i Marnardal, 1976; p 125; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[iii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1720-1793, s. 42
[iv] Sveinall, Paal; Øyslebø : gard og ætt. 2; Sogenemnda i Marnardal, 1976; p 248; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[v] Sveinall, Paal; Øyslebø : gard og ætt. 2; Sogenemnda i Marnardal, 1976; p 248; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[vi] Sveinall, Paal; Øyslebø : gard og ætt. 2; Sogenemnda i Marnardal, 1976; p 247; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[vii] Sveinall, Paal;1976 ;Øyslebø; Sogenemnda i Marnardal; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[viii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 37-38
[ix] Folketelling 1801 for 1020P Holum prestegjeld. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058338001501