lxix Berthe Syversdatter Harildstad

Berthe kom til verden tidlig i 1739 og ble døpt[i] Septuagesima-søndag – 25 januar[ii] – dette året. Fadrene hennes var Simon Baarstad; Thore Olsen Lunde; Ane Schieldrup Treschow; Ingelov Aasorn; og Gunild Hansdatter.

Foreldrene hennes var Syvert Torgersen Aasorn og konen Eldri Olsdatter – hvornår de giftet seg er ikke kjent, og kirkebokserien begynner først i 1739.

Syvert og Eldri fikk visstnok[iii] sitt første barn i 1734, en gutt som fikk navnet Torger – men hans dåp er – av åpenbare grunner – ikke funnet. Neste kjente barn var Berthe.

Så fulgte Ragnhild, Berthes lillesøster. Hun så dagens lys rundt helt i begynnelsen 1742 og ble døpt annensøndag efter Hellige Tre Kongers dag – 14 januar[iv] – dette året. Fadrene hennes var Ole [NN]; Erick Moen; Frans Aasorn; Ane Schielderup; og Ingelov Aasorn.

Marit kom til verden i begynelsen av desember og ble døpt[v] 2 søndag i advent – 8 desember[vi] – 1748. Denne gangen var fadrene Ole [NN]; Rasmus [NN]; Aasta Vuggum; Ingri Moen; og Anne Hansdatter.

Berthes lillebror Ole meldte sin ankomst om våren, og ble døpt[vii] 3 påskedag – 16 april[viii] – 1753. Fadrene ble Just Aasaaren; Hans [NN]; Ole Povelsen; Marit Soltjøn; og Ragnild Aasaaren.

Det skal[ix] ha vært et barn til, Kari, som kanskje er hun som opptrer i folketellingen i 1801[x] som «Enke efter 1ste ægteskab» på gården Strand Nordre, der hun hadde føderåd. Men dette er nokså usikkert.   

Berthe ble konfirmert[xi] i Vågå kirke 2 søndag efter påske – 24 april[xii] – 1753. Hun er oppgitt å være 16 år, som er en mild overdrivelse, og er ført opp som den andre av de 23 pikene i kullet; medregnet guttene var de 42 ungdommer for presten denne vårdagen.

Berthe var kanskje en litt fremmelig ung dame, eller kanskje var foreldrene ivrige – hun ble trolovet[xiii] allerede 7 april 1754, da hun var straks over 15 år gammel – med Tord Hansen. Kausjonistene deres var Gulbrand Borgstad og Christen Bjørnstad. Vielsen fant sted 18 juni.

Første barn fikk hun et drøyt år senere da Hans kom til verden et stykke ut på høsten. Hans ble døpt 24 søndag efter trefoldighet – 9 november[xiv] – 1755. Fadrene var Povel Tolfsted [?]; Gulbrand Baarstad; [NN] Aasaaren; Guri Sandbor; og Marit Øvre Bjørnstad.

Så fulgte Ole, han ble døpt[xv] sexagesima-søndagen – 29 januar[xvi] – 1758. Denne gangen var fadrene [NN] [NN]; Just [NN]; Torjer [NN]; Ragnild [NN]; og Rønnoug Moen.

Sønnen Siver så dagens lys tidlig om høsten: han ble døpt[xvii] 13 søndag efter trefoldighet – 31 august[xviii] – 1760. Berthe og Tord valgte nå fadrene Tord [NN] og Qvinde; Guttorm Hvoringstad [?]; Ole Bjølstad; og Ambjør [NN].

Den senere Eidsvoldsmannen, Poul, ble døpt[xix] «Søndag efter Jul» – 29 desember[xx] – 1764. Fadrene var Andreas [?] Eide [?]; Ole [NN]; Iver Houge [?]; Ragnild Poulsdatter; og Berit [NN].

Efter Poul ble det to piker. Den første av disse var Kari, som ble døpt[xxi] 10 søndag efter trefoldighet – 23 august[xxii] – 1767. Karis fadre var Christian [?] Eide [?]; Knud [NN]; Amund Harrildstad; Ragnild Harrildstad; og Imbjør Brænden.

Datteren Barbro ble født utpå høsten 1766 og døpt[xxiii] 22 søndag efter trefoldighet, 22 oktober[xxiv] dette året. Fadrene var Ole [NN]; Amund Harrildstad; Fridr: [NN]; Ragnild Harrildstad; og Imbjør Brænden.

Og, til slutt, en gutt igjen: Simen. Han lot vente på seg i tre og et halvt år efter Barbro og ble døpt midtfaste-søndagen, Letære – 29 mars[xxv] – 1772. Denne gangen var fadrene Tord Biølstad; [NN] Harringstad; [NN] [NN]; Ragnild Harrildstad; og Imbjør Brænden.

Det sies at Berthe døde samme år, men noen slik begravelse er ikke funnet i kirkeboken for Vågå.


[i] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 1
[v] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 19
[vii] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 28
[x] Folketelling 1801 for 0515P Vågå prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058252000234
[xi] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 234
[xiii] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 104
[xv] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 37
[xvii] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 41
[xix] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 50
[xxi] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 55
[xxiii] SAH, Vågå prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1739-1810, s. 59