lxviii Anna Esther Stuhlmann

Av Eidsvoldsmennenes mødre, er det få som er så lite kjent som Anna Esther. Hun var antagelig fra Altona, nær Hamburg men den gang under dansk herredømme, og født – kanskje – en gang i 1740-årene.

Anna Esther giftet seg med en norsk offiser, som er omtalt i Ovenstad[i]:

        “Hegermann, Cay Ditlef. – F. 13/5 1733 i Norge. – Kom i tjenesten som sersj. 16/7 1745, men var i 1748 korp. ved 2. Akh. nasj. inf.regt. – Fyrv.s kar. 28/4 1751. Virk. fyrv. ved Fr.stens artill.komp. 13/12 1752. – Sek.-lnt. ref. ved Rømelings gev. inf.regt. 12/10 1754. Virk. sek.lnt. der 19/2 1755. Pr.lnt. 29/4 1760. Kpt. og komp.chef ved samme regt. 13/8 1760. – Maj.s kar. 21/10 1774. – Maj.s kar. 21/10 1774. – Tersmaj. 18/12 1782. – Chef for et av de nye Trondhjemske gren.komp.er 1/10 (1/9?) 1786. Prem.maj. ved N.fjeldske gev.inf.-regt. 22/8 1788. Fortsatt til 2. Akh. nasj. inf.regt. 17/4 (1/5?) 1789 som prem. maj og chef for 2. gev. gren.komp. – Obl. v. Opl. nasj. inf.regt. 11/12 1789. – Avskjed 8/1 1790. – Krigskom. i Vesterl. distrikt 1795/1799. – Død 30/9 1800 på Moss. Gift 1763 med Anna Esther, f. Stuhlmann fra Altona, død 30/8 1778».

Efter at de hadde giftet seg fikk de nokså snart sønnen Diderich, i Altona – han skal[ii] være døpt 6 desember 1763. Denne sønnen, den fremtidig Eidsvoldsmannen, skulle også bli offiser og omtales som sådan av Ovenstad[iii]:

        Hegermann, Diderich. – F. 6/12 1763 i Altona i Holsten. – Sønn av kpt. Cay Ditlef Hegermann og Hustru Anna Esther, f. Stuhlmann. – (Foreldrene opholdt sig bare midlertidig i Altona, da Diderich blev født.) – Kom i tjenesten ca. 1776. Kadett ved danske Landkadettkorps 7/6 1775 …».

Akkurat når Anna Esther og familien flyttet er ikke kjent, men våren 1765 finner man dem i Halden, der sønnen Johan Hendrich kom til verden 30 april dette året.  Da ha ble døpt[iv] – kanskje i Idd Kirke – 18 mai var fadrene Frue Obristinde Løvenschiold; Frue Captn Hirsch; Frøken Anne Magrethe Rosing; Hr Captn Rich; Hr Captn Budde; og Hr Captn Thoms.

Halvannet år senere fikk Anna Esther sitt tredje barn, en sønn denne gangen også. Casper Friderich ble døpt[v] 6 november 1766. Denne gangen var fadrene Frue Captn Thoms; Madme Kierstimoe; Jomfr Schierdall; Hr Leutenant Bornemann; Hr Lieutnant Thoms; og Hr Lieutenant Hegermann.

Datteren Anne Ester ble døpt[vi] 18 mai 1768. Hennes fadre ble Frue Captn Riche; Frue Thome; Jomfr Trine Leth; Hr Major Heide; Hr Major von Weinagel; og Hr [NN] Sr Lange.

Året efter ble det en gutt igjen: Friderich Christian Otto ble døpt[vii] 28 juli 1769 og fikk fadrene Frue Captn von Oldenburg; Madm Lange; Jomfr Anne Leth; Hr Major Blix; Hr Leutenant Grøn; og Hr Leutenant Hergermann.

Det ser ikke ut til at det blitt noen flere barn.

Og, selv om kirkebøkene ikke finnes i så henseende: det sies[viii] at Anna Ester døde i 1778.


[iv] SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1758-1791, s. 72-73
[v] SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1758-1791, s. 88-89
[vi] SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1758-1791, s. 108-109
[vii] SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1758-1791, s. 120-121