lxxii Ingebjørg Kjetilsdotter Lande

Ingebjørgs opphave er nokså utydelig: i og med at hun giftet seg i 1740 er det naturlig å anta hun da var over 15 år gammel – og altså født før 1725, med andre ord før det finnes kirkebøker i Bygland.

Reidar Bollings bygdebok[i] nevner – under avsnittet om Nedre Lande – en person kanskje kunne være hennes far:

«Ketil Gunnarson, f. 1700, d. 1773, fekk garden etter faren. Kona hans heitte Anlaug Åsmundsdotter. I 1764 holdt han follogskifte og let sonen få garden.

Gunnar Ketilson var fødd 1735 og døydde i 1793. Fyrste kona heitte Anne Olavsdotter, andre kona Tone Halvorsdatter. Deet var ein bymann som åtte skogen i Grimsdalen. 1755 vart Gunnar Ketilson stemnd for retten avdi han hadde hogge i skogen og drive med tjørebrenning deroppe».

Det er mulig at fødselsåret for Gunnar Ketilson er en trykkfeil, for den eneste med navn som passer er født ti år tidligere: Gunder, sønn av Kitild Lande, ble døpt[ii] i Aardals Kirke – ikke den nåværende men den forrige – 2 juni 1725. Guttens fadre var Thora Lande; Ole og Aanon [NN]; og Gunild Grebrog.

Om Ingebjørg var en eldre søster av Gunnar, så hadde hun flere yngre søsken. To år efter Gunder ble det en pike, Brigde: hun ble døpt[iii] 15 mars 1727. Fadrene hennes ble Madame Bierk; Thor Lande; Aanon og Ole Backe; og Birthe Grebrock.

Dernest – mer enn fem år senere – var det Aasmons tur. Han så dagens lys senhøstes 1732 og ble døpt[iv] 9 november 1732. Fadrene var Thor og Birthe Lande; Serg. Berg; Aanon Grebrock; og Gunnild Nærlund.

Enda et langt gap i tid fulgte, før datter Oslouv kom til verden utpå vinteren og ble døpt[v] i Bygland kirke, den som stod der før den nåværende, 25 februar 1739. Fadrene hennes ble Gunnild Bakke; Gunder Lande; og Torkel Aasen.

Siste, kjente, barn – og efter mellom 15 og tyve års ekteskap, sannsynligvis det siste i virkeligheten, og, var Ingebjørgs lillesøster Guro. Hun ble født på høsten i 1740 og døpt[vi] 8 oktober det året i Bygland kirke. Gurs fadre ble Ingeborg og [NN] Klaset; og Torchel Aasen.

Ingebjørg giftet seg i 1740 med Torkjeld Sveinungsen Åsen: vielsen[vii] fant sted 2 juli det året.

Torkjeld hadde vært gift tidligere, da med Birgit Aanundsdatter Greibrokk, sier bygdeboken: noe slikt ekteskap er ikke funnet i kirkeboken for Bygland for 1735. På den annen side: i 1736 finnes en vielse[viii] for Torkjel Svenungsen og Aaslouv Aanundsdatter: den fant sted 2 juli det året. Om bygdeboken tar feil, eller det er et sammenfall av navn er vanskelig å slå fast.

Ingebjørgs første barn var en pike som fikk navnet Oslouf da hun ble døpt[ix] i Aardahls Kirke 24 september 1741. Fadrene var Kield [?] Grebok [?] og Birgitta Bakken.

To år senere var det Svenungs tur. Han ble døpt[x] i Bygland kirke 29 mars 1743 og hadde da fadrene «Min Kone»; Ragnild Grebok; samt Ole og Borgu [?] Aasen.

Presten[xi] i Bygland fra 1732 til 1746 var en som het Jørgen Henrich Abel; han var visst[xii] gift med Hulleborg Godtzen.

Kiddel kom til verden mot slutten av 1745, han ble døpt 14 desember det året. Fadrene hans ble Knud, Ole og Ingebor Bakke; og «Min Kone».

Datteren Siri ble døpt[xiii] 2 november 1748. Denne gangen var fadrene Kirsti Thale [?] og Gunder Lande.

Tre år senere, 13 oktober 1751, ble sønnen Atslach døpt[xiv] i Bygland kirke. Som fadre hadde han Salve Klep; Gunder Lande; Astri Kiær; og Ackiær [?] [NN].

Denne gutten døde neste helt sikkert som liten, for fem år senere bruker familien samme navn på en annen gutt. Atslach – den andre – ble døpt[xv] 14 mai 1756. Denne gangen var fadrene Birgitta Horgen [?]; [NN]; og Gunder Lande.

I mellomtiden fikk Ingebjørg sønnen Gunder; han ble døpt[xvi] 6 mai 1753. Gunders fadre var [NN]s Birgitta; og Knud Grebock.

Og, helt til slutt Eivind, bedre kjent som Even – han som skulle bli Eidsvoldsmann mange år senere. Eivind kom til verden, kan man anslå, rundt jul 1758, og ble døpt[xvii] i Aardahls Kirke nyttårsdagen 1759. Da var fadrene tre: Karen Lande; Christen Dalle; og og Gunder Lande.

Med det forsvinner Ingebjørg Kjetlisdotter Lande: det er ikke lykkes å slå fast når hun døde – men hun er ikke med i 1801-tellingen.


[i] Bolling, Reidar; Gards- og ættesoge for Bygland; Bygland bygdesogenemnd, 1952; p 391; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121408047
[ii] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 286-287
[iii] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 288-289
[iv] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 298-299
[v] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 304-305
[vi] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 306-307
[vii] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 334-335
[viii] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 332-333
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070330630608                             
[ix] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 308-309
[x] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 308-309
[xi] Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forning: Prestearkivet, mikrofilm 1-1, p 78/628; http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_1/index.html
[xiii] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 314-315
[xiv] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 318-319
[xv] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766
[xvi] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766, s. 320-321
[xvii] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1725-1766