lxxviii Anna Elisabeth Bøyesen

Anna Elisabeths opphave er ikke slått fast, ei heller hvornår hun giftet seg med Jacob Nielsen Hount – en kapellan i Egen Kirke på Als, men opprinnelig fra Rogaland i Norge.

Første barn, datteren Margrethe Sophie Cathrine, «filia dei Diaconi Jacobi Houndt”, ble døpt[i] i Egen Kirke 18 februar 1763.

Neste gang ble det en gutt, og han fikk navnet Niels Christopher da han ble døpt 7 november 1764.

Sønnen Christian Friderich så dagens lys i slutten av april og ble døpt[ii]  i samme kirke fredagen efter quasi modo geniti, altså[iii] 1 mai 1767.

Så fulgte Peter Ulrik Magnus, hans som skulle bli Eidsvoldsmann. Han ble født på senvinteren 1769 og døpt[iv] 31 mars, i Egen Kirke, som de eldre brødrene.

Samme år, eller tidlig året efter, fikk Anne Elisabeths mann et nytt kall, denne gangen i Norge. Fra 1770 var han sogneprest i Søgne.

Der var det Anne Elisabeth, noen år senere, nedkom den som skulle bli hennes siste barn, datteren Karen Elisabeth. Hun ble døpt[v] i gamle Søgne Kirke 31 mai 1772. Fadrene hennes var Torje Østenes; Thomas Did[…]; Hans Klepsland; Kristina C: Dahl; og Mette Maria Schultz.

Madame Anne Elisabeth Hount døde da hun var kun 46 år gammel og ble begravet[vi] i Søgne 20 april 1776.


[iii] http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebKalender2.exe?aar=1767&mnd=4
[iv] Egen Sogn ,Hovedministerialbog, 1734-1813, p 21/286, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17216236#201283,38123075
[v] SAK, Søgne sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1770-1822, s. 8-9
[vi] SAK, Søgne sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1770-1822, s. 128-129