v Lucie Marie Brüneck

Lucie Marie ble født i Stjørdalen. Hun ble døpt[i] Fest: Visit: Mar: – Festo Visitationis Mariæ – eller Maria Bebudelsesdag 1732 – onsdag 2 juli[ii] dette året. Gjetningsvis i Skatval Kirke. Fadene hennes var Peder Vigen; [NN] [NN]; Andreas Tildem; Marit Sem; Lisbet Alstad; og Eli Floer.

Foreldrene var Capitain Brueneck og Berit Hagerup – når de hadde giftet seg er usikkert.

Som offiser er Lucie Maries far omtalt av Ovenstad[iii]:

        «Brüneck, Friderich Wilhelm von. – F. 1692. – Sønn av kpt Caspar Georg von Brüneck og Cathrine Margrethe Lillienkjold Montagne. – Konstabel ved artilleriet til 22/8 171, da han ble adj. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. – Seklnt. ved samme regt.s Strinden og Bynesets komp. 5/8 1713. – Prlnt. ved Stjørdalske komp. 15/8 1718. – Kpt.s kar. 28/11 1731. – Virk. kpt. og chef for Nærøiske komp. 29/7 1740, men fikk Værdalske komp. fra 14/1 1743 og fikk dette byttet med Stjørdalske komp. 28/12 1752. Efter ansøkn. meddelt avskjed 10/9 1760 med obl.s kar. – Død 19/11 1760 i Stjørdalen. Gift: 1) Med Beate Hagerup, datter av sognepresten til Frosten, Søren Richardsen Hagerup og hustru Lucia Meldal. – 2) Med Karen Sophie Lund, død 1796. – Hun oppebar efter sin manns død 40 rdl. årl. pens. – Brüneck hadde i alt 24 barn, hvorav 8 sønner i mil.tjeneste (efter hans egen oplysning i 1768)».

Moren var altså av preste-slekt, foreldrene er omtalt i en bygdebok[iv] for Frosta, der det fortelles om prestene i bygden:

 

«Jacob Olufsen blei avløst av futesønnen Hans Withe, som ved sin død mot slutten av hundeåret blei etterfulgt av kapellanen, Søren Richardsen Hagerup, som tok over både kallet og kona til gamlepresten. Hun het Lucie Meldal og var prestedatter som prestekoner gjerne var. Søren Hagerup døde i 1702 og bringer oss altså så vidt ut av 1600-tallet».

 

Første barn var Casper Georg: han ble døpt[v] fredag 27 juli 1731. Fadrene hans var Capit: Arenfelt; Hr Richard Hagerup; Capt: armes Henric August Brunec; Madame Heideman; og Madame Biørn.

Lucie – noen ganger kalt Louise – var annet barn, og ble fulgt, ett år efter sin egen ankomst på jorden, av Ellev Severin. Denne gutten ble døpt[vi] 26 mai 1733. Fadrene ble Capitaine Heidemann; Mad: Paschius; Aage Lein; Magrete Marie, Capitaine Lieutenant Machensens; og Benedicta Arenfelt.

Dernest, året efter, meldte Richard Mathias sin ankomst. Han ble døpt[vii] i Skatval 8 september 1734 og fikk fadrene Mad: Frue Richard Hagerups, Skogn; Mademos. Fennichen Røst; Maf: Jermeas Has af Frosten; Fendrich Klein; Sr og Hans Nelson Røst.

Året efter ble det en lillebror til; Frideric Wilhelm ble døpt[viii] 9 november 1735. Fadrene ble Jon [NN], Øster Svee; Jacob Forbord; Guri [NN]; Mali Schervold; og Marit [NN].

Chatharina Margrethe, en lillesøster altså, ble døpt[ix] 27 november 1736. Fadrene var Major Arnfelt; Fruen og Jomfruen Ane Elisabeth Lein; og Fendrich Seyersted.

Vinteren 1737/38 var Lucie Maries mor gravid igjen, men denne gangen gikk det hele galt: hun nedkom med et dødfødt barn, og mistet selv livet i denne sammenhengen. De ble begge begravet ved Wernes Kirke. Jordpåkastelsen[x] fant sted – for dem begge – 24 april. Mad Brunech ble 44 år gammel.

Da var Marie Lucie 12 år gammel, og med såpass mange søsken som hun hadde, og såpass unge, var det naturlig for faren å gifte seg på ny nokså snart.

Før han kom så langt, imidlertid, hadde han søkt trøst hos Karen Sophie Iversdatter Lund, den knapt 18 år gamle datteren av Iver Christian Raphaelsen Lund og Karen Melchiorsdatter Riber.  Iver Lund var på denne tiden sjef for Nærøiske Kompani, det som Lucie Marie skulle komme til å overta da Lund gikk av sommeren 1740[xi].

Disse sies[xii] å ha fått datteren Christine i 1739, men noen dåp er ikke funnet hverken i Stjørdal eller der hun sies å være kommet til verden – «Hassels Sogn og Pr.»

Hvorom allting er: Lucie Maries far giftet seg på nytt. Hvor eller når det skjedde er ikke kjent. I det hele tatt: Lucie Sophies familieomstendigheter i barndom og ungdom ser ut til å ha vært mangeslungne, og det er nesten ikke mulig å følge henne gjennom farens tre ekteskap og – visstnok – 24 barn.

På et eller annet vis havnet Lucie i Hole i Buskerud: når er ikke kjent. Men hun fant – eller ble funnet – en ektemann der, Holtz-Forster Lars Bastian Stabel. De to ble viet[xiii] i Hole kirke 26 oktober 1762.

Disse to skulle få flere barn sammen. Først ute var Frideric Wilhelm. Han ble døpt[xiv] 2 mai 1763. Da fikk han fadrene Provstinde Nyrop; Jomfr: Anne Margrete Gram; Hr Mads Hagerup; Procurator Jørgen Nachlihovd [?]; og Gerhard Essendrop.

Så fulgte Jørgen: han kom til verden forholdsvis tidlig på høsten i 1764. Da han ble døpt[xv] 23 september – også han i Hole kirke – var fadrene Siri Biørnstad; Marte Sørum; Johannes Nielsen Bye; Hans Biørnstad; og Tosten Bye.

Jørgen levet ikke opp. Bare fire uker gammel var han allerede død. Begravelsen[xvi] fant sted 20 oktober 1764.

Neste barn ble også en gutt, og da han ble døpt[xvii] 18 september 1765 fikk han navn efter sin henfarne bror, og fadrene Mads Moes Kone Marte; Kirsti Johansdatter; Peder Bye; Lars Madsen Sørum; Jens Degn; og Steen Biørnstad.

Så fulgte Mads Hagerup, han ble født 26 juni og døpt[xviii] 28 juli 1768. Ved denne anledning valgte foreldrene som fadre Majorinde Bierok; Frue Rye; Anne Dorthe Rubarth; Hr Major Harboe; og Huus-Karl Jens Hopstock.

Noe over to år gikk; og Søren Hagerup meldte sin ankomst. Han ble døpt[xix] 14 søndag efter trefoldighet – 16 september – 1770. Fadrene var Mad: Essendrop; Jomfr: Anne Dorthea [NN]; Regiments Feldskiær Gertman; Stud: Mr Ludoph Horn; og Mr Jens Christian Hopstoch.

Det ser ut til at Søren ble siste barn for Lucie og Lars, selv om hun ikke var fler enn 38 år gammel da han ble født: kanskje blir noen funnet senere.

Om Lucies liv i Hole er nesten ingen ting kjent, annet enn serien med barnefødsler. Fra dåpshandlingene, eller rettere sagt, fadrene, ser det ut til at familien var av de bedre-stilte i bygden – så hun hadde sikkert godt med hjelp i huset, og hadde tid til å egne seg til venner, naboer, venninner eller menighet – foruten sine huslige plikter og arbeidet med barn og, kanskje, dyrene.

Man kan bare anta: det var kanskje et relativt rolig liv, med naturens gang og kirkens årlige rytme som drivkreftene i hverdagen.

Om det var med stolthet eller sorg, eller kanskje begge dele, hun så eldstesønnen forlate hjemmet vet man ikke, men han kom i militær tjeneste som ganske ung, han var[xx] ved Sønnenfjeldske gevorbene infanteriregiment sommeren 1777 og da var han 14.

Men knappe 14 år senere giftet han seg mens han var forlagt i Fredrikstad. Hans utvalgte var Helena Voigt, en datter av Regimentsfeldtskjær Johan Nicolai Voigt og hans kone Anne Dorothia Kobik:

«Anno 1792 Den 27de Janvari blev i deres Ægteskab med kongl. aallernaadigst Bevillling hiemme i Huuset Ægteviet[xxi] Hr Fridrich Wilhelm v. Stabel, Capitain ved det Norske Jæger Corps, med Jomfrue Helena Voigt, og at intet gives som kand hindre dette deres indgaaede Ægteskab, derfor caverer Wi Undertegnede, og holder Sogne Præsten Hr Feiermann i alle maader Angerløs [?]. Datum ut Supra. G. G.o.v.d Schulenburg. [NN] Christ: Bing».

Lucie Marie døde samme år, men noen begravelse er ikke funnet. På den annen side: sønnen henviste til arveoppgjøret efter henne i en annonse[xxii] vedrørende farens bortgang tidlig om høsten 1793, som «vor salig Moders Afgang forrige Aar», så at hun gikk bort det året er temmelig sikkert.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0055: Ministerialbok nr. 709A03, 1730-1739, s. 545-546, Frosta:Frosta historielag, 1989, p 173, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061708057
[iii] Olai Ovenstad, Militærbiografier: Den norkse hærs officerer 1628-1814, Bind I (A-H), pp 169-170/508, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html  
[iv] Christiansen, Per, Fra tåkefylt oldtid til kommunalt sjølstyre : bygdehistoria fram til 1837,
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0055: Ministerialbok nr. 709A03, 1730-1739, s. 523-524 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070924660543
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0055: Ministerialbok nr. 709A03, 1730-1739, s. 563-564
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0055: Ministerialbok nr. 709A03, 1730-1739, s. 595-596 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070924660579
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0055: Ministerialbok nr. 709A03, 1730-1739, s. 619-620
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0055: Ministerialbok nr. 709A03, 1730-1739, s. 639-640 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070924660602
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0055: Ministerialbok nr. 709A03, 1730-1739, s. 653-654 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070924660610
[xi] Olai Ovenstad, Militærbiografier: den norske hærs officerer 1628-1814, (Bind II: I-Ø samt tillegg A-Ø), p 130/625; http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[xiii] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1716-1765, s. 221
[xiv] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1716-1765, s. 203
[xv] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1716-1765, s. 209
[xvi] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1716-1765, s. 254
[xvii] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1716-1765, s. 214
[xviii] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1766-1814, s. 12
[xix] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1766-1814, s. 21
[xx] Mindre kjent er Johannes Sandebergs – med Olai Ovenstads medvirken –  verk «Kvinner gift med offiserer i den norske hær 1628-1814 : fra stabsfanejunker O. Ovenstads militærbiografier», Oslo : I kommisjon hos Ekspedisjonsentralen, 1961, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011040808029 – dette er simpelthen en liste over de kvinnene som er gift med dem Ovenstad har omtalt, men verdifullt både praktisk og symbolsk.
[xxi] SAO, Fredrikstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1750-1804, s. 172-173