xcix Kjersti Paulsdatter Rønningen

Kjersti var fra Klæbu – to-tre mil syd for Trondhjem – men i det sognet begynner rekke av kirkebøker først i 1741, så inntil hun var omkring 14 år gammel må man lene seg på andre kilder – for eksempel en utmerket bygdebok.

I denne finner man at Kjersti var født[i] omkring 1727, og kom fra en familie som hadde begynte å etablere seg på gården noen år tidligere: foreldrene var Paul Olsen Reppe og Karen Pedersdatter på Rønningen.

Bygdeboken forteller[ii]:

«Her budde løytnant Aleksander Fuus nokre år kring 1700. I desse åra var det ymse brukarar på Rønningen. I 1719 er Paul Olsen Reppe frå Strinda første gong nemt som bruker.

Enkja etter M. Christian Frauen sel så Rønningen nedre og Fjæremssøfne, 1 øre i 1730 for 160 rd. til Paul Olsen Reppe. Sia den tid har Rønningen vore odelsgard åt den ætt som framleis bur der. Garden har i desse vel 200 år havt ei rivande utvikling og er no delt i 2 gode gardar.

Ved samanslåinga med Fjæremsrønningen fekk garden mange gode lunnende. Fjæremsrønningen hadde både skog og seter, det nedre Rønningen vanta.

Paul Olsen Reppe var fødd på Leira i Strinda i 1694 og døydde i 1768. Han var son til Ole Pedersen og Inger Paulsdtr. Dei budde på nede Leira kring 1660, men bygslar Reppe i 1798.

            Paul Olsen g. 1719 m. Karen Pederdtr. Bostad, f. 1687, d. 1760.

            Bonn:

1. Inger, f. 1720, d. 1811, G. 1747 m. Henrik Einarsen Brøttem f. 1711, d. 1766 som hm. under Fjermstad i Bratsberg. Inger døydde hos son sin, Einar Henriksen, som i 1788 hadde kjøpt vestre Torgard.

2. Marit, f. 1725. G. m. Haldor Grimsen Kroppan.

3. Kjersti, f. 1727. G. m. klokkar Lars Larsen Forseth.

4. Peder, f. 1728».

Ingen av disse barn kan altså dokumenteres gjennom kirkeboken for Klæbu, og bygdeboken sier ikke noe større om hvor opplysningene er hentet.

Kjersti ble konfirmert[iii] i Klæbu Kirke 23 søndag efter trefoldighet 1742. Hun er ført opp som nummer 2 av de 10 pikene – medregnet guttene var kullet på 24 ungdommer.

Hva så Kjersti gjorde efter konfirmasjonen er ikke kjent: det vanligste var vel at piker som henne enten arbeidet hjemme og med foreldrenes gårdsbruk, andre kom i tjeneste på andre gårder – som nok også var en slags læretid for den fremtiden de aller fleste hadde som bondekoner.

Da hun var omkring 28 år gammel giftet Kjersti seg. Hennes utvalgte var klokkeren og snekkeren Lars Larsen Forseth. Vielsen[iv] fant sted i Klæbu Kirke, den som ble revet i 1789, 2 søndag efter trefoldighet – 8 juni[v] – 1755.

Første barn var tvillinger: to piker, Caren og Giertrud, som så dagens lys forsommeren 1757 og ble døpt[vi] 1 søndag efter trefoldighet – 12 juni[vii] – det året. Fadrene deres var «Min Huustrue. Marith Kroppen, Caren Forset”; “Ieg selv, Børsvend Forset»; Ole Nordset, Joen Liluglen; Cathrine Nordset; Olava Fierum;og Caren Fierum.

Nestemann var Lars: han som skulle bli Eidsvoldsmann mange år senere. Han kom til verden tidlig i desember 1759 og ble døpt[viii] 2 søndag i advent, 9 desember[ix], det året. Fadrene var Mad: Nold; Inger Fiermsta paa Strinden; Siver Bosta; Peder Rønningen; og Bersvend Solem.

Sønnen Povel kom til verden vinteren 1762 og ble døpt[x] Fastelavns-søndag, 21 februar[xi], det året. Povel fikk fadrene Jertru Fierum; Maren Faarset; Andreas Nold; Haldor Kropen; og Tellev Dævle.

Datteren Ranni så dagens lys sensommeren 1764 og ble døpt[xii] 10 søndag efter trefoldighet – 26 august[xiii] – det året. For henne var fadrene Berte Boestad; Inger Dævle; Gunille Fierum; Ingebrigt Brøttum; og Biørn Solem.

Bersvend ble født våren 1767 og døpt[xiv] «Almind. Bededag» – antagelig[xv] 4 fredag efter påske, eller 15 mai[xvi]. Da var fadrene Mad: Brun; Kari Solem; Svend Brun; Bersvend Døvle; og Einer Brøttum.

Sistemann i denne lille flokken var Ole, som meldte sin ankomst i 1771. Han ble døpt[xvii] 12 søndag efter trefoldighet – 18 august[xviii] – det året. Fadrene ble Karen Kroken; Karen Rønning; Peder Boestad; Ole Niding; og Grim Kroken.

Omkring to år senere rammet sorgen Kjersti og familien – og sikkert andre. I første halvdel av august døde først Ranni, ni år gammel – hun ble begravet[xix] 9 søndag efter trefoldighet, 8 august, 1773.

Den følgende uken døde Karen; Bersvend; og Ole også – de ble begravet[xx] 10 søndag efter trefoldighet, eller 15 august 1773.

Og Kjersti døde samme uke, og ble begravet[xxi] samme dag som de tre barna hennes. De døde visst[xxii] alle sammen av dysenteri.


[i] Tulluan, Ola; Klæbuboka. 2 : Gards- og ættesoge; Klæbu kommune, 1973; p 70; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081207050
[ii] Tulluan, Ola; Klæbuboka. 2 : Gards- og ættesoge; Klæbu kommune, 1973; pp 69-70; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081207050
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0436: Ministerialbok nr. 618A01, 1741-1749, s. 11
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 7
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 10
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 25
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 28
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 31
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 33
[xvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 37
[xix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 85
[xx] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 85
[xxi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0437: Ministerialbok nr. 618A02, 1749-1782, s. 85