xvii Torbjørg Gjermundsdatter

Torbjørg kom til verden på gården Kjetilstveit eller Kjestveit i Skafså i Tokke, kommunen der Telemarkskanalen har sin ene ende.

Hun ble døpt[i] i Skafså kirke – den ble revet i 1830-årene – 31 januar 1734. Fadrene hennes var Steinar Bilstad; Torjus Gaasbøn; og Joron Koldtjøn.

Foreldrene var Gjermund Karlsen Kittlstvedt og Signe Aavoldsdatter, de hadde giftet seg noen år tidligere. Vielsen[ii] fant sted 30 september 1729.

I annet bind av Mo Bygdebok[iii] oppsummerer Steinar Marvik familien hennes under gården Kjetilstveit eller Kjestveit:

«15. GJERMUND   I 1726 bytte Kjetil gard med Gjermund Karlson Ø.Åmli 19 (1705-Sk.1753) og fekk 2

1731-1754 tnk i. Ø. Åmli. Me finn Kjetil på Ø. Åmli 20 frå skattelistene 1731 og Gjermund på Kjetilstveit.

SIGNE Det vart halde skifte etter Gjermund i 1755. Kona var Signe Åvoldsdatter N. Momrak

1755-1760 frå Fyresdal. Det var eit sers velhavande bu med odel i Kjetilstveit og pant i Ø. Åmli

        Her var 8 bøker og anna verde og lite gjeld. Det heile vart vurdert og summert til   dryge 1824 rd.  

        Det vart skifte etter Signe i 1761. Ho hadde helminga si i jord og lausøyre og det heile vart verdsett til 592 rd.

Born:

Ingebjørg 1731           Gm Knut Åsmundson Kolkjøn B6
Karil 1733+
Torbjørg 1733-1805    Gm Olav Talleivsøn Ø. Storåsli
Ingebjørg 1737+
Karl 1737
Torjus 1741-1809       Kjetilstveit 18
Signe 1744
Anne 1748-1829        Gm 1: 1776 Odd Ånundson Åmdal 15
                                Gm 2: 1796 Olav Vetleson Grimdalen 15
Olav 1751-1778         Brokka 20»                          

 

Første barn av Gjermund og Signe var altså Torbjørgs storesøster Ingeborg. Hun ble døpt[iv] 17 juni 1731. Ingeborg døde antagelig som liten, for noen år senere fikk en annen pike samme navn.

Efter henne fulgte muligvis «Karil», om man skal følge bygdeboken, men et slikt barn er ikke funnet i kirkeboken i det året som nevnes – heller ikke om man antar at det er en pussig skrivemåte for Karl

Så fulgte altså Torbjørg, og efter henne en gutt. Carl kom til verden sommeren 1737 og ble døpt[v] 12 juli det året. Fadrene hennes var Stener Bilslo; Torjus Gaastjøn; og Madam Fangøe.

Som utdraget viser, skal en pike ved navn Ingebjørg være født samme året og død, men noen dåp eller, for den saks skyld, begravelse er ikke funnet.

Efter Carl og den mulige Ingebjørg, fikk Torbjørg en lillebror til, Torjus. Han kom til verden senvinteren 1741 og ble døpt[vi] 3 mars. Fadrene hans var Tallef Omblie Fendrich og og Madame Fangoe.

Signe meldte sin ankomst senvinters 1744 og ble døpt[vii] 15 mars det året. Som fadre fikk hun Tallef Wiestad; Kaare Bingsen; og Bergit Schafte.

Det skulle bli to barn til, en pike og en gutt. Piken var Anne, og hun skal være født 1748, i henhold til bygdeboken, men kirkebokserien slutter i 1748, og begynner først igjen i 1766, 18 år senere. Det samme er tilfelle med sistmann, Olav, som skal være kommet til verden i 1751.

Torbjørg burde være konfirmert helt i slutten av 1740-årene, eller så, men det er ikke funnet noen innførsel om det i Skafså kirke, så neste gang hun kommer til syne er i forbindelse med at hun gifter seg med Olav Talleivson. De so seg ned der han bodde, på gården Øvre Storåsli (Nordre).

Det vil si – hun kommer ikke til syne, for det mangler kirkebøker for den perioden som er aktuell – frem til 1755, da det sies[viii] at hun fikk sønnen Gjermund. Av samme grunn er det ikke funnet dokumentarisk belegg for den neste sønnen, heller: og dette var Talleiv, den senere Eidsvoldsmannen, som visstnok[ix] så dagens lys i 1761. Heller ikke de tre pikene Gunnhild (1769); Ingebjørg (1771); og Signe (1776) er funnet.

Olav Talleivssøn døde, sies det[x], forholdsvis ung, og Torbjørg ble enke i 1778. Heller ikke dette er dokumentert i kirkeboken. Bygdebokforfatteren[xi] har sett på skiftene, og med eiendommer, og hele fire bøker, var boets nettoformue på 667. rdl., en anseelig sum.

Året efter giftet[xii] Torbjørg seg på nytt. Denne gangen valgte hun Vetle Talleivson Vistadhaugen. og flyttet dit. Det ble antageligvis ikke noen barn i dette ektskapet: de var begge to over sin første ungdom.

I 1797 giftet[xiii] sønnen Talleiv seg med Giertrud Rasmusdotter Mandt.

I 1801[xiv] finner man Torbjør Giermundsdatter på gården Huvestad i Lårdal i Rauland, der bor hun sammen med sin annen mann, Wetle Tallfesen – «Huusbondens stedfader» som «Nyde ophold af gaarden». Han er i sitt første ekteskap, hun, naturligvis, i sitt annet.

«Huusbonden» er «Bonde og gaardbruger» Tallev Olsen, hennes sønn, og Tallevs unge kone, Gjertrue Rasmusdatter: de to er, henholdsvis, 39 og 23 år gamle. Noen barn var det ikke blitt ennå, men gården holdt seg med to tjenestefolk: Asbjørn Borgulfsen (19) og Asbjør Ougunsdatter – begge ugift.

Torborg døde i 1805, 71 år gammel. Begravelsen er ikke funnet.


[i] SAKO, Mo kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1724-1748, s. 16
[ii] SAKO, Mo kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1724-1748, s. 9
[iii] Marvik, Steinar; Mo bygdebok: gard og ætt. 2: Skafså sokn; [Dalen]: Tokke kommune, 1989, p 138, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011101008051
[iv] SAKO, Mo kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1724-1748, s. 12
[v] SAKO, Mo kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1724-1748, s. 21
[vi] SAKO, Mo kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1724-1748, s. 27
[vii] SAKO, Mo kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1724-1748, s. 32
[xi] Marvik, Steinar; Mo bygdebok: gard og ætt. 2: Skafså sokn; [Dalen]: Tokke kommune, 1989, p 218, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011101008051
[xii] Marvik, Steinar; Mo bygdebok: gard og ætt. 2: Skafså sokn; [Dalen]: Tokke kommune, 1989, p 218, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011101008051
[xiii] SAKO, Lårdal kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1790-1814, s. 18
[xiv] Folketelling 1801 for 0833P Lårdal prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058319000847