αι Else Elisabeth Nielsdatter Koren

Else Elisabeth ble døpt[i] i Domkirken i Bergen 14 mars 1761. Fadrene var Hr Friderich Arents; Hr Japhet Heggelund; Rebecca Kirstine Koren [?]; Engel Marie Christie; og Regina Teting. Om familien var flyttet, eller om det fantes andre grunner til skifte av kirke er ikke kjent: alle de tidligere barna var døpt i Nykirken.

Foreldrene var kjøpmannen Niels Koren og hans kone, Kierstine Theting. De hadde giftet seg åtte år tidligere. Vielsen[ii] fant sted «i Huuset» 19 januar 1745, under Domkirkens autoritet.

Førte barn av dette ekteskapet var en gutt. Johan ble født utpå året 1745 og døpt[iii] i Nykirken 3 november. Fadrene var Mad Drude Maria Smid, Sal Hr Johan Korns; Mad: Sara Koren, Sal Hr Jesp Omsens; Sr Hans Rødberg; Sr Wilhelm Theting; og Monsr: Wilhelm Frimann Koren.

Nestemann var også en gutt: Ulrich Wilhelm kom til verden våren 1747 og ble døpt[iv] 8 april. Denne gangen var fadrene Mad Theting; Jomfr Else Koren; Monsr: David Bröcher; Sr: Jan Christian Sanman; og Jan Omsen.

Tredje barn ble en pike. Hun meldte sin ankomst senvinteren 1748 og ble døpt[v] 30 mars det året. Siden hun var familiens første pike, fikk hun navn efter farmoren og ble hetende Drude Maria. Fadrene hennes var Frue Anna Kierstina Leth; Mad Giertrud, Sal Peter Korens; Mad Birthe Margrete Kramer; Jan Kristie; og Adolph Thanch.

Drude døde muligens som liten eller ung, for en annen datter får samme navn mange år senere – men noen begravelse er ikke funnet.

Så ble det en gutt igjen da Georg Friderich så dagens lys senvinteren 1750. Han ble døpt[vi] 20 februar det året, og hadde fadrene Mad: Elsebe Rødberg; Ane Maria Pogenberg Randulf; Hr Krigs Commissarius Mathias Dahl; Hr Wilhelm Smidt; Monsr Claus Wilhelm Koren.

Georg Friderich døde antageligvis som ganske liten, for en annen gutt får samme navn noen år senere, men noen begravelse er ikke funnet i kirkeboken for Nykirken.

Dernest fikk de en pike, Regine. Hun ble født henimot slutten av 1751, kanskje i romjulen, og døpt[vii] 10 januar 1752. Regines fadre var Elisabeth sal Christ Sanmands; Jomfr Drude Koren; Jomfr Helena Bessel; Monsr Johan Christopher Koren; Mr Willum Koren.

Halvannet år efter dette fulgte Magdalene – eller Mallene, som det er skrevet i kirkeboken – som kom til verden i Bergen og ble døpt[viii] i Nykirken – den som brant ned i 1756 – 12 juni 1753. Fadrene hennes var Frue Dorthe Cathrine Bull; Mad: Ana Danielsen; Jomfrue Kierstine Koren; Hr Assessor Johan Laussen; og Seignr Friderich Keutzel.

Efter Magdalene var det Georg Friderich med navn efter sin avdøde storebror. Denne gutten så dagens lys tidlig på høsten 1754 og ble døpt[ix] 27 september det året. Denne gangen var fadrene Frue Else Mouritzen; Jomfr Karen Margrete Randulf; Commerce Raad Morten Olsen; Sr Herman Kramer; og Sr Jacob von Erpecom.

Maren Christina ble døpt[x] 3 desember 1755 i nærvær av fadrene Frue Ane Maria Laussen; Mad Abel Kiestine Lahusen; Jomfr Sara Cornelia Koren; Sr Wilhelm Theting; og Monsr Peter Omssen.

Året efter, tidlig på våren, kom Edvard Christie til verden. Han ble døpt[xi] i Domkirken 8 april 1762 og fikk da fadrene Assessor Jörgen Bröcher; Anders Dischingthun; Olaus Peter Koren; Anne Weiner; og Anne Astrups.

Drøye to år senere kom familiens stolthet: Arnoldus von Westen Sylow, den senere Eidsvoldsmannen, ble døpt[xii] 29 juli 1764. Fadrene var Rebecca, Sal Hr Sylows; Inger Margrethe Tetings; General Auditeur Harrier Siemens Heiberg; Hr Johan Plate Bruun; og Wilhelm Schmidt.

Så fulgte Wilhelm Friman – han ble døpt[xiii] 8 desember 1765. Denne guttens fadre ble Frue Anne Christine Leth, née Smed; Jfr Drude Koren; Hr Jörgen Viggers; Hans Pavel; og Henrich Christie.

Drude Marie, den eldste av søstrene i familien, var altså kanskje i live i 1765, men to år senere var hun ganske sikkert død – for da ble en annen pike gitt samme navn. Noen begravelse er ikke funnet.

Drude Marie – den yngre – ble døpt[xiv] 22 mars 1767. Foreldrene valgte denne gangen fadrene Jfr Drude Marie Koren; Jfr Kierumgaard; Lector Arentz; Hr Clemens Schmidt; og Johan Koren.

Så kanskje det fantes annen Drude Marie i familien? Man finner en Jfr Drue Maria Korn nevnt i forbindelse med ekstraskatten i 1762[xv] i Bergen, og det kan se ut som hun bor for seg selv, men uten ytterligere opplysninger er det vanskelig å dømme.

Helt til slutt ble det en gutt igjen. Han ble døpt[xvi] 28 mai 1769 og fikk da navnet Christian Nicolai og fadrene Frøchen Edel Arentz; Margrethe Bull; Justice Raad Lyder Schulz; Justice Raad Rodahl [?]; og Johan Wallace.

Else Elisabeth ble konfirmert[xvii] av Hr Wiggers i Domkirken 5 oktober 1777. Hun er ført opp som den tredje av 24 piker; sammen med de ni guttene var kullet på 33 ungdommer denne høstdagen.

Efter dette ser man ikke noe til Else Elisabeth før hun gifter seg, 31 år gammel. Hennes tilkommende var presten Hans Augustinus Hysing, opprinnelig fra Bodø og tre år yngre henne. Et verk[xviii] som gir oversikt over slekten Koren angir bryllupsdagen til 22 mai 1792 og at vielsen skal ha funnet sted i Domkirken – men denne handlingen er ikke gjenfunnet i kirkeboken.

Det er litt usikkert hva Hans Augustinus Hysing drev med da han giftet seg – han hadde en teologisk embedseksamen og tok kanskje strøjobber i latinskoler og kirker, men i dette tilfelle hade han kanskje fått løfte om noe i København, for allerede året efter finner man de nygifte i den byen.

Uansett: året efter giftermålet er paret i København, der de får sitt første barn. Sønnen Ahlert kom til verden tidlig om høsten i 1793 og ble døpt 5 september 1793 – ifølge et verk[xix] om Bergens biskoper og prester efter reformasjonen. Det er ikke funnet noen tilsvarende innførsel i kirkeboken for Nikolaj Kirke.

Datteren Kristine Elisabeth ble født i København, og døpt[xx] i Nikolaj Kirke 2 januar 1796. Kirkeboken er noe skadet, men fadrenes navn er leselige: Mad: Maren Christie; Jfr. Johanne Margrethe Hyssing; Kommandørkapitain Fasting; Justits Raad Stabel; og Wilhelm Koren.

Verket[xxi] om biskopene og prestene i Bergens Stift forteller videre at Hans Augustinus ble skipsprest, ordinert som sådan 4 mai 1794 – og sikkert stakk til sjøs nokså snart efter. Om denne karrieren er intet ellers kjent.

Familien synes ikke å være nevnt i folketellingen for 1801 i København, og heller ikke i Bergen – men senere samme år fikk Hans Augustinus et kall som «anden residerende Kapellan til Domkirken og Sognpræst til Askøen[xxii]». Dermed flyttet de hjem igjen, senest den sommeren.

Hvor de bosatte seg er ukjent, men en sønn, Peter Jacob Fasting, ble døpt[xxiii] i Domkirken 16 november 1804.

Else Elisabeth fikk ikke leve så lenge efter dette. Hun døde 26 mai 1808 og ble begravet[xxiv] på Domkirkens Kirkegård 2 juni. Hun var 47 år gammel – og bodde i 13 rode, altså i nærheten av Strandgaten.


[i] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 36-37
[ii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1725-1826, s. 44-45
[iii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 209
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 217
[v] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 222
[vi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 233
[vii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 244
[viii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 253
[ix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 260
[x] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 267
[xi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 50-51
[xii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 76-77
[xiii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 94-95
[xiv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 110-111
[xv] Byregnskap, nr. 365.1, Bergen, 1762: Ekstraskatt 1762; https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000191467
[xvi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 134-135
[xvii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 9
[xviii] Høibo, Gudrun Johnson; Slekten Koren. 1 : [Stamtavle] : utarb. på grunnlag av Prost L. St. Korens familieopptegnelser og riksarkivar Kristian Korens stamtavle av 1898; p 25; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008
[xix] Lampe, Johan Fredrik; Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger. Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe. Efter hans død udgivne af D. Thrap, Sognepræst. 1; Forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1895; P 90; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040
[xx] København Sankt Nikolaj Sogn Enesteministerialbog, p 3/273, 2 januar 1796, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118439#156084,26130157
[xxi] Lampe, Johan Fredrik; Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger. Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe. Efter hans død udgivne af D. Thrap, Sognepræst. 1; Forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1895; P 90; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040
[xxii] Lampe, Johan Fredrik; Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger. Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe. Efter hans død udgivne af D. Thrap, Sognepræst. 1; Forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1895; P 90; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040
[xxiii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 331-332
[xxiv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1776-1821, s. 36