ατ Ellen Marie Hansdatter Holck

Ellen Marie kom til verden i 1771. Hun ble døpt[i] i Gulen 7 juni det året og fikk da fadrene Hendrich Hegebøe; Ole Braasta; Hans Corporal; Mari Bøe; og Magnilde Aas.

Foreldrene var Martha Marie Middelfart og Hans Henrich Holck – de hadde giftet seg omkring 1770 – men noen vielse er ikke funnet – hverken i Åfjord eller i Hyllestad, der han holdt til: de kan jo gjerne ha giftet seg et helt annet sted. Og i Hyllestad, der kun den kronologiske listen er bevart for denne perioden, registrerte man i en god del tilfeller bare antall vielser på en bestemt dag – uten navns nevnelse.

Faren var offiser, og Ovenstad[ii] har litt å fortelle om ham:

        «Holck, Hans Henrich Hornemann von, – F. 2/6 (2/7) 1735 i Norge. – Sønn av obl. Ole (Oluf) Holck og Ellen Jensdatter Rosendahl. – Kom i tjenesten ca. 1751 og var kom.sersj. da han 9/3 blev fenr. ref. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. – Sek.lnt. ref. 15/10 1760. Virk. fenr. ved Vigske komp. 4/3 1761, men han blev allerede 18 s. m. virk. sek. lnt. ved regt.ets Søndmørske landv.komp. – Pr.lnt.s kar. 26/5 1762. – Kpt. og chef for samme komp. 27/4 1763. – Landv.ets organisasjon blev imidlertid sløifet fra 5/7 1763, og H. blev fra 1/5 1765 satt på vartpenger, 120 rdl. årl. – Bodde da i Eivindvik. Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt. og chef for Biørnørske komp. 1/1 1766. – Dette regt. blev nedlagt fra 1/7 1766, og H. blev da atter utsatt på vartpenger, 175 rdl. årlig. – Ved den nye hærordning fra 1/5 1769 blev han atter ansatt, nu som chef for Vestre Ytre Sognske komp. fra s. d. – avskjed fra 1/4 1786 med 200 rdl. årl. pens. – Bodde i juni 1801 på gården Lervig i Ytre Sogn. Død 19/8 1809. – Gift: Fikk 30/8 1769 tillatelse til ekteskap med Marthe Margrethe Midelfart Tostrup, f. 26/6 (20/6) 1748».

Paret slo seg ned, kanskje, på gården Leirvik i Hyllestad i Sogn, som Holck hadde overtatt fra sin far i 1768. Faren hadde kjøpt stedet for 30 riksdaler i 1745, efter en stor brann, og satt opp nye hus. Bygdeboken[iii] forteller videre:

        «I 1769 var det komne andre hus på garden. Det grommaste var våningshuset medi storstove og to soverom til. Dessutan daglegstove og kjøkken med avdelt spiskammers. Dei to stovene hadde jarnomnar. På loftet var ei lita ark og eit panelt, lite kammers. Huset hadde tydeligvis vore dårlig vedlikehalde, då det var «brøstfeldigt» og øvre del av veggane trong utskifting. Huset var taksert til 100 riksdalar. Dette var ei tid med minimal prisstigning, så verdien på våningshuset jamført med verdien på gården 24 år før seier sitt!»

Tidlig om høsten året efter så Nille Susanne dagens lys og ble døpt[iv] 12 september. Fadrene hennes var Mons Has; Peder og Hans Bøe; Lasse Tveiten; og [NN].

Den første gutten skulle gjør det godt i livet – han ble Eidsvoldsmann. Ole Elias meldte sin ankomst ved nyttårstider og ble døpt[v] 21 januar 1774. Fadrene var Hr Lieutenant Værgeland; Sergeant Claus Brekke; Lasse Risnæs; Jomfrue [NN]; og Halfri Nessie.

En tredje pike, Elisabeth Marie, ble født følgende år, og døpt[vi] 25 juni. Som fadre hadde hun Einer Bøe og Hustrue; Hendrich Ruschedal og hustru; og Giøe Hansdatter Braasta.

Nestemann var gutt: Andreas Vessel, som ble født forsommeren 1777 og døpt[vii] 5 juni. Ved denne anledningen valgte foreldrene Østen Nessie; Ole og Anders Brennedal; Martha Jørgensdatter; samt Brithe Olsdatter Brennisdal.

Svend Fridrick Christian ble døpt[viii] 21 januar 1781. Fadrene – eller for å bruke ordet i den kronologiske listen[ix], «Daabsvidnerne» – var Hans Iversen Aas; Claus Hermansen Leervigen; Jens Mogensen Leervigen; Sigri Mogensdatter Heggebøe; og Hans Thomasdatter Aas.

Fjerde datter, Christine Chatarina, ble døpt[x] 21 november 1782, i nærvær av Claus Phlaksen; Johannes Johannesen; Magnilde Johannesdatter; og Brite Gullaksdatter Yttre Oppdal.

I 1784, nærmere bestemt 11 juli og i Bøe Kirke – den som ble byttet ut i 1868 – ble Elisabeth Christine døpt[xi]. Fadrene hennes ble Østen Ellingsen; Ingeborg Olsdatter Handal, Anders Endresen; Ingeborg Guttormsdatter Lonebotnen; og Mari Hermandsdatter Indre Bøe.

Ellen Marie burde vært konfirmert en gang i midten av 1780-årene, men inntil 1788 foreligger kun en kronologisk liste og denne synes ikke å inneholde slike handlinger.

Det skulle bli én pike og tre gutter til. Piken kom først; da hun ble døpt[xii] 16 juli 1786 fik hun navnet Henriette Margrete og fadrene Ole taraldsen Braasta; Mons Lassesen Aas; Magnilde Monsdatter Eilef Aslaksen Handalen; og Aase Monsdatter Handalen.

En av guttene skulle få navn efter faren, Hans. Hans Hornemann ble døpt[xiii] i Leervigen 14 desember 1787. Fadrene var Hermund Iversen; Hermund Joensen; Lucie Lassesdatter Brekke; Anna Torkildsdatter Brekke; Endre Rognaldsen Mittakle; og Hermund Olsen Briskedal.

Den fremtidige generalmajoren, Knud Kraft, ble døpt[xiv] 12 juli 1789. Dåpsvitnene var Jomfrue Ellen Dorthea Holck; Jomfrue Nille Susanna Holck; Anders Simonsen yttre Bøe; Ole Olsen yttre Bøe; og Christian Mathiessen Leervigen.

Og så, helt til slutt, Jacob Elias kom til verden godt utpå høsten 1790 og ble døpt[xv] 21 november det året. Marthas minstemanns fadre ble Einer Johannesen yttre Bøe; Lisbeth Hansdatter yttre Bøe; Eli Lassesdatter yttre Bøe; Hermund Hansen Ruskedal; Anna Monsdatter Ruskedal; og Lasse Larsen Braastad.

Tidlig om høsten året efter så Nille Susanne dagens lys og ble døpt[xvi] 12 september. Fadrene hennes var Mons Has; Peder og Hans Bøe; Lasse Tveiten; og [NN].

Den første gutten skulle gjør det godt i livet – han ble Eidsvoldsmann. Ole Elias meldte sin ankomst ved nyttårstider og ble døpt[xvii] 21 januar 1774. Fadrene var Hr Lieutenant Værgeland; Sergeant Claus Brekke; Lasse Risnæs; Jomfrue [NN]; og Halfri Nessie.

En tredje pike, Elisabeth Marie, ble født følgende år, og døpt[xviii] 25 juni. Som fadre hadde hun Einer Bøe og Hustrue; Hendrich Ruschedal og hustru; og Giøe Hansdatter Braasta.

Nestemann var gutt: Andreas Vessel, som ble født forsommeren 1777 og døpt[xix] 5 juni. Ved denne anledningen valgte foreldrene Østen Nessie; Ole og Anders Brennedal; Martha Jørgensdatter; samt Brithe Olsdatter Brennisdal.

Svend Fridrick Christian ble døpt[xx] 21 januar 1781. Fadrene – eller for å bruke ordet i den kronologiske listen[xxi], «Daabsvidnerne» – var Hans Iversen Aas; Claus Hermansen Leervigen; Jens Mogensen Leervigen; Sigri Mogensdatter Heggebøe; og Hans Thomasdatter Aas.

Fjerde datter, Christine Chatarina, ble døpt[xxii] 21 november 1782, i nærvær av Claus Phlaksen; Johannes Johannesen; Magnilde Johannesdatter; og Brite Gullaksdatter Yttre Oppdal.

I 1784, nærmere bestemt 11 juli og i Bøe Kirke – den som ble byttet ut i 1868 – ble Elisabeth Christine døpt[xxiii]. Fadrene hennes ble Østen Ellingsen; Ingeborg Olsdatter Handal, Anders Endresen; Ingeborg Guttormsdatter Lonebotnen; og Mari Hermandsdatter Indre Bøe.

Det skulle bli én pike og tre gutter til. Piken kom først; da hun ble døpt[xxiv] 16 juli 1786 fik hun navnet Henriette Margrete og fadrene Ole Taraldsen Braasta; Mons Lassesen Aas; Magnilde Monsdatter Eilef Aslaksen Handalen; og Aase Monsdatter Handalen.

En av guttene skulle få navn efter faren, Hans. Hans Hornemann ble døpt[xxv] i Leervigen 14 desember 1787. Fadrene var Hermund Iversen; Hermund Joensen; Lucie Lassesdatter Brekke; Anna Torkildsdatter Brekke; Endre Rognaldsen Mittakle; og Hermund Olsen Briskedal.

Den fremtidige generalmajoren, Knud Kraft, ble døpt[xxvi] 12 juli 1789. Dåpsvitnene var Jomfrue Ellen Dorthea Holck; Jomfrue Nille Susanna Holck; Anders Simonsen yttre Bøe; Ole Olsen yttre Bøe; og Christian Mathiessen Leervigen.

Og så, helt til slutt, Jacob Elias kom til verden godt utpå høsten 1790 og ble døpt[xxvii] 21 november det året. Marthas minstemanns fadre ble Einer Johannesen yttre Bøe; Lisbeth Hansdatter yttre Bøe; Eli Lassesdatter yttre Bøe; Hermund Hansen Ruskedal; Anna Monsdatter Ruskedal; og Lasse Larsen Braastad.

Som de fleste ungpiker blir hun litt usynlig i kildene når hun ikke er gift eller i tjeneste, og Elen Marie var vanskeligere enn de fleste å finne igjen i folketellingen for 1801 – ikke minst fordi hun, foreldrene, eller – mest sannsynlig, folketelleren – har endre navnet hennes.

I folketellingen[xxviii] opptrer hun som Nille Susannaus Holck – den 30 år gamle, ugifte, datteren av Hans Henrikkte Horneman Holk (han var sikkert begeistret for forbedringen av «Henrich»), nå pensjonert, Mette Margreteh Horneman Holk, bosatt i Leervigen. Sammen med dem finner man Ole Elias som nå er 28 og løytnant i armeen; Hans (15); Knud Kraft (13); Jacob Elias (12); Nille SusannausAllen Dortia (31) – eldstesøster som også er omdøpt; Elisabeth Christine (18); og Henrike Magretene Holk (16). De har fire tjenestefolk i huset – to menn og to kvinner – og på gårde en husmann med kone og tre barn.

Med det forsvinner Ellen Marie inn i skyggene igjen. Det er sagt at hun døde i 1836, men ikke hvor – og noen begravelse er ikke funnet.


[i] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 150
[ii] Olai Ovenstad: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html?pageNumber=476
[iii] Kellmer, Inger Hellesøe og Førsund, Finn Borgen; Hyllestad bygdebok. 2: Soga om folket;
[iv] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 158
[v] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 167
[vi] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 181
[vii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 8
[viii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 14, 1779-1788, s. 94-95
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070228330495
[ix] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 48
[x] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 68
[xi] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 14, 1779-1788, s. 100-101
[xii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 121
[xiii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 140
[xiv] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 15, 1788-1798, s. 200-201
[xv] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 15, 1788-1798, s. 232-233
[xvi] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 158
[xvii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 167
[xviii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 181
[xix] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 8
[xx] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 14, 1779-1788, s. 94-95
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070228330495
[xxi] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 48
[xxii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 68
[xxiii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 14, 1779-1788, s. 100-101
[xxiv] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 121
[xxv] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 140
[xxvi] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 15, 1788-1798, s. 200-201
[xxvii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 15, 1788-1798, s. 232-233
[xxviii] Folketelling 1801 for 1411P Eivindvik prestegjeld;