αφ Elisabeth Marie Hansdatter Holck

Elisabeth Marie, ble født  forsommeren 1775, og døpt[i] 25 juni. Som fadre hadde hun Einer Bøe og Hustrue; Hendrich Ruschedal og hustru; og Giøe Hansdatter Braasta.

Foreldrene var Martha Marie Middelfart og Hans Henrich Holck – de hadde giftet seg omkring 1770 – men noen vielse er ikke funnet – hverken i Åfjord eller i Hyllestad, der han holdt til: de kan jo gjerne ha giftet seg et helt annet sted. Og i Hyllestad, der kun den kronologiske listen er bevart for denne perioden, registrerte man i en god del tilfeller bare antall vielser på en bestemt dag – uten navns nevnelse.

Elisabeth døde antagelig som liten, for det ser ut som en annen pike ble født i 1782 eller 1784, og gitt samme navn. Men noen begravelse er ikke funnet.


[i] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 181