Αψ Anna Johannesdatter Loftesnæs

Anna ble født på Loftesnæs i Sogndal sent på høsten folketellingsåret, og ble døpt[i] 15 desember 1801. Fadrene hennes var Benjamin Rein; Ole Stephanus Olsen; Jomfru Anna Christina Blixenkrone Fleischer; Jomfru Karen Catharina Fleischer; og Gunild Johannesdatter Lerum.

Foreldrene var Mari Espensdatter og Johannes Nielsen Loftesnæs; de hadde giftet[ii] seg i Stedje Kirke 16 oktober 1787.

Første barn var sønnen Niels, den senere Eidsvoldsmannen. Han så dagens lys senvinteren 1789 og døpt[iii] i Stedje Kirke 1 mars dette året. Fadrene hans var Ole Nielsen Qvam; Ole Iversen Lerum; Ole Siursen Tangen; Jomfru Catharina Christina Grøn; og Christi Iversdatter Pugheim [?].

Knappe fire år senere fulgte en gutt til, og han fikk navnet Espen efter sin morfar. Guttebarnet ble døpt[iv] 20 januar 1793. Fadrene hans var Ingeborg Olsdatter Qvam; Peter Espensen Stenehiem; Hans Espensen Schillestad; Ingebor Christensdatter Qvam; og Bottella Nielsdatter Qvam.

Tredje barn og tredje gutt meldte sin ankomst ved juletider eller så i 1795, og ble døpt[v] 16 januar 1796. Da fikk han navnet Iver og fadrene Ole Nielsen Qvam; Ole Siursen Tangen; Svend Erichsen Haugheim; Anna Espensdatter Qvale; og Catharina Tørresdatter Loftesnæs [?].

Kari kom til verden på Loftesnæs i Stedje ved juletider i 1798. Hun ble døpt[vi] 22 januar 1799, og fikk fadrene Sr. Wollert Kaas; Monsr. Niels Rasmussen; Maritha Espensdatter Tangen; Britha Johannesdatter Schiellestad; og Botilla Nielsdatter Loftesnæs.

Og så var det altså Annas tur, fulgt av sistemann, Johannes, som meldte sin ankomst høsten 1804 og ble døpt[vii] 13 oktober dette året. Denne gangen var fadrene Ole Siursen Tangen; Niels Ingebrigtsen Qvam; Niels Johannesen Loftesnæs, Elsebe Christensdatter Loftesnæs; og Britha Baarsdatter Qvale.

Sannsynligvis døde Anna som liten. Begravelsen er ikke funnet, men hun er ikke, som de andre søsknene, nevnt i skifteregistreringen efter at hennes far Johannes. Han døde i april 1809. Jordpåkastelsen[viii] fant sted 28 den måneden.


[i] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1795-1809, s. 83
[ii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1782-1795, s. 89
[iii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1782-1795, s. 103
[iv] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1782-1795, s. 152
[v] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1795-1809, s. 7
[vi] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1795-1809, s. 46
[vii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1795-1809, s. 121
[viii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1795-1809, s. 179