βη Ingebor Børgersdatter Hoen

Ingebor ble døpt[i] 28 juni 1772 og hadde fadrene Mari Bircheland; Anne Grav; Niels Bryn; Ola Simonssen; og Hans Simonssen.

Faren var Borger Christoffersen Hoen (Volstad) og moren – kanskje – Anne Simensdatter Hoen; hvornår de hadde giftet seg er ikke fastslått. Familien var Haugianere[ii].

Det er ikke umulig å tenke seg at Borger hadde vært gift en gang tidligere, for disse to fikk ikke noen barn sammen, ser det ut til, før         i 1767 – selv om Anne da altså må ha vært nesten i «skolealder», for å bruke et moderne uttrykk. Og det var ikke helt vanlig å oppkalle en første pike efter barnets mor, men derimot å gi navn efter en nylig avdød kone. Og ingen av disse opplysningene er av noen avgjørende karakter.

Uansett: litt usikkert er det men første barn var antagelig Anne som kom til verden i Eiker i Buskerud – antagelig på gården Hoen, og antagelig i første halvdel av 1760-årene: hun er oppgitt å være 40 i 1801.

I 1767, derimot, kom sønnen Christopher – den senere Eidsvoldsmannen – nokså sikkert til verden, og siden han tydeligvis er oppkalt efter farfaren var han nok eldste sønn i huset. Han ble døpt[iii] i «Hovedkirken» – Haug Kirke – 30 august 1767 og hadde da fadrene Anna Pedersdatter; Else Simonsdatter; Anders Graw; Niels Ulleren; og Christian Pedersen.

Neste kjente barn er Maria, som ble døpt[iv] 4 mars 1770. Hennes fadre var Ingebor Jacobsdatter Bryn; Else Simonsdatter; Oluf Andersen; Ola Simonsen; og Niels Ulleren.

Søsteren Else meldte sin ankomst tidlig på sommeren 1775 og ble døpt[v] tredje søndag efter trefoldighet – 2 juni[vi] – dette året. Foreldrene hadde funnet henne fadrene Christi Christophersdatter Uldern; Ingebor Simonsdatter Aas; Niels Olsen Bryhn; Mads Larsen Buschland; og Hans Simonsen Aas.

Lillebroren Simon ble født 11 og døpt[vii] 17 mai 1778. Fadrene hans var Madme Sara Lovisa Smith; Jomfrue Elisabeth Nyrop [?]; Hr Gabriel Omsted; Hr Otto Omsted; og Hr Holtrøed [?].

Efter Simon fulgte Ole, som var – sies det – født 10 og døpt[viii] 15 juni 1783. Fadrene var Anne Andersdatter Aas; Giørond Larsdatter Winswold; Mads larsen Busland; Børger Andersen Loe; og Ole Nielsen Ulleren.

Året efter døde Ingebor – bare 11 ½ år gammel. Livet var slutt våren 1784; hun ble begravet[ix] Palmesøndag dette året, 4 april[x].


[i] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 259-260
[iii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 103-104
[iv] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 183-184
[v] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 371-372
[vii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 499-500
[viii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 632-633
[ix] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 647-648