βθ Else Børgersdatter Horne

Else meldte sin ankomst tidlig på sommeren 1775 og ble døpt[i] tredje søndag efter trefoldighet – 2 juni[ii] – dette året. Foreldrene hadde funnet henne fadrene Christi Christophersdatter Uldern; Ingebor Simonsdatter Aas; Niels Olsen Bryhn; Mads Larsen Buschland; og Hans Simonsen Aas.

Faren var Borger Christoffersen Hoen (Volstad) og moren – kanskje – Anne Simensdatter Hoen; hvornår de hadde giftet seg er ikke fastslått. Familien var Haugianere[iii].

Det er ikke umulig å tenke seg at Borger hadde vært gift en gang tidligere, for disse to fikk ikke noen barn sammen, ser det ut til, før         i 1767 – selv om Anne da altså må ha vært nesten i «skolealder», for å bruke et moderne uttrykk. Og det var ikke helt vanlig å oppkalle en første pike efter barnets mor, men derimot å gi navn efter en nylig avdød kone. Og ingen av disse opplysningene er av noen avgjørende karakter.

Uansett, og med mye usikerhet: første barn var Anne som kom til verden i Eiker i Buskerud – antagelig på gården Hoen, og antagelig i første halvdel av 1760-årene: hun er oppgitt å være 40 i 1801.

I 1767, derimot, kom sønnen Christopher – den senere Eidsvoldsmannen – nokså sikkert til verden, og siden han tydeligvis er oppkalt efter farfaren var han nok eldste sønn i huset. Han ble døpt[iv] i «Hovedkirken» – Haug Kirke – 30 august 1767 og hadde da fadrene Anna Pedersdatter; Else Simonsdatter; Anders Graw; Niels Ulleren; og Christian Pedersen.

Neste kjente barn er Maria, som ble døpt[v] 4 mars 1770. Hennes fadre var Ingebor Jacobsdatter Bryn; Else Simonsdatter; Oluf Andersen; Ola Simonsen; og Niels Ulleren.

To år senere var et Ingebors tur. Hun ble døpt[vi] 28 juni 1772 og hadde fadrene Mari Bircheland; Anne Grav; Niels Bryn; Ola Simonssen; og Hans Simonssen.

Lillebroren Simon ble født 11 og døpt[vii] 17 mai 1778. Fadrene hans var Madme Sara Lovisa Smith; Jomfrue Elisabeth Nyrop [?]; Hr Gabriel Omsted; Hr Otto Omsted; og Hr Holtrøed [?].

Efter Simon fulgte Ole, som var – sies det – født 10 og døpt[viii] 15 juni 1783. Fadrene var Anne Andersdatter Aas; Giørond Larsdatter Winswold; Mads larsen Busland; Børger Andersen Loe; og Ole Nielsen Ulleren.

Året efter døde søsteren Ingebor, bare 11 ½ år gammel.

Siste kjente barn var en gutt han også. Han ble født 22 september 1786.  Ved dåpen[ix] 16 søndag efter trefoldighet – 1 oktober[x] – samme år fikk han fadrene Ingeborg Olsdatter Stokkestad [?]; Lars Saksted; [NN] Dorph; Simon Fogner; og Niels Horne [NN].

Else ble konfirmert[xi] 9 mai 1790. Hun er førte opp som den andre av 60 piker; medregnet guttene var kullet på 104 ungdommer.

Tre år senere, da hun var omkring 19 år gammel, giftet Else seg. Hennes tilkommende – om kanskje ikke helt personlig utvalgte – var Jon Syvertsen Horne. De to ble viet[xii], uten foregående trolovelse og efter kongelig bevilling til det, 15 september 1793.

Om de hadde fått fortgang i å danne par, tok det tid før Else og John fikk sitt første barn. Det skjedde 29 desember 1798, og så ble Borgine døpt[xiii] 6 januar 1799. Fadrene var Anne Tronsdatter Hoen; Else Syvertsdatter Kolberg; Christen Syvertsen Kolberg; Ole Thoresen Horne; og Ole Børgersen Wolstad.

En gang før folketellingen døde Elses far: i 1801[xiv] finner man Anne Simonsdatter som enke på Wolstad, 56 år gammel. Hos seg har hun sønnene Simen og Ole – hvor det er blitt av Hans er ikke kjent: kanskje han døde som liten. Hun har tre tjenestepiker, så hun slet vel ikke alt for mye, rent økonomisk. På gården er det en enkelt husmannsplass, befolket av en liten familie bestående av mor, far og to barn.

Samme året, altså ved folketellingen i 1801[xv], finner man Else på Horne sammen med mannen John Syversen, som er Huusfader og Gaardbruger her – og 12 år eldre enn sin kone. Men gift for første gang, han også.

Sammen med dem er den fire år gamle datteren Børginda – hvor folketelleren fant det navnet er vel et lite mysterium – og det åtte år gamle fosterbarnet Else Johnsdatter.

På Horne har paret en tjenestepike, 18 år gamle Gunild Knudsen. Gården har to husmannsplasser, to inderster, og en selvstendig gårdbruker, den 72 år gamle ugifte Anders Olsen.

De neste årene ser man ikke noe til Else eller familien: man må nesten anta at de simpelthen levet et stille, arbeidsomt liv på Horne.

Gården kommer så vidt til syne i et lite glimt i forbindelse med at datteren Borgine gifter seg med en avskjediget underoffiser, Ole Eriksen, som er flere år eldre enn henne. De ble viet[xvi] 3 februar 1816.

Elses mann døde da han var omkring 60 år gammel. John gikk bort 22 januar 1827 og ble begravet[xvii] 1 februar samme år. Dødsårsaken var en slags feber.

Når Else døde er ikke slått fast.

[i] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 371-372
[iv] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 103-104
[v] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 183-184
[vi] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 259-260
[vii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 499-500
[viii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 632-633
[ix] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1764-1788, s. 703-704
[xi] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1789-1806, s. 29-30
[xii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7 /1, 1733-1808, s. 113
[xiii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1789-1806, s. 244-245
[xiv] Folketelling 1801 for 0624P Eiker prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058275003632
[xv] Folketelling 1801 for 0624P Eiker prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058275003288
[xvi] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. I 11, 1814-1827, s. 396-397
[xvii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. I 11, 1814-1827, s. 256-257